Anvendt film, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Anvendt film, PD

Uddannelsen kvalificerer dig til at undervise i det praktiske arbejde med film og anvende filmbaserede undervisningsmaterialer.

Fakta

Navn:
Anvendt film, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får didaktiske redskaber til at udvikle forløb og undervise børn, unge og voksne i filmmediets fortælling, håndværk og produktion. Du kan undervise i de praktisk-musiske fag, men også anvende det, du lærer, i andre fag, hvor film fungerer som understøttende aktivitet. Herunder Åben skole-projekter.

Uddannelsen henvender sig til undervisere i skolen, gymnasiet, på kulturskoler, højskoler mv.

Retningen er ny og forventes udbudt fra august 2021.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Opbygning

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt retningsspecifikke moduler/valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for anvendt film, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for anvendt film.

Undervisning

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i Pædagogik. Anvendt film.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Education. Applied Filmmaking.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Didaktik for undervisning i filmfortælling. Modulet giver bl.a. viden om filmfortællingens dramaturgi og udviklingsprocesser; desuden didaktiske metoder og forudsætninger for at undervise børn, unge og voksne i filmfortælling
  • Didaktik for undervisning i filmhåndværk. Moduler giver bl.a. viden om filmhåndværkets udstyr og virkemidler; desuden didaktiske metoder og forudsætninger for at undervise børn, unge og voksne i filmhåndværk
  • Didaktik for undervisning i filmproduktion. Modulet giver viden om filmproduktionens arbejdsprocesser og jobfunktioner; desuden didaktiske metoder og forudsætninger for at undervise børn, unge og voksne i filmproduktion

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Læs om ECTS-pointsystemet.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en PD i anvendt film kan du som lærer undervise dine elever i filmproduktion og anvende film som pædagogisk redskab, når du arbejder med børn, unge og voksne.

Du kan fx undervise i grundskolen, på et gymnasium, en højskole mv.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, se fx:

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje