Naturfagsvejleder, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Naturfagsvejleder, PD

Uddannelsen giver dig bl.a. forudsætninger for at vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialevalg inden for naturfagsundervisningen.

Fakta

Navn:
Naturfagsvejleder, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer til at udvikle og vedligeholde en evalueringskultur for naturfag på skolen, og du følger med i fagdidaktisk forskning, så du kan igangsætte og stimulere en faglig debat, som forbedrer skolens naturfagsundervisning

Uddannelsen henvender sig til primært naturfagslærere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse som naturfagsvejleder, skal du desuden skrive projekt inden for naturfagsvejledning.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De obligatoriske retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Faglig vejledning i skolen med emner som praksislæring og institutionskultur, procesledelse, vejlednings- og evalueringsteori og -metode
  • Skolens naturfaglige kultur med emner som naturfagsdidaktisk forskning og skoleudvikling, læremidler og metode i undervisningen, fx it og medier, samt vejledning af kolleger og ledelse
  • Naturfagenes sammenhæng og indhold, der fx handler om progression og kontinuitet i læseplaner, differentiering i tilgangen til naturfagene, naturfagenes kendetegn, arbejdsmetoder og tankegange samt vejledning af kolleger og ledelse

Retningen Naturfagsvejleder skal indeholde de retningsspecifikke moduler faglig vejledning i skolen, skolens naturfaglige kultur samt samt naturfagenes sammenhæng og indhold

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og retningsmodulet faglig vejledning i skolen samt fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. september 2019
16. december 2019
Skolens naturfaglige kultur Dagundervisning 6100 Haderslev
*
11. september 2019
16. december 2019
Naturfagenes sammenhæng og indhold Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Naturfagenes sammenhæng og indhold Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
30. januar 2020
19. juni 2020
Skolens naturfaglige kultur Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
23. juni 2020
Naturfagenes sammenhæng og indhold Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
19. juni 2020
Naturfagenes sammenhæng og indhold Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje