Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD

Uddannelsen giver dig viden og metoder til at at udvikle pædagogisk og socialpædagogisk praksis. Uanset om du arbejder med børn, unge eller voksne.

Fakta

Navn:
Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Området er bredt. Du kan fx reflektere over børns og unges liv og kultur. Eller du kan beskæftige dig med emner som ledelse, social inklusion, familier i udsatte positioner og pædagogisk miljøarbejde.

Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, som arbejder i området mellem pædagogik og socialpædagogik.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for retningen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Pædagogik og relationsarbejde med teorier, begreber og viden om bl.a. individ, fællesskaber og samfund, samfundsmæssige og institutionelle rammer, professionsforståelse, identitetsdannelse, kompetenceudvikling og metoder til videnindsamling og dokumentation
  • Børns og unges læreprocesser i pædagogiske læringsmiljøer med teorier, begreber og viden om bl.a. dannelse, opdragelse, læring og socialisering, etik og værdier i pædagogisk arbejde, børne- og ungdomskultur, børne- og ungdomskultur og nye metoder i pædagogisk praksis
  • Ledelse af pædagogiske processer med teorier, begreber og viden om bl.a. offentlig organisationsudvikling og udvikling af pædagogiske organisationer, pædagogisk ledelse i forskellige kontekster, konsulentvirksomhed, kommunikation, formidling og metoder til evaluering
  • Social inklusion med teorier, begreber og viden om bl.a. marginaliseringsprocesser, normalitet og afvigelse i kontekst, udvikling af social deltagelse, inkluderende pædagogik, diversitet og fællesskaber, brugerinddragelse og andre strategier til en inkluderende indsats
  • Børn, unge og familier i udsatte positioner med teorier, begreber og viden om bl.a. chance-ulighed og levevilkår, børn og unges egen oplevelse af deres situation, syn på børns udvikling, socialpædagogiske indsatser og tværfagligt samarbejde om børn, unge og familier i udsatte positioner
  • Funktionsnedsættelser, udvikling og inklusion, der giver viden om funktionsnedsættelser og de forhindringer, der kan være for fuld deltagelse og livskvalitet; du kan samarbejde med såvel borgere med funktionsnedsættelse som med professionelle om udvikling af medborgerskab og deltagelse for borgere med funktionsnedsættelser
  • Brugerperspektiv, resourceorientering og selvbestemmelse, hvor du får viden om metoder til at øge borgeres selvbestemmelse og deltagelse i samfund og demokrati; emner er fx brugerperspektiv, empowerment, modstandsdygtighed, resiliens, demokratisk organisering og inddragelse

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt de fleste af de meget få nyuddannede (under 60) er beskæftiget inden for dag- og døgninstitutionsområdet.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. februar 2017
26. januar 2018
Social inklusion Dagundervisning 5750 Ringe
*
21. august 2017
12. januar 2018
Ledelse af pædagogisk processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
28. august 2017
12. januar 2018
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
7. september 2017
30. november 2017
Social Inklusion ID 5628 Dagundervisning 2605 Brøndby
*
18. september 2017
29. oktober 2017
Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. oktober 2017
1. december 2017
Social inklusion Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. oktober 2017
10. december 2017
Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
6. november 2017
22. december 2017
Social inklusion F17 Dagundervisning 7000 Fredericia
*
13. november 2017
22. december 2017
Social inklusion - Hold 3 Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. januar 2018
16. februar 2018
Social inklusion - Hold 4 Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. januar 2018
2. marts 2018
Social inklusion F18 Dagundervisning 7000 Fredericia
*
15. januar 2018
2. marts 2018
Social inklusion Dagundervisning 7400 Herning
*
22. januar 2018
8. juni 2018
Børn, unge og familier i udsatte positioner Aften Aftenundervisning 8200 Aarhus N
*
22. januar 2018
18. maj 2018
Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. januar 2018
18. maj 2018
Social inklusion Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. januar 2018
8. juni 2018
Social inklusion Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
29. januar 2018
22. juni 2018
Børn og unges læreprocesser Dagundervisning 5230 Odense M
*
29. januar 2018
22. juni 2018
Social inklusion Dagundervisning 5230 Odense M
*
30. januar 2018
15. maj 2018
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2018
15. maj 2018
Børn, unge og familier i udsatte positioner Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2018
15. maj 2018
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2018
29. maj 2018
Pædagogik og relationsarbejde ID 5258 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
30. januar 2018
15. maj 2018
Social inklusion Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2018
15. maj 2018
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2018
15. maj 2018
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2018
29. juni 2018
Afgang PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2018
29. juni 2018
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2018
30. juni 2018
Social inklusion Dagundervisning 1799 København V
*
5. marts 2018
26. april 2018
Social inklusion 19 Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. april 2018
21. juni 2018
Social inklusion F20 Dagundervisning 7000 Fredericia
*
20. august 2018
11. januar 2019
Børn og unges læreprocesser i pæd. læreproc. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
18. januar 2019
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. august 2018
11. januar 2019
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
28. august 2018
27. november 2018
Børn og unges læreprocesser ID 5315 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
28. august 2018
27. november 2018
Børn, unge og familier i udsatte positioner 5318 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. september 2018
15. december 2018
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2018
15. december 2018
Social inklusion Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2018
15. december 2018
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. september 2018
15. december 2018
Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. september 2018
15. december 2018
Ledelse af pædagogiske processer Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
6. september 2018
15. december 2018
Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser