Diplomuddannelser
Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD

Uddannelsen giver dig viden og metoder til at at udvikle pædagogisk og socialpædagogisk praksis. Uanset om du arbejder med børn, unge eller voksne.

Fakta

Navn:
Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 42.000 - 60.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Området er bredt. Du kan fx reflektere over børns og unges liv og kultur. Eller du kan beskæftige dig med emner som ledelse, social inklusion, familier i udsatte positioner og pædagogisk miljøarbejde.

Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, som arbejder i området mellem pædagogik og socialpædagogik.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for retningen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af professionshøjskoler flere steder i landet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Pædagogik og relationsarbejde med teorier, begreber og viden om bl.a. individ, fællesskaber og samfund, samfundsmæssige og institutionelle rammer, professionsforståelse, identitetsdannelse, kompetenceudvikling og metoder til videnindsamling og dokumentation
  • Børns og unges læreprocesser med teorier, begreber og viden om bl.a. dannelse, opdragelse, læring og socialisering, etik og værdier i pædagogisk arbejde, børne- og ungdomskultur, børne- og ungdomskultur og nye metoder i pædagogisk praksis
  • Ledelse af pædagogiske processer med teorier, begreber og viden om bl.a. offentlig organisationsudvikling og udvikling af pædagogiske organisationer, pædagogisk ledelse i forskellige kontekster, konsulentvirksomhed, kommunikation, formidling og metoder til evaluering
  • Social inklusion med teorier, begreber og viden om bl.a. marginaliseringsprocesser, normalitet og afvigelse i kontekst, udvikling af social deltagelse, inkluderende pædagogik, diversitet og fællesskaber, brugerinddragelse og andre strategier til en inkluderende indsats
  • Børn, unge og familier i udsatte positioner med teorier, begreber og viden om bl.a. chance-ulighed og levevilkår, børn og unges egen oplevelse af deres situation, syn på børns udvikling, socialpædagogiske indsatser og tværfagligt samarbejde om børn, unge og familier i udsatte positioner
  • Nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion med teorier, begreber og viden om bl.a. social deltagelse, livsbetingelser, funktionsnedsættelse og sårbarhed, magt, omsorg og selvbestemmelse; konventioner og rettigheder for mennesker med nedsat funktionsevne
  • Pædagogisk miljøarbejde, der bl.a. handler om bosteder, livsvilkår, strategier for inklusion, sundhedsfremme og social deltagelse, samvær, samtale og andre metoder samt målrettet arbejde i forhold til afgrænsede målgrupper, fx udviklingshæmmede, sindslidende, misbrugere

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant videregående voksenuddannelse (VVU) taget som reguleret forløb

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 7.000 - 10.000 kr. pr. modul.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde betingelserne. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Startdato Titel Afholdelsesform Undervisningssted
7. april 2015 Social inklusion Dagundervisning 8 700 Horsens
8. april 2015 Social inklusion Dagundervisning 5 000 Odense C
8. april 2015 Social Inklusion - Kolding Kommune Dagundervisning 6 100 Haderslev
8. april 2015 Social Inklusion - Kolding Kommune Dagundervisning 6 100 Haderslev
13. april 2015 Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 8 200 Århus N
13. april 2015 Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 6 600 Vejen
20. april 2015 Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 8 200
4. maj 2015 Social inklusion F5 7 000 Fredericia
6. maj 2015 Social inklusion V12 Dagundervisning 7 300 Jelling
8. maj 2015 Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 8 500 Grenaa
18. maj 2015 Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 6 100 Haderslev
18. maj 2015 Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 6 100 Haderslev
29. juni 2015 Nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion Dagundervisning 8 500 Grenaa
10. august 2015 Social inklusion Dagundervisning 8 700 Horsens
24. august 2015 Pædagogik og relationsarbejde Fleksibel undervisning 5 000
24. august 2015 Social inkluson Dagundervisning 5 000 Odense C
24. august 2015 Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 9 000
24. august 2015 Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 9 000
24. august 2015 Ledelse af pædagogiske processer Fleksibel undervisning 5 000
25. august 2015 Børn og unges læreprocesser, 3790 Dagundervisning 4 000 Roskilde
31. august 2015 Social Inklusion Dagundervisning 8 200
31. august 2015 Nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion Dagundervisning 8 200
1. september 2015 Afgang PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Fleksibel undervisning 2 200 København N
1. september 2015 Social inklusion Dagundervisning 6 100
1. september 2015 Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 2 200 København N
1. september 2015 Social inklusion Dagundervisning 2 200
1. september 2015 Social inklusion 5 762
2. september 2015 Social inklusion Fjernundervisning 6 100
2. september 2015 Social inklusion Dagundervisning 6 100
3. september 2015 Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 6 100
3. september 2015 Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 6 100
3. september 2015 Ledelse af pædagogiske processer Fjernundervisning 6 100
4. september 2015 Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 8 500 Grenaa
7. september 2015 Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 8 200
16. september 2015 Social inklusion, Hvidovre Dagundervisning 2 200
21. oktober 2015 Nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion Dagundervisning 8 500 Grenaa
2. november 2015 Børn og unges læreprocesser Dagundervisning 8 200
2. november 2015 Social inklusion Dagundervisning 7 500
25. januar 2016 Social inklusion Dagundervisning 8 200
25. januar 2016 Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 9 000
25. januar 2016 Pædagogisk miljøarbejde Dagundervisning 8 200
29. januar 2016 Social inklusion Dagundervisning 9 000
1. februar 2016 Social inklusion Fleksibel undervisning 5 000
1. februar 2016 Innovation og didaktik, ID 3856 Dagundervisning 4 000 Roskilde
1. februar 2016 Afgang PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Fleksibel undervisning 2 200 København N
1. februar 2016 Social inklusion, ID 3855 Fleksibel undervisning 4 000 Roskilde
2. februar 2016 Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 6 100
2. februar 2016 Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 2 200 København N
2. februar 2016 Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 6 100
2. februar 2016 Børn, unge og familier i udsatte positioner Fjernundervisning 6 100
4. februar 2016 Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 2 200 København N

Uddannelsens veje

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne udbyder en række enkeltfag og deluddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser