Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD

Uddannelsen giver dig viden og metoder til at at udvikle pædagogisk og socialpædagogisk praksis. Uanset om du arbejder med børn, unge eller voksne.

Fakta

Navn:
Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 42.000 - 60.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Området er bredt. Du kan fx reflektere over børns og unges liv og kultur. Eller du kan beskæftige dig med emner som ledelse, social inklusion, familier i udsatte positioner og pædagogisk miljøarbejde.

Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, som arbejder i området mellem pædagogik og socialpædagogik.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for retningen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af professionshøjskoler flere steder i landet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Pædagogik og relationsarbejde med teorier, begreber og viden om bl.a. individ, fællesskaber og samfund, samfundsmæssige og institutionelle rammer, professionsforståelse, identitetsdannelse, kompetenceudvikling og metoder til videnindsamling og dokumentation
 • Børns og unges læreprocesser med teorier, begreber og viden om bl.a. dannelse, opdragelse, læring og socialisering, etik og værdier i pædagogisk arbejde, børne- og ungdomskultur, børne- og ungdomskultur og nye metoder i pædagogisk praksis
 • Ledelse af pædagogiske processer med teorier, begreber og viden om bl.a. offentlig organisationsudvikling og udvikling af pædagogiske organisationer, pædagogisk ledelse i forskellige kontekster, konsulentvirksomhed, kommunikation, formidling og metoder til evaluering
 • Social inklusion med teorier, begreber og viden om bl.a. marginaliseringsprocesser, normalitet og afvigelse i kontekst, udvikling af social deltagelse, inkluderende pædagogik, diversitet og fællesskaber, brugerinddragelse og andre strategier til en inkluderende indsats
 • Børn, unge og familier i udsatte positioner med teorier, begreber og viden om bl.a. chance-ulighed og levevilkår, børn og unges egen oplevelse af deres situation, syn på børns udvikling, socialpædagogiske indsatser og tværfagligt samarbejde om børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion med teorier, begreber og viden om bl.a. social deltagelse, livsbetingelser, funktionsnedsættelse og sårbarhed, magt, omsorg og selvbestemmelse; konventioner og rettigheder for mennesker med nedsat funktionsevne
 • Pædagogisk miljøarbejde, der bl.a. handler om bosteder, livsvilkår, strategier for inklusion, sundhedsfremme og social deltagelse, samvær, samtale og andre metoder samt målrettet arbejde i forhold til afgrænsede målgrupper, fx udviklingshæmmede, sindslidende, misbrugere
 • Medborgerskab, inklusion og udvikling
 • Resiliens i et special- og socialpædagogisk perspektiv

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 7.000 - 10.000 kr. pr. modul.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde betingelserne. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2016
17. juni 2016
Social inklusion Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
2. maj 2016
22. juni 2016
Social inklusion F10 Dagundervisning 7000 Fredericia
*
9. maj 2016
24. juni 2016
Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. maj 2016
24. juni 2016
Social inklusion Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
21. december 2016
Social inklusion Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
16. august 2016
21. december 2016
Social inklusion Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
18. august 2016
21. december 2016
Social inklusion Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
29. august 2016
13. januar 2017
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
29. august 2016
13. januar 2017
Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
30. august 2016
15. december 2016
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. august 2016
15. december 2016
Social inklusion Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
31. august 2016
13. januar 2017
Medborgerskab, inklusion og udvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2016
30. januar 2017
Afgang PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. september 2016
15. december 2016
Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2016
15. december 2016
Ledelse af pædagogiske processer Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2016
15. december 2016
Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. september 2016
27. januar 2017
Social inklusion Dagundervisning 7400 Herning
*
5. september 2016
20. januar 2017
Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 5230 Odense M
*
5. september 2016
20. januar 2017
Medborgerskab, inklusion og udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. september 2016
20. januar 2017
Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 5230 Odense M
*
5. september 2016
20. januar 2017
Social inklusion Dagundervisning 5230 Odense M
*
5. september 2016
14. oktober 2016
Social inklusion Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. september 2016
4. november 2016
Social inklusion F11 Dagundervisning 7000 Fredericia
*
13. september 2016
20. januar 2017
Børn og unges læreprocesser Dagundervisning 1799 København V
*
13. september 2016
20. januar 2017
Social inklusion Dagundervisning 1799 København V
*
3. oktober 2016
25. november 2016
Social inklusion Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. oktober 2016
16. december 2016
Børn og unges læreprocesser Dagundervisning 7500 Holstebro
*
7. november 2016
23. december 2016
Social inklusion F12 Dagundervisning 7000 Fredericia
*
9. januar 2017
3. marts 2017
Børn og unges læreprocesser Dagundervisning 7500 Holstebro
*
10. januar 2017
15. maj 2017
Social Inklusion - Kolding Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. januar 2017
19. maj 2017
Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Resiliens i et socialpædagogisk perspektiv Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
19. maj 2017
Social inklusion Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Social inklusion Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Social inklusion, Aften PD Aftenundervisning 8200 Aarhus N
*
30. januar 2017
16. juni 2017
Social inklusion Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2017
15. maj 2017
Børn, unge og familier i udsatte positioner Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2017
15. maj 2017
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2017
23. juni 2017
Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 1799 København V
*
31. januar 2017
15. maj 2017
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2017
15. maj 2017
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2017
30. juni 2017
Afgang PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2017
15. maj 2017
Medborgerskab, inklusion og udvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2017
23. juni 2017
Medborgerskab, inklusion og udvikling Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2017
1. juni 2017
Social inklusion Dagundervisning 1799 København V
*
2. februar 2017
23. juni 2017
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 1799 København V
*
4. september 2017
26. januar 2018
Social inklusion Dagundervisning 1799 København V

Uddannelsens veje

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne udbyder en række enkeltfag og deluddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser