Master i special- og socialpædagogik
Masteruddannelse

Master i special- og socialpædagogik

Uddannelsen giver forudsætninger for at undersøge og udvikle det special- og socialpædagogiske fagområde og din egen praksis.

Fakta

Navn:
Master i special- og socialpædagogik
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer til at undervise, lede, vejlede og ikke mindst gennemføre undersøgelser og udviklingsarbejde inden for de special- og socialpædagogiske felter. Du lærer bl.a. at foretage analyser og evalueringsarbejde.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, konsulenter og faglige ledere inden for de special- og socialpædagogiske områder. Du kan fx have en baggrund som pædagog, lærer, socialrådgiver, psykolog, sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i special- og socialpædagogik tager udgangspunkt i de problemstillinger, du har med fra dit arbejdsliv.

Du kommer til at arbejde med sociologiske, antropologiske og psykologiske teorier, perspektiver og analyser inden for det special- og socialpædagogiske felt.

På tværs af organisationer, professioner og sektorer

I løbet af uddannelsen er du med til at gennemføre analyser af special- og socialpædagogiske indsatser og interventioner på tværs af organisationer, professioner og sektorer.

Du får indsigt i, hvordan forskningens viden, teorier og metoder kan bruges til at belyse området.

Opbygning

Master i specialpædagogik og socialpædagogik består af:

 • Tre fagmoduler (35 ECTS)
 • To valgfag (10 ECTS)
 • Et masterprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kombinerer forelæsninger, seminarer, projekter og vejledning med e-learning og selvstudium.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet i København. Læs om uddannelsen på:

Titel

En fuld masteruddannelse i special- og socialpædagogik giver titlen Master i special- og socialpædagogik.

Den engelske betegnelse er Master of Special Needs Education and Social Pedagogy.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

Modul 1: Problemstillinger og kontekster (15 ECTS)

Du arbejder med forskning og forskningsbaseret viden på det special- og socialpædagogiske område.

Modulet har fokus på samfundsmæssige og kulturelle konteksters betydning for det special- og socialpædagogisk arbejde. Målet er, at du kan identificere og analysere konkrete problemer, som du har mødt i dit arbejde.

Modul 2: Organisering og samarbejde (10 ECTS)

Du arbejder med organisation og samarbejde samt med udvikling og facilitering af samarbejde på tværs af professioner, organisationer og sektorer.

Modulet har fokus på arbejdssammenhænge og praksisområder og på at analysere indsatsformer, professionelle selvforståelser og organiserings- og samarbejdspraksis. Du arbejder videre med de problemer, du identificerede i modul 1.

Modul 3: Undersøgelse og dokumentation (10 ECTS)

Modulet er værktøjs- og handlingsorienteret.

Du introduceres til videnskabelige undersøgelsesmetoder og til, hvordan man organiserer og styrer projekter. Sammen med andre studerende kommer du til at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere en videnskabelig undersøgelse.

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Du udarbejder et masterprojekt, hvor du inddrager relevante teorier, metoder og andet materiale fra de foregående moduler.

Valgfag (10 ECTS)

På modul 2 og 3 følger du i alt to valgfag.

Få en oversigt over aktuelle valgfag.

Valgfagene kan også tages som selvstændige efteruddannelsesforløb.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, fx inden for samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, psykologi eller pædagogik
 • Relevant professionsbachelor - eller mellemlang videregående uddannelse - som fx pædagog, lærer, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller socialrådgiver
 • Relevant diplomuddannelse inden for de specialpædagogiske og socialpædagogiske arbejdsområder

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du kan fx have erfaring inden for:

 • Undervisning
 • Pædagogisk og/eller socialt arbejde
 • Vejledning, rådgivning og konsulentarbejde
 • Ledelse, administration og forvaltningsopgaver
 • Behandling og forebyggelse

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Med en master i special- og socialpædagogik kan du fx arbejde som konsulent og eller faglig leder i organisationer og virksomheder inden for det offentlige, det private og civilsamfundet.

Du kan typisk være ansat inden for:

 • Døgninstitutioner, botilbud og væresteder
 • Skole-, specialskole-, fritids- og klubområdet
 • PPR, SPS, SSP, gadeplan og boligsocialt arbejde
 • Psykiatri, socialpsykiatri, pleje- og sundhedssektoren mv.

Du kan også fungere som underviser på professionshøjskoler og andre uddannelsessteder, der udbyder uddannelse inden for det special- og socialpædagogiske felt.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2023
31. august 2025
Master i special- og socialpædagogik, hele uddannelsen Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. september 2023
31. januar 2024
Master i special- og socialpædagogik, modul 1 Fleksibel undervisning 2400 København NV

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse