Master i konferencetolkning
Masteruddannelse

Master i konferencetolkning

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde som konferencetolk i EU's institutioner og andre internationale fora.

Fakta

Navn:
Master i konferencetolkning
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
1 år på fuldtid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Kandidatuddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

På uddannelsen i konferencetolkning bliver du specialist inden for dit felt. Du lærer at tolke ved hjælp af krævende tolkeformer som konsekutiv tolkning og simultantolkning. Det gør dig fx i stand til at bistå danske deltagere med oversættelse ved forhandlinger i EU.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en kandidatuddannelse, og udover dansk behersker to sprog på højt niveau.

Uddannelsen er ny og udbydes første gang i november 2018. Uddannelsen udbydes hvert 3. år.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du de kompetencer, der skal til for at arbejde som konferencetolk i EU's institutioner og andre internationale organisationer.

Derudover lærer du at reflektere kritisk over tolkefagets teorier, metoder og praksis, og du bliver i stand til at bidrage til fagets videreudvikling samt rådgive om tolkning.

Uddannelsen har en stærk tilknytning til praksisfeltet. Det betyder, at du møder undervisere, som er praktiserende konferencetolke. Du kommer også på en studietur til EU’s institutioner i løbet af uddannelsen og får stillet digitale læringsressourcer til rådighed af EU-Kommissionens og EU-Parlamentets tolkedirektorater.

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet og foregår i Aarhus.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forelæsnings- og øvelsesundervisning med studenteroplæg, workshops og praktisk tolkeundervisning og selvtræning i Aarhus Universitets tolkelaboratorium. Den praktiske tolkeundervisning og træning udgør størstedelen af uddannelsen.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve.

Værd at vide

Uddannelsens engelske betegnelse er Master in Conference Interpreting.

Fagoversigt

Uddannelsens 60 ECTS-point fordeler sig således:

 • Tolketeori og metode: 10 ECTS
 • Konsekutiv tolkning 1 (fra første fremmedsprog til modersmål): 10 ECTS
 • Konsekutiv tolkning 2 (fra andet fremmedsprog til modersmål): 10 ECTS
 • Konsekutiv tolkning 3 (fra modermål til første fremmedsprog): 5 ECTS
 • Simultantolkning 1 (fra første fremmedsprog til modersmål): 10 ECTS
 • Simultantolkning 2 (fra andet fremmedsprog til modersmål): 10 ECTS
 • EU og internationale organisationer: 5 ECTS

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som fuldtidsuddannelse over 1 år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

 • have gennemført en kandidatuddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende niveau.
 • eller kunne godtgøre, at du har gennemført en kandidatuddannelse inden studiestart på uddannelsen.
 • bestå en adgangsprøve for at blive optaget på uddannelsen.

Til adgangsprøven skal du dokumentere færdigheder på meget højt niveau i tre sprog. Du skal vise:

 • en korrekt og nuanceret beherskelse af modersmålet (A-sproget) 
 • et aktivt kendskab til et fremmedsprog, dvs. at du udtrykker dig flydende og ubesværet på sproget (B-sproget)
 • et passivt kendskab til et andet fremmedsprog, dvs. at du fuldt ud forstår det talte sprog i alle dets nuancer (C-sproget) 

Det ene af de tre sprog skal være dansk. I forbindelse med 2018-optaget skal A-sproget (modersmålet) være dansk. 

Uddannelsen udbydes normalt i dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Men der kan oprettes hold i andre EU-sprog, hvis der optages et tilstrækkeligt antal ansøgere.

Adgangskravene er fastsat ud fra EMCI-kravene (European Master in Conference Interpreting), som uddannelsen skal opfylde for at give adgang til at arbejde som konferencetolk i EU's institutioner.

Bemærk at denne masteruddannelse ikke kræver 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Du kan altså søge optagelse direkte efter endt kandidatuddannelse.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse