Master i konferencetolkning
Masteruddannelse

Master i konferencetolkning

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde som konferencetolk i EU's institutioner og andre internationale fora.

Fakta

Navn:
Master i konferencetolkning
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
1 år på fuldtid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Kandidatuddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 40.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

På uddannelsen i konferencetolkning bliver du specialist inden for dit felt. Du lærer at tolke ved hjælp af krævende tolkeformer som konsekutiv tolkning og simultantolkning. Det gør dig fx i stand til at bistå danske deltagere med oversættelse ved forhandlinger i EU.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en kandidatuddannelse, og ud over dansk behersker to sprog på højt niveau.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du de kompetencer, der skal til for at arbejde som konferencetolk i EU's institutioner og andre internationale organisationer.

I uddannelsens færdighedsdiscipliner lærer du at facilitere kommunikation ved at forstå, processere og formidle information.

Derudover lærer du at reflektere kritisk over tolkefagets teorier, metoder og praksis, så du kan bidrage til fagets udvikling og rådgive om tolkning.

Praktiske færdigheder i tolkning

Uddannelsen lægger vægt på praktiske færdigheder i tolkning. Det betyder, at du møder undervisere, som er praktiserende konferencetolke. Du kommer også på en studietur til EU’s institutioner i løbet af uddannelsen og får stillet digitale læringsressourcer til rådighed af EU-Kommissionens og EU-Parlamentets tolkedirektorater.

Dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk

Uddannelsen udbydes normalt i dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk.

Opbygning

Uddannelsen består af i alt syv moduler fordelt på:

 • Grundlags- og støttediscipliner, 2 moduler (15 ECTS)
 • Færdighedsdiscipliner, 5 moduler (45 ECTS)

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forelæsnings- og øvelsesundervisning med studenteroplæg, workshops og praktisk tolkeundervisning og selvtræning i Aarhus Universitets tolkelaboratorium. Den praktiske tolkeundervisning og træning udgør størstedelen af uddannelsen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet og foregår i Aarhus.

Titel

Uddannelsens engelske betegnelse er Master in Conference Interpreting.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve.

Fagoversigt

Uddannelsens fag fordeler sig over teoretiske og metodiske grundlags- og støttediscipliner og en række færdighedsdiscipliner.

Grundlags- og støttediscipliner

 • Tolketeori og metode (10 ECTS)
 • EU og internationale organisationer (5 ECTS)

Færdighedsdiscipliner

 • Konsekutiv tolkning 1 (fra første fremmedsprog til modersmål) (10 ECTS)
 • Konsekutiv tolkning 2 (fra andet fremmedsprog til modersmål) (10 ECTS)
 • Konsekutiv tolkning 3 (fra modermål til første fremmedsprog) (5 ECTS)
 • Simultantolkning 1 (fra første fremmedsprog til modersmål) (10 ECTS)
 • Simultantolkning 2 (fra andet fremmedsprog til modersmål) (10 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som fuldtidsuddannelse over 1 år svarende til 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund og adgangsprøve

For at blive optaget skal du:

 • bestå adgangsprøven til master i konferencetolkning

For at få adgang til prøven skal du:

 • have en kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau eller
 • kunne godtgøre, at du har gennemført en kandidatuddannelse inden studiestart på uddannelsen

Til adgangsprøven skal du dokumentere færdigheder på meget højt niveau i tre sprog.

Se detaljer om adgangskrav og adgangsprøve på Aarhus Universitets side om Master i konferencetolkning.

Erhvervserfaring ikke et krav

Bemærk, at denne masteruddannelse ikke kræver 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Du kan altså søge optagelse direkte efter endt kandidatuddannelse.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 40.000 kr.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på:

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse