Master i international virksomhedskommunikation
Masteruddannelse

Master i international virksomhedskommunikation

Uddannelsen kvalificerer dig til at løse centrale og strategiske kommunikationsopgaver for virksomheder og organisationer.

Fakta

Navn:
Master i international virksomhedskommunikation
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 1/2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse, 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at løse komplekse kommunikationsopgaver på dansk og engelsk og får viden om de faktorer, som påvirker kommunikationen, fx kulturelle forhold.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som allerede arbejder med kommunikation og/eller ledelse på strategisk niveau, fx ansatte inden for HR og marketing eller medarbejdere i sundhedsvæsnet, der skal løse vigtige kommunikationsopgaver.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen arbejder du med definere og illustrere centrale udfordringer ved strategisk virksomhedskommunikation. Du lærer at analysere organisationskultur og at komme med forslag til kommunikations- og organisationsudvikling.

Du får viden om emner som corporate communication, organisationskultur og forandringskommunikation og ledelse. 

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, tilrettelægge og løse alle typer af opgaver inden for virksomheders skriftlige og mundtlige kommunikation. Både på dansk og på engelsk.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 6 moduler (45 ECTS)
 • 1 masterprojekt (15 ECTS)

Uddannelsen er normeret til at vare 4 semestre og består af obligatoriske kurser og et masterprojekt.

Undervisningen

Hvert modul består af syv undervisningsforløb, hvoraf fire er online undervisning. De resterende undervisningsforløb er tilrettelagt som fremmøde og undervisningen foregår i henholdsvis Odense, Kolding og Slagelse.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen

Værd at vide

Du kan tage hele masteruddannelsen eller tilmelde dig enkelte kurser. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 6 moduler og et masterprojekt.

1. semester

 • Organisationskultur (7,5 ECTS)
 • Digital kommunikation og markedsføring (7,5 ECTS)

2. semester

 • Forandringskommunikation og ledelse (7,5 ECTS)
 • Corporate communication (7,5 ECTS)

3. semester

 • Brand Management og Public relations (7,5 ECTS)
 • Ledelseskommunikation (7,5 ECTS)

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS)

Læs mere om de enkelte moduler på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2,5 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse
 • Diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Endvidere skal du beherske dansk og engelsk i skrift og tale. 

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Der er deltagervetaling. Hele uddannelsen koster 96.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse