Master i international virksomhedskommunikation
Masteruddannelse

Master i international virksomhedskommunikation

Uddannelsen kvalificerer dig til at løse en bred vifte af kommunikationsopgaver for virksomheder og organisationer - både i Danmark og i en global kontekst.

Fakta

Navn:
Master i international virksomhedskommunikation
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 1/2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse, engelsk B + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at løse kommunikationsopgaver på dansk og engelsk og får viden om de faktorer, som påvirker kommunikationen, fx kulturelle forhold.

Uddannelsen henvender sig først og fremmest til medarbejdere, som arbejder med munikation og/eller ledelse på et højt niveau - eller gerne vil det. Det kan fx være ansatte inden for HR, salg og kommunikation, men også sunhedsansatte er i målgruppen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, tilrettelægge og løse alle typer af opgaver inden for virksomheders skriftlige og mundtlige kommunikation på dansk og engelsk.

Uddannelsen er normeret til 4 semestre og består af: 

 • 6 obligatoriske moduler a 5 ECTS (30 ECTS)
 • 3 valgmoduler a 5 ECTS (15 ECTS)
 • 1 masterprojekt (15 ECTS)

Syddansk Universitet udbyder desuden tre fagpakker. Se indholdet af pakkerne på uddannelsesstedets hjemmeside.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af aftenundervisning, lørdagsundervisning og fjernundervisning. På nogle af modulerne er undervisningssproget engelsk, på nogle er det dansk.

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet. De enkelte fagtmoduler udbydes i Slagelse, Odense og Kolding.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen

Værd at vide

Det er også muligt at tage enkeltmoduler fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 6 obligatoriske moduler, 3 valgmoduler og et masterprojekt.

Obligatoriske moduler

 • Corporate Communication (5 ECTS)
  Kurset giver indsigt i centrale teorier og koncepter inden for corporate communication, fx Integreret kommunikation, corporate branding og storytelling og krisekommunikation.
 • Organisationskultur (5 ECTS) 
  På kurset arbejder I med centrale teorier om og metoder til analyse af organisationskultur og -udvikling.
 • Forandringskommunikation og ledelse (5 ECTS)
  Kurset har fokus på, hvordan man gennemfører alle faser af en forandringsproces fra idé og beslutningsstadie til evaluering på en måde, hvor man har medarbejderne i organisationen med.
 • Multimodal ledelses- og organisationskommunikation (5 ECTS)
  På kurset undersøger i teksters egnethed til brug i specifikke kommunikationssituationer. I arbejder med fem tilgange til ledelses- og organisationskommunikation: En arkæologisk, en praksisorienteret, en strategisk, en dialogisk og en dokumenterende tilgang. 
 • Global Communication and Leadership (5 ECTS)
  På kurset får du viden om globaliseringens indvirkning på ledelses- og kommikationsaktiviteter i organisationen, fx team-leder relationer og kommunikation i globale sammenhænge.
 • Research methods (5 ECTS)
  På kurset præsenteres du for kvalitative og kvantitative forskningsmetoder indenfor organisations- og kommunikationsforskningen.

Valgmoduler
Derudover skal du vælge 3 valgmoduler. Det ligger ikke fast, hvilke valgmoduler, der tilbydes. Det vil bl.a. afhænge af virksomhedernes og deltagernes ønsker. 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2,5 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse
 • Diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Endvidere skal du beherske dansk og engelsk i skrift og tale. Du skal kunne dokumentere engelsk på B-niveau for at blive optaget.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagervetaling. Se prisen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2021
30. juni 2023
Master i international virksomhedskommunikation Fleksibel undervisning 5230 Odense M

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse