Master i professionel kommunikation
Masteruddannelse

Master i professionel kommunikation

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med mundtlig, skriftlig og visuel kommunikation og til at facilitere forandringsprocesser i organisationer.

Fakta

Navn:
Master i professionel kommunikation (MPK)
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant uddannelse på bachelor eller professionsbachelorniveau + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 77.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at kommunikere via analoge og digitale medier, får træning i mødeledelse, at tale foran et publikum og at arbejde med forandringsprocesser i en organisatorisk sammenhæng.

Uddannelsen henvender sig medarbejdere og ledere, der ønsker at arbejde med egen kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i Professionel Kommunikation giver en bred viden om faget kommunikation. Du lærer at kommunikere via forskellige medier, til forskellige målgrupper og i forskellige situationer.

Uddannelsen har fokus på:

 • at stille analytiske spørgsmål til de kommunikationsopgaver, du møder i dit arbejde
 • at formulere ideer, strategier og metoder til at arbejde med kommunikation.
 • kommunikationsproblematikker, som du kan bruge direkte i dit arbejde.
 • at integrere kommunikationsfaglige teorier og metoder, så du får nye perspektiver på din praksis.

Der er studiestart i august/september.

Undervisningen er delvist netbaseret. Der er 3 internat-weekender hvert semester, hvor du kan lære medstuderende og undervisere at kende. 

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med masterafhandling og en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen er en kombination af:

Weekendseminarer, hvor der er forelæsninger og træning i mødeledelse, facilitering og mundtlig kommunikation.

Netseminarer, hvor du læser relevante tekster, som du inddrager i samarbejdet med din gruppe omkring en kommunikationsfaglig problemstilling. Undervejs i netforløbet afleverer gruppen opgaver, som underviseren herefter giver respons på.

Problemorienteret projektarbejde, hvor du, sammen med en gruppe medstuderende, vælger hvilken problemstilling, teori og metode, I vil arbejde med. Ved afslutningen af semestret går I til eksamen i projektet.

Hvert semester har et hovedfokus:

 1. semester: Mundtlig, skriftlig og visuel kommunikation i analoge og digitale medier
 2. semester: Problemorienteret projektarbejde med selvvalgt problemstilling
 3. semester: Facilitering af forandringsprocesser i organisationer
 4. semester: Masterprojekt med selvvalgt problemstilling

Hvert semester rummer 15 ECTS og afsluttes med en prøve. 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • en videregående uddannelse på bachelorniveau inden for humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige områder
 • en mellemlang videregående uddannelse på professionsbachelorniveau inden for humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige områder
 • en relevant diplomuddannelse i journalistik, formidling eller pædagogik

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 77.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Andre omfatter få ansatte i 23 brancher, herunder Finansiel service, It-konsulenter samt Biblioteker, museer mv.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse