Master i professionel kommunikation
Masteruddannelse

Master i professionel kommunikation

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage faglige formidlingsfunktioner på arbejdspladsen, både inden for skriftlig og mundtlig kommunikation.

Fakta

Navn:
Master i professionel kommunikation
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant uddannelse på bachelor eller professionsbachelorniveau + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 77.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at løse komplekse kommunikationsopgaver og får viden om emner som målgruppeanalyse, kommunikationsplanlægning mm.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der allerede arbejder med kommunikation og til dig, som ønsker at komme til det.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sigter på at gøre dig fortrolig med kommunikation i praksis og teori. Du får fx viden om målgrupper, afsenderproblematikker, analysemetoder og vilkår for kommunikation.

Uddannelsen består af to moduler, som hvert varer et år.

Undervisningen er internetbaseret suppleret med 6 weekendinternater om året. Hvert modul består af seminarer, workshops, projektarbejde og vejledning. 

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med masterafhandling og en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 2 moduler, der bl.a. rummer en række netseminarer og en række foredrag:

Modul 1 giver en grundlæggende viden om de problemer, der knytter sig til at kommunikere med forskellige målgrupper. Du arbejder med:

  • at planlægge, producere og analysere kommunikation i praksis
  • at identificere og afgrænse et kommunikationsproblem
  • grundlæggende begreber, teorier og metoder
     

Modul 2 giver viden om nye medier og kommunikation i organisationer. Du arbejder også med emner som livsstil, retorik og interkulturel kommunikation. Der lægges vægt: 

  • at håndtere den kompleksitet, der opstår, når praksis og teori integreres
  • at løse kommunikationsproblemer fra den virkelige verden gennem via en gennemtænkt og reflektere praksis

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • En bacheloruddannelse inden for humaniora, samfundsvidenskab eller naturvidenskab
  • En uddannelse på professionsbachelorniveau inden for humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige områder
  • En relevant diplomuddannelse i journalistik, formidling eller pædagogik

Desuden skal du have mindst 3 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 77.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Andre omfatter få ansatte i 23 brancher, herunder Finansiel service, It-konsulenter samt Biblioteker, museer mv.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse