Master i professionel kommunikation
Masteruddannelse

Master i professionel kommunikation

Master i professionel kommunikation giver en bred viden om faget kommunikation. Du lærer at kommunikere via forskellige medier, til forskellige målgrupper og i forskellige situationer.

Fakta

Navn:
Master i professionel kommunikation (MPK)
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant uddannelse på bachelor eller professionsbachelorniveau + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 77.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at kommunikere via analoge og digitale medier, får træning i mødeledelse, at tale foran et publikum og at arbejde med forandringsprocesser i en organisatorisk sammenhæng.

Uddannelsen henvender sig medarbejdere og ledere, der ønsker at arbejde med egen kommunikation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i Professionel Kommunikation giver en bred viden om faget kommunikation. Du lærer at kommunikere via forskellige medier, til forskellige målgrupper og i forskellige situationer.

Uddannelsen har fokus på:

 • at stille analytiske spørgsmål til de kommunikationsopgaver, du møder i dit arbejde.
 • at formulere ideer, strategier og metoder til at arbejde med kommunikation.
 • kommunikationsproblematikker, som du kan bruge direkte i dit arbejde.
 • at integrere kommunikationsfaglige teorier og metoder, så du får nye perspektiver på din praksis.

Der er studiestart i august/september.

Undervisningen er delvist netbaseret. Der er 6 internat-weekender om året med forelæsninger, feedback, oplæg og øvelser. 

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen på grundlag af en masterafhandling.

Fagoversigt

Uddannelsen er fordelt på fire semestre:

1. semester (15 ECTS)

 • Introduktion til fagfeltet kommunikation og kommunikation i relationer
 • Produktion og analyse af analog og digital kommunikation

2. semester (15 ECTS)

 • Videnskabsteori, argumentation, retorik, receptionsanalyse

3. semester (15 ECTS)

 • Organisationskommunikation, Kommunikation som konstituerende
 • Kommunikation i relationer med særlig henblik på forandringsprocesser,

4. semester (15 ECTS)

 • Masterprojekt med selvvalgt problemstilling 
 • Videnskabsteori, krisekommunikation, aktuelle emner

Du arbejder i alle semestre med kommunikation som selvledelse, facilitering af processer og mundtlig kommunikation.

Undervisningen er en kombination af:

Weekendseminarer, hvor der er forelæsninger og træning i feedback, facilitering og mundtlig kommunikation.

Netseminarer, hvor du læser relevante tekster, som du inddrager i samarbejdet med din gruppe omkring en kommunikationsfaglig problemstilling. Undervejs i netforløbet afleverer gruppen opgaver, som underviseren herefter giver respons på.

Problemorienteret projektarbejde, hvor du, sammen med en gruppe medstuderende, vælger hvilken problemstilling, teori og metode, I vil arbejde med. Ved afslutningen af semestret går I til eksamen i projektet.

 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • en videregående uddannelse på bachelorniveau inden for humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige områder
 • en mellemlang videregående uddannelse på professionsbachelorniveau inden for humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige områder
 • en relevant diplomuddannelse i journalistik, formidling eller pædagogik

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster kr. 77.000 kr. Et enkelt semester koster kr. 19.250. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2021
1. juli 2023
Master i professionel kommunikation Weekendundervisning 4000 Roskilde
*
1. august 2021
1. juni 2023
Master i professionel kommunikation Weekendundervisning 4000 Roskilde

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse