Master i professionel kommunikation
Masteruddannelse

Master i professionel kommunikation

På Master i professionel kommunikation lærer du at kommunikere med forskellige målgrupper og at facilitere processer.

Fakta

Navn:
Master i professionel kommunikation (MPK)
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant uddannelse på bachelor eller professionsbachelorniveau + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 90.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får træning i mødeledelse, at tale foran et publikum og at facilitere processer i forskellige organisatoriske sammenhænge.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere, der ønsker at blive bedre til at kommunikere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du teoretisk, metodisk og praktisk. Undervisningen lægger vægt på, at du lærer at:

 • stille analytiske spørgsmål til de kommunikationsopgaver, du møder i dit arbejde.
 • analysere kommunikationsprocesser med henblik på at udvikle ideer, strategier og metoder til at arbejde med kommunikation.
 • integrere kommunikationsfaglige teorier og metoder, så du får nye perspektiver på din praksis.

Opbygning

Masteruddannelsen består af fire semestre, som indeholder en række obligatoriske uddannelseselementer.

De fire semestre er: 

1. semester: Introduktion til faget kommunikation med særligt fokus på interpersonel og skriftlig kommunikation i analoge og digitale medier

2. semester: Teoretisk, metodisk og empirisk arbejde med en kommunikationsproblematik gennem problembaseret projektarbejde

3. semester: Kommunikation i organisationer og facilitering af processer

4. semester: Fordybelse i en specifik kommunikationsproblematik gennem arbejdet med masterafhandlingen.

Undervisningen

Undervisningen er delvist netbaseret. Der er 6 internat-weekender om året med forelæsninger, feedback, oplæg og øvelser. 

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i Professionel Kommunikation.

Den engelske betegnelse er Master of Professional Communication.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen på grundlag af en masterafhandling.

Fagoversigt

Uddannelsen er fordelt på fire semestre:

1. semester

 • Kommunikation og relationer
 • Kommunikation i analoge og digitale medier

2. semester (15 ECTS)

 • Projektarbejde med selvvalgt problemstilling 
 • Videnskabsteori, argumentation, retorik, receptionsanalyse

3. semester (15 ECTS)

 • Kommunikation i organisationer
 • Kommunikation i relationer med særlig henblik på forandringsprocesser

4. semester (15 ECTS)

 • Masterprojekt med selvvalgt problemstilling 
 • Videnskabsteori, Krisekommunikation, Aktuelle emner

Du arbejder i alle semestre med kommunikation som selvledelse, facilitering af processer og mundtlig kommunikation.

 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • en videregående uddannelse på bachelorniveau inden for humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige områder
 • en mellemlang videregående uddannelse på professionsbachelorniveau inden for humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige områder
 • en relevant diplomuddannelse i journalistik, formidling eller pædagogik

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Hele uddannelsen koster kr. 90.000 kr. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse