Diplomuddannelse i digital journalistik
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i digital journalistik

Inden for den digitale journalistik arbejder du fx med web, sociale medier og mobile platforme som smartphones og tablets. Du kan specialisere dig inden for social media management.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i digital journalistik
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 112.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer til at sikre, at de digitale medier, du vælger, udnyttes bedst muligt i forhold til målgruppen. Du kan også arbejde med strategier for webindsatsen og for virksomhedens anvendelse af sociale medier og andre værktøjer til brugerinddragelse.

Uddannelsen henvender sig til personer med en journalistisk grunduddannelse eller personer med en lignende uddannelse, som har arbejdet professionelt med journalistik eller kommunikation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden om brugernes vaner, brugsmønstre og adfærd på forskellige digitale medieplatforme. Du tilegner dig teorier, metoder og videnskabsteori, som du anvender på konkrete formidlingsopgaver.

Du lærer at planlægge din formidlingsindsats på tværs af platforme og 'devices'. Du kan arbejde med digitale forløb, hvor du især overvåger, filtrerer, verificerer og sammensætter andres bidrag. Men du kan også påtage dig ledende og koordinerende jobfunktioner i forbindelse med digitale journalistiske forløb fra ide over planlægning og produktion til måling af effekt.

Uddannelsen består af 2 obligatoriske moduler, et antal valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du kan specialisere dig i sociale medier med retningsspecifikke moduler inden for Social media management, men det er også muligt at gennemføre uddannelsen uden retning.

Undervisningen kan veksle mellem forelæsning, diskussion, øvelser, projektarbejde, gruppearbejde og e-læring.

Uddannelsen udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Professionel profil i sociale medier. Modulet handler om at tilrettelægge og eksekvere en aktiv social medieprofil. Blandt andet for du kompetencer til at integrere personlig brug af sociale medier med dit professionelle virke
 • I samspil med brugerne. På modulet lærer du at anvende dit kendskab til brugeradfærd og sociale medier til at udvikle en praksis, som involverer brugerne. Brugerinvolvering, interaktivitet og brugergenereret indhold er nøgleord

De retningsspecifikke moduler for retningen Social media management på i alt 25 ECTS er:

 • Effektmåling og annoncering på sociale medier (5 ECTS). Modulet giver viden om, hvordan man opstiller mål og succeskriterier for indsatsen på sociale medier¸ der er også fokus på metoder og redskaber til arbejdet med annoncering
 • Indhold til sociale medier (10 ECTS). Modulet giver analytiske, taktiske og praktiske kompetencer til at producere indhold til digitale og sociale medier; bl.a. lærer du at samarbejde med kolleger om at finde og udarbejde effektivt og engagerende indhold
 • Sociale medier i strategi og kommunikation (10 ECTS). Modulet giver overblik over aktuelle teorier og tendenser inden for sociale medier og netværkskommunikation

På uddannelsens hovedspor vælger du blandt følgende valgfrie moduler:

 • AI for journalister (10 ECTS)
 • Creative media management (10 ECTS)
 • Det kritiske interview (5 ECTS)
 • Digitale fortællinger til mobile platforme (10 ECTS)
 • Fortæl historien (10 ECTS)
 • Fortæl historien visuelt (10 ECTS)
 • Innovation - fra brugerbehov til færdigt koncept (10 ECTS)
 • Journalistik for kommunikatører (10 ECTS)
 • Ledelse af digitale meduer (5 ECTS)
 • Levende billeder på web og digitale platforme (5 ECTS)
 • Media connectivity – nå brugerne med smart indhold (5 ECTS)
 • Media entrepreneurship (5 ECTS)
 • Media flow - på alle platforme (10 ECTS)
 • Mundtlig formidling (5 ECTS)
 • Mål resultatet af din kommunikation (10 ECTS)
 • Nye videoformater på web og mobile platforme (5 ECTS)
 • Podcast for professionelle (10 ECTS)
 • Procesledelse (5 ECTS)
 • Professionel medietræner (5 ECTS)
 • Projektstyring fra A til Z (5 ECTS)
 • Retorik (5 ECTS)
 • Skab kvalitet i den interne kommunikation (5 ECTS)
 • Skab værdi med din kommunikation (5 ECTS)
 • Smart webstrategi (5 ECTS)
 • Styr kommentarsporet: Moderation på sociale medier (5 ECTS)
 • Styr sikkert på alle medier (5 ECTS)
 • Sådan læser vi på print, web og mobil (5 ECTS)
 • Videnskabsformidling (5 ECTS)
 • Værdien af omdømme (5 ECTS)

I alt skal du have valgfrie moduler svarende til 15 ECTS. Du finder udbuddet af valgfrie moduler i tilknytning til den generelle artikel om Diplomuddannelse i journalistik.

Modulene Fortæl historien visuelt og Sådan læser vi på print, web og mobil er obligatoriske på diplomuddannelsen i visuel journalistik. Du finder udbuddet på disse moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i visuel journalistik.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst svarende til 10 ECTS. Hør om mulighederne på uddannelsesstedet.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 112.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. april 2021
10. august 2021
Sociale medier i strategi og kommunikation 2400 København NV
*
26. april 2021
18. august 2021
Professionel profil på sociale medier 2400 København NV

Uddannelsens veje