Master i retorik og formidling
Masteruddannelse

Master i retorik

På Master i retorik får du redskaber til at opbygge dine retoriske kompetencer, så du kan kommunikere klart og overbevisende både skriftligt og mundtligt.

Fakta

Navn:
Master i retorik
Andre betegnelser:
Master i retorik og formidling
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

På uddannelsen lærer du at stå foran et publikum, at holde en tale og at præsentere et budskab klart og tydeligt. 

Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder helt eller delvist med retorik og kommunikation, fx undervisere, politikere, præster, ledere og informationsmedarbejdere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Gennem undervisningen får du redskaber til at opbygge dine retoriske kompetencer, så du kan holde strategisk gennemtænkte taler og give retorisk rådgivning til andre. Der er fokus på mundtlighed og på at kommunikere overbevisende og løsningsorienteret.

Du lærer argumentations- og tekstanalyse og får viden om retoriske strategier i offentligheden samt om komplekse kommunikationsformer, fx krisekommunikation og interkulturel kommunikation.

Opbygning

Uddannelsen består af:

  • fire moduler
  • et masterprojekt

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet i samarbejde med Roskilde Universitet (RUC).

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som fjernundervisning med weekendseminarer. Der afholdes fire weekendseminarer pr. semester, og undervisningen er ligeligt fordelt mellem Roskilde og Aarhus. Datoerne fremgår af uddannelsesstedets hjemmeside.

På seminarerne er der forelæsninger med undervisere og gæstelærere, fremlæggelser fra deltagerne og plenumdiskussioner. 

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i retorik.

Den engelske betegnelse er Master in Rhetoric.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende 4 moduler:

Modul 1: Tanke og tale

Du introduceres til klassiske retoriske begreber og moderne kommunikationsteorier. Du opøver din færdighed i at analysere en kommunikationssituation og tilrettelægge et budskab herefter. Du får også praktisk træning i at argumentere og fremføre, fx at tale foran et publikum.

Modul 2: Retorisk strategi. og ledelse

Modulet giver en grundlæggende forståelse for retorikkens forskellige roller i den moderne organisation, og du arbejder med retorik som en essentiel komponent i at opbygge og konstituere organisationer både internt og eksternt. 

Modul 3: Retorisk problemløsning og rådgivning

Modulet introducerer en kritisk tilgang til løsning af aktuelle kommunikative problemstillinger, og du arbejder du med at udvikle og gentænke retoriske strategier og praksisformer på baggrund af retorisk analyse og kritik.

Modul 4: Masterprojekt.

Du udarbejder et individuelt skriftligt masterprojekt.

Læs mere om de enkelte moduler på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
  • Relevant professionsbachelor
  • Relevant diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Ansøgningsfrist og hvordan du søger om optagelse er beskrevet på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 78.000 kr. Prisen pr. modul er 19.500 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse