Diplomuddannelse i kommunikation
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i kommunikation

Med en uddannelse i kommunikation får du redskaber til at arbejde strategisk med virksomhedens kommunikationsindsats, fx i en funktion som presse- eller kommunikationsmedarbejder.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i kommunikation
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 112.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

De metoder og teorier, du tilegner dig, giver dig et helhedsperspektiv på kommunikation og sætter dig i stand til at tackle konkrete udfordringer med den mest hensigtsmæssige indsats.

Uddannelsen henvender sig til personer med en journalistisk grunduddannelse eller personer med en lignende uddannelse, som har arbejdet professionelt med journalistik eller kommunikation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver forståelse for, at kommunikation er en central faktor i strategisk ledelse. Du lærer om intern og ekstern kommunikation og om branding af virksomheden.

Emner som målgruppeanalyse og dataindsamling beskæftiger du dig også med. Du bliver trænet i at identificere et kommunikationsbehov og planlægge kampagner, løsninger og processer fra ide til færdigt produkt og effektmåling.

Desuden bliver du klædt på til at påtage dig funktionen som sparringspartner for virksomhedens ledelse.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler
 • To-tre valgfrie moduler
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningen kan veksle mellem forelæsning, diskussion, øvelser, projektarbejde, gruppearbejde og e-læring.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Kommunikation 1 - sådan lægger du strategi og sætter dagsorden. Modulet giver forståelse af kommunikationsarbejdet i virksomheder, organisationer, myndigheder og foreninger; via cases og eksempler inddrages emner som rådgiverrollen, sammenhæng mellem forretning og kommunikationsstrategi, stakeholderanalyse, public affairs og krisekommunikation
 • Kommunikation 2 - brandingstrategi og kampagner. Modulet indeholder emner som storytelling, CSR, kampagner og netværk, sociale medier, virksomhedsidentitet og -kultur, værdiledelse og kommunikationsarkitektur
 • Kommunikation 3 - strategisk kommunikationsplanlægning. Modulet giver redskaber til at analysere, planlægge, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser i virksomheden; blandt emnerne er forandringskommunikation, strategisk måling og udvikling af en stærk kommunikationskultur

Valgfrie moduler

Du vælger blandt følgende valgfrie moduler:

 • Adfærdskommunikation - få din målgruppe til at handle (5 ECTS)
 • Brugerdrevet udvikling af digitalt medieindhold (10 ECTS)
 • Corporate journalism (5 ECTS)
 • Creative media management (10 ECTS)
 • Forandringskommunikation (5 ECTS)
 • Fortæl historien (10 ECTS)
 • Fortæl historien visuelt (10 ECTS)
 • Gransk dit sprog (5 ECTS)
 • Innovation - fra brugerbehov til færdigt koncept (10 ECTS)
 • I samspil med brugerne (10 ECTS)
 • Journalistik for kommunikatører (10 ECTS)
 • Kommunikation 2.0 - sociale medier (5 ECTS)
 • Kommunikationsledelse (10 ECTS)
 • Krisekommunikation (5 ECTS)
 • Lav dine egne undersøgelser - og forstå andres (5 ECTS)
 • Ledelse af digitale meduer (5 ECTS)
 • Levende billeder på web og digitale platforme (5 ECTS)
 • Magasin- og bladudvikling (5 ECTS)
 • Medarbejderne som strategiske kommunikatører (5 ECTS)
 • Media entrepreneurship (5 ECTS)
 • Media flow - på alle platforme (10 ECTS)
 • Mobile medier i strategisk kommunikation (5 ECTS)
 • Mundtlig formidling (5 ECTS)
 • Mål resultatet af din kommunikation (10 ECTS)
 • Nye videoformater på web og mobile platforme (5 ECTS)
 • Portrættet - træng ind bag facaden (5 ECTS)
 • Procesledelse (5 ECTS)
 • Professionel medietræner (5 ECTS)
 • Projektstyring fra A til Z (5 ECTS)
 • Retorik (5 ECTS)
 • Rådgiverens gennemslagskraft (5 ECTS)
 • Samfundsansvar og strategisk CSR-kommunikation (5 ECTS)
 • Skab kvalitet i den interne kommunikation (5 ECTS)
 • Skab værdi med din kommunikation (5 ECTS)
 • Spin og professionel politisk kommunikation (5 ECTS)
 • Strategisk kommunikation i praksis 1 (10 ECTS)
 • Strategisk kommunikation i praksis 2 (10 ECTS)
 • Strategisk rådgivning i praksis (5 ECTS)
 • Styr sikkert på alle medier (5 ECTS)
 • Sæt dagsordenen med din sundhedskommunikation (10 ECTS)
 • Sådan læser vi på print, web og mobil (5 ECTS)
 • Videnskabsformidling (5 ECTS)
 • Video i virksomhedens kommunikation (10 ECTS)
 • Værdien af omdømme (5 ECTS)

I alt skal du have valgfrie moduler svarende til 15 ECTS. Du finder udbuddet af valgfrie moduler i tilknytning til den generelle artikel om Diplomuddannelse i journalistik.

Modulet I samspil med brugerne er obligatorisk på diplomuddannelsen i digital journalistik. Du finder udbuddet på dette modul i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i digital journalistik.

Modulene Fortæl historien visuelt og Sådan læser vi på print, web og mobil er obligatoriske på diplomuddannelsen i visuel journalistik. Du finder udbuddet på disse moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i visuel journalistik.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst svarende til 10 ECTS. Hør om mulighederne på uddannelsesstedet.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 112.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
1. februar 2023
Afgangsprojekt - Kommunikation 8200 Aarhus N
*
19. september 2022
4. januar 2023
Brandingstrategi og kampagner 2400 København NV
*
10. oktober 2022
18. januar 2023
Kommunikationsplanlægning 2400 København NV
*
2. november 2022
10. februar 2023
Kommunikations- og PR-strategi 2400 København NV
*
30. november 2022
4. februar 2023
Forandringskommunikation 2400 København NV

Uddannelsens veje