Diplomuddannelse i visuel journalistik
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i visuel journalistik

Uddannelsen giver dig visuelle teknikker og virkemidler, som du kan bruge til at formidle og fortælle kreativt og forståeligt på tværs af medieplatforme.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i visuel journalistik
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En journalistisk grunduddannelse eller en videregående uddannelse på 2 år + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 112.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får bl.a. redskaber til at analysere og forstå nye medier og til at skabe sammenhæng mellem tekst, billeder og form. Du lærer at udarbejde koncept og strategi for visuel formidling, og du får viden om, hvordan modtageren tilegner sig information via synssansen. Du kan specialisere dig inden for fotojournalistik.

Uddannelsen henvender sig fx til dig, der er redaktionssekretær, billedredaktør, mediedirigent eller mellemleder inden for det redaktionelle område.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i visuel journalistik giver dig grundlæggende viden om semiotik og visuel perception og kognition.

Du får også forståelse af teknikker og udtryksformer som visualisering, illustration, informationsgrafik, design, video med mere, og du lærer at bruge de visuelle fortælleteknikker og din viden om medier til selv at skabe sammenhæng mellem tekst, billede og form.

Ikke mindst får du overblik over arbejdet med visuelle værktøjer og medier, så du kan påtage dig ledende og koordinerende jobfunktioner i forbindelse med visuel formidling.

Retninger

Du kan specialisere dig inden for retningen:

 • Fotojournalistik

Du kan også vælge at gennemføre uddannelsen uden retning.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • To obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • Et antal retningsspecifikke eller valgfrie moduler (i alt 30 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kan veksle mellem forelæsning, diskussion, øvelser, projektarbejde, gruppearbejde og e-læring.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler, der i alt har et omfang på 15 ECTS, er:

 • Fortæl historien visuelt (10 ECTS), som giver redskaber til at konstruere fortællemæssige og visuelle sammenhænge mellem tekst, billeder og form; emner er bl.a. form og farve, informationsgrafik, fotografi, video, multimedialitet og cross media storytelling
 • Sådan læser vi på print, web og mobil (5 ECTS), som giver dig indblik i, hvordan samspillet mellem tekst og billeder fungerer på forskellige platforme - og hvordan læseren modtager og forstår information; målet er, at du kan anvende din viden til at tilrettelægge multimodale løsninger

Du vælger retningsspecifikke eller valgfrie moduler for samlet 30 ECTS.

Retningsspecifikke moduler - Fotojournalistik

De retningsspecifikke moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Den fotojournalistiske dokumentar, der giver redskaber til at formidle den dokumentariske historie gennem fotografiet, herunder kendskab til etik, udvikling af ideer, research og feltarbejde
 • Den perfekte videofortælling, der giver en introduktion til såvel tekniske færdigheder som fortællemæssige overvejelser i forhold til brug af lyd og levende billeder i videodokumentaren
 • Det fotografiske portræt - personlighed og fortælling, hvor der er fokus på  teknik og psykologi i det nære fotojournalistiske portræt; du introduceres til forskellige typer af portrætfotografi og producerer selv en fotojournalistisk historie, som du fortæller ved hjælp af portrætter

På Fotojournalistik skal du vælge retningsspecifikke moduler for mindst 20 ECTS.

Valgfrie moduler

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Brugerdrevet udvikling af digitalt medieindhold (10 ECTS)
 • Corporate journalism (5 ECTS)
 • Creative media management (10 ECTS)
 • Fortæl historien (10 ECTS)
 • Fotojournalistikkens sprog (10 ECTS)
 • Gransk dit sprog (5 ECTS)
 • Innovation - fra brugerbehov til færdigt koncept (10 ECTS)
 • I samspil med brugerne (10 ECTS)
 • Journalistik for kommunikatører (10 ECTS)
 • Kommunikation 2.0 - sociale medier (5 ECTS)
 • Lav dine egne undersøgelser - og forstå andres (5 ECTS)
 • Journalistik på nettet (10 ECTS)
 • Ledelse af digitale meduer (5 ECTS)
 • Levende billeder på web og digitale platforme (5 ECTS)
 • Magasin- og bladudvikling (5 ECTS)
 • Media entrepreneurship (5 ECTS)
 • Media flow - på alle platforme (10 ECTS)
 • Mobile medier i strategisk kommunikation (5 ECTS)
 • Mundtlig formidling (5 ECTS)
 • Mål resultatet af din kommunikation (10 ECTS)
 • Nye videoformater på web og mobile platforme (5 ECTS)
 • Portrættet - træng ind bag facaden (5 ECTS)
 • Procesledelse (5 ECTS)
 • Professionel medietræner (5 ECTS)
 • Projektstyring fra A til Z (5 ECTS)
 • Retorik (5 ECTS)
 • Skab kvalitet i den interne kommunikation (5 ECTS)
 • Skab værdi med din kommunikation (5 ECTS)
 • Spin og professionel politisk kommunikation (5 ECTS)
 • Strategisk kommunikation i praksis 1 (10 ECTS)
 • Strategisk kommunikation i praksis 2 (10 ECTS)
 • Styr sikkert på alle medier (5 ECTS)
 • Video i virksomhedens kommunikation (10 ECTS)
 • Videnskabsformidling (5 ECTS)
 • Værdien af omdømme (5 ECTS)

Gennemfører du uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du have valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. 

På retningen Fotojournalistik udgør de valgfrie moduler højst 10 ECTS.

Du finder udbuddet af valgfrie moduler i tilknytning til den generelle artikel om Diplomuddannelse i journalistik.

Modulet I samspil med brugerne er obligatorisk på diplomuddannelsen i digital journalistik. Du finder udbuddet på dette modul i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i digital journalistik.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst svarende til 10 ECTS. Hør om mulighederne på uddannelsesstedet.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 112.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
21. april 2022
2. september 2022
Fortæl historien visuelt 2400 København NV
*
1. august 2022
1. februar 2023
Afgangsprojekt - Visuel journalistik 8200 Aarhus N
*
9. november 2022
12. januar 2023
Sådan læser vi på print, web og mobil 2400 København NV
*
22. november 2022
15. februar 2023
Digitale fortællinger til mobile platforme 2400 København NV
*
24. oktober 2022
9. januar 2023
Bogføring og regnskab i ejendomsselskaber Dagundervisning 1606 København V
*
9. september 2022
31. oktober 2022
Ejendoms- og skatteregnskab RDS Dagundervisning 8960 Randers SØ

Uddannelsens veje