Diplomuddannelse i fagjournalistik
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i fagjournalistik

Uddannelsen giver dig, der har en videregående uddannelse, redskaber til at formidle dit eget fag med journalistiske metoder.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i fagjournalistik
Andre betegnelser:
Fagjournalist
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En videregående uddannelse på mindst 3 år + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 108.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får teknikker og metoder til at interviewe, skrive i journalistiske genrer, vinkle og formidle på forskellige medieplatforme. Du får også kendskab til medieforhold, udviklingstendenser på medieområdet og de særlige forhold, der knytter sig til at formidle svært tilgængeligt stof.

Du kan have en universitetsuddannelse inden for et bestemt fagområde, eller du kan fx være uddannet som folkeskolelærer, sygeplejerske eller ingeniør.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at formidle den faglige viden og ekspertise, du har med dig fra din tidligere uddannelse.

Du får praktiske færdigheder i det journalistiske arbejde fra idé, research og formidling til redigering og færdig præsentation.

Du får også kompetencer til at fortælle kreativt og forståeligt på forskellige medieplatforme, hvadenten det drejer sig om analoge, digitale, mobile og/eller sociale platforme, og du vil kunne arbejde med målgrupper og målgruppeanalyser mhp. at gøre din formidling interessant og relevant for brugerne.

Endelig får du kendskab til de vigtigste retsregler og presseetiske retningslinjer for det journalistiske arbejde.

Diplomuddannelsen i fagjournalistik består af 4 obligatoriske moduler, 1 valgfrit modul samt et afgangsprojekt.

Undervisningen kan tilrettelægges som en blanding af forelæsning, diskussion, øvelser, projektarbejde, gruppearbejde og e-læring.

Uddannelsen bliver udbudt af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler af hvert 10 ECTS er:

 • Journalistikkens grundtrin 1: Modulet giver forståelse af mediernes rolle og af, hvordan en professionel fagjournalist arbejder; du træner grundlæggende elementer som vinkling, sprog, fortælleteknik, ideudvikling, research, interview og kildekritik.
 • Journalistikkens grundtrin 2: Modulet favner mediernes mulimodalitet og giver kendskab til journalistisk produktion på forskellige platforme: du får praktisk erfaring med video og billeder og arbejder fx med ideudvikling, målgruppedefinition og principper for formidling af genrer og fortælleformer.
 • Journalistikkens grundtrin 3: Modulet har fokus på udredende journalistik og giver kvalifikationer til at indsamle, bearbejde og analysere data andet stof; du arbejder fra ide til produkt med en større udredende journalistisk opgave, der belyser, at du kan formidle dit eget fagområde til en bredere målgruppe.
 • Tematisk journalistik: Modulet giver forudsætninger for at få de journalistiske elementer til at spille sammen i en tematisk helhed; du lærer bl.a. at inddrage brugerne i hele processen.

På fagjournalistik skal du desuden følge et valgfrit modul svarende til 5 ECTS.

Du kan vælge ét blandt fagjournalistuddannelsens egne valgfrie moduler:

 • Lyd og billeder på nettet, der introducerer til emner som lyde, stemmer og stilhed, sproglige principper, digital fotografering, billedredigering og publicering
 • Podcast for fagjournalister, der er et praktisk forløb med fokus på at producere egne podcasts; du får en introduktion til den nødvendige teknik og lærer fx at researche, indhente råmateriale og redigere
 • Strategisk kommunikation for fagjournalister, hvor du bl.a. lærer metoder til at rådgive om problemstillinger i en virksomheds eller organisations kommunikation; omdrejningspunktet er en konkret kommunikations- eller handlingsplan
 • Video til nettet, der handler om formidling med video og redigering til digital publicering

Uddannelsen valgmoduler vægter hvert 5 ECTS.

Det er også muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område. Hør om mulighederne på uddannelsesstedet.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse. Den tilrettelægges som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til e års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse mindst på niveau med:

 • En relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
 • eller
 • En relevant diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring relateret til dit fagområde.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Når du søger om optagelse, vedlægger du en motiveret ansøgning. Læs mere om tilmeldingsproceduren på dmjx.dk.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 108.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give muligheder for at udvide dit nuværende job med funktioner inden for information og faglig formidling.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Læs om uddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside.

Uddannelsens veje