Foto af Translatør og tolk
Job

Translatør og tolk

Translatører og tolke oversætter fra et sprog til et andet.

Fakta

Arbejdssteder:
Internationale institutioner, Multinationale virksomheder, Oversættelsesbureauer, Stat, Kommuner og regioner
Stillingsbetegnelser:
Translatør, Tolk, Teknisk oversætter

Du skal være dygtig til flere sprog og have forståelse for forskellige kulturer. Arbejdet kræver stor præcision, for du kommer til at oversætte ved fx afhøringer eller på sygehuse. Ud over det rent sproglige kan translatøren og tolken have en lang række andre opgaver.

Det kan være informationsarbejde, tilrettelæggelse af internationale konferencer og messer, markedsføring i udlandet og i det hele taget arbejde, hvor der er brug for kendskab til andre landes kultur, omgangsformer og sprog. Mange translatører og tolke er selvstændige eller er knyttet til oversættelses- eller tolkebureauer. Andre er ansat i staten som politi- og retstolke.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af tolk
Tolk - Blandt opgaverne kan være oversættelse for udenlandske patienter på dansk hospital.

Både translatør og tolk betyder oversætter, men arbejdet adskiller sig alligevel en smule.

Som translatør udarbejder du officielle oversættelser af juridiske og politiske dokumenter. Du kan også oversætte vanskelige tekster inden for andre fagområder, fx teknik og økonomi.

Translatøren kan give oversættelsen af et dokument en officiel bekræftelsespåtegning. Derved får oversættelsen juridisk gyldighed.

Ved skriftlige oversættelser anvender du de nyeste sprogteknologiske værktøjer såsom elektroniske ordbøger, terminologidatabaser, oversættelseshukommelse, stave- og grammatikkontrol samt internettet til global informationssøgning.

Du udarbejder ofte din egen sproglige database inden for de fagområder, du mest arbejder med.

Translatør var indtil 1.1.2016 en beskyttet titel. De fleste translatører har bestået cand.ling.merc.-eksamen med profilen translatør og tolk eller cand.interpret.
Den tidligere Translatøreksamen er nu nedlagt.

Som tolk oversætter du fx ved møder og forhandlinger med udenlandske samarbejdspartnere og forretningsforbindelser. Det kaldes dialogtolkning.

Tekniske oversættere kan være specialiseret inden for jura, medicin, marketing og andre områder i oversættelse af alle former for teknisk dokumentation, som brugsanvisninger, manualer, procesbeskrivelser, betjeningsvejledninger og håndbøger til operatører/reparatører.

Hvis der bliver talt længere tid ad gangen, må den, der taler, holde pauser, så tolkningen kan foregå. Her bruger du konsekutiv tolkning, som betyder, at du tolker i den efterfølgende pause.

Du kan også arbejde med retstolkning, dvs. du tolker for politi og retsvæsen. Det kan fx være ved afhøringer af udlændinge. Desuden tolker du, når fremmedsprogede fx er i kontakt med bistandskontoret eller er på sygehuset. Det kalder man social og medicinsk tolkning.

Konferencetolke behersker normalt et til to aktive sprog (sprog, de tolker til) og to til tre passive sprog (sprog, de tolker fra). Ved internationale møder og konferencer bruges oftest simultantolkning, hvor tolkningen foregår, mens der tales.

Se mere om dette i Kommunikationsmedarbejder.

Arbejdsplads

De fleste translatører og tolke er ansat i internationale institutioner, fx EU, i multinationale virksomheder eller i virksomheder med stor udlandskontakt. Se mere om Organisationer og foreninger.

Der er også mange translatører og tolke, der er selvstændige eller er knyttet til oversættelses- eller tolkebureauer samt i virksomheder, der organiserer kongresser, messer og udstillinger. Endelig er der nogle, der er ansat i staten som politi- og retstolke. Se mere om branchen Anden vidensservice.

Translatører og tolke kan også arbejde freelance eller i større sammenslutninger.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Translatørarbejde35.985 kr.--
Tolk28.678 kr.-35.441 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

For translatører og tolke, der arbejder freelance, kræver det en stor indsats at få etableret en kundekreds, især inden for de mindre anvendte sprog.

En del translatører har en anden deltidsbeskæftigelse ved siden af arbejdet som translatør.

Mere uddannelse

De faglige organisationer tilbyder efteruddannelseskurser, det kan fx være i medicinsk sprogbrug, i et bestemt juridisk område eller i nye sprogteknologiske værktøjer.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.