Foto af Tegnsprogstolk
Job

Tegnsprogstolk

Som tegnsprogs- og skrivetolk er du forbindelsesleddet mellem døve og hørende.

Fakta

Arbejdssteder:
Tolkebureauer, Selvstændig virksomhed
Stillingsbetegnelser:
Tegnsprogstolk, TSK-tolk, simultantolk, skrivetolk

Du tolker for døve, hørehømmede og døvblinde, så de kan kommunikere med hørende. At være tolk er et meget krævende job, både fysisk og psykisk. Man må være fleksibel både med hensyn til arbejdstid og -sted.

I nogle tilfælde vil der være to tolke. Det gælder fx, når der tolkes til en mundtlig eksamen, når emnet er særlig kompliceret eller ved tolkning på fremmedsprog.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af tegnsprogstolk i arbejde
Kropssprog - Tegnsprog tales med hænderne, armene, ansigtsudtrykket, øjnene og kroppen.

Tegnsprog er ikke internationalt, men forskellige fra land til land. Det er et selvstændigt sprog med egen grammatik. De fleste døve i Danmark har tegnsprog som første sprog.

Du arbejder med at tolke mange forskellige steder. Døve, hørehæmmede og døvblinde kan få tolkebistand på deres arbejdsplads, under uddannelse og i sociale sammenhænge, fx familiefester. Du tolker også ved samtaler med læger og socialrådgivere, ved forældremøder, ved kirkelige handlinger, retssager osv.

Du kan også komme ud for at tolke ved internationale konferencer, men det kræver, at du har et godt kendskab til engelsk, norsk og svensk.

Tegnsprogstolkning foregår, når der tales dansk, og tolkebrugeren ikke selv kan opfatte talen. Her formulerer tolken indholdet på tegnsprog.

Stemmetolkning er for tolkebrugere, der ikke bruger stemmen selv. Når tolkebrugeren siger noget på tegnsprog, formulerer tolken det på talt dansk.

Skrivetolkning foregår ved, at tolken hører, hvad der siges, og skriver dette ind på en computer. Så kan tolkebrugeren læse, hvad der bliver sagt. Tolkeformen anvendes især af døvblevne, men også af døve og døvblinde.

Taktiltolkning er en tolkeform, der benyttes af døvblinde. Den døvblinde person lægger sin hånd på tolkens hånd for at mærke, hvordan tegnene formes. En taktiltolk skal også beskrive omgivelserne, så brugeren fx får at vide, hvad der står på bordet, eller hvor andre personer er placeret ved bordet.

Fjerntolkning foregår via skærm, fordi tolken sidder et andet sted end tolkebrugerne.

Alle tolkeformer foregår simultant. Det betyder, at tolken oversætter samtidig med, at tolken hører det næste, der bliver sagt. Person, der taler, behøver altså ikke holde pause efter hver sætning.

Arbejdsplads

Tegnsprogs- og skrivetolke ansættes både fuldtids, deltids og freelance hos større eller mindre tolkebureauer overalt i hele landet. Nogle nedsætter sig med tiden som selvstændige. Se mere om Anden videnservice.

På enkelte arbejdspladser med mange døve tilknyttede, ansætter man såkaldte hustolke.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Tegnsprogstolk28.678 kr.-35.441 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

De forskellige foreninger for tegnsprogs- og skrivetolke arrangerer kurser.

Få mere at vide

Københavns Professionshøjskole, Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen
www.kp.dk

Den Nationale Tolkemyndighed
www.dntm.dk

Socialpædagogernes Landsforbund
www.sl.dk

HK Danmark
www.hk.dk

Center for Døve
www.cfd.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.