kandidatuddannelse i Tysk
Kandidatuddannelse

Tysk

På kandidatuddannelsen får du uddybet dit kendskab til det tyske sprog samt Tysklands historie, litteratur, kultur og samfund.

Fakta

Navn:
Tysk
Andre betegnelser:
Tysk sprog og kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får mulighed for at arbejde mere dybtgående med nogle bestemte områder som fx litteratur, sprog eller historie, og du får skærpet dine individuelle kompetencer gennem valgfag, praktik og speciale.

Som kandidat i tysk kan du bl.a. arbejde i internationale organisationer eller i private virksomheder som kommunikationskonsulent, rådgiver eller kulturformidler. Der er også mulighed for at undervise eller forske.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i tysk videreudvikler du dine skriftlige og mundtlige færdigheder i tysk samt forbedrer dine oversættelseskompetencer.

Du beskæftiger dig med både teoretiske og litterære tekster og analyserer tysk kultur, litteratur, sprog og samfundsmæssige problemstillinger på tværs af perioder og stilarter, lige som du også får formidlingsmæssige kompetencer.

Du fortsætter med studierne af tysk kultur, litteratur, sprog, historie, politik og samfundsforhold, men på kandidatuddannelsen har du mulighed for selv at bestemme, hvilke områder af uddannelsen du vil lægge mest vægt på, bl.a. under hensyn til dit erhvervsmæssige sigte.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i tysk varierer fra universitet til universitet, men på alle har du mulighed for at fordybe dig i emner inden for dit interesseområde. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde. Der kan i løbet af uddannelsen være mulighed for et studieophold i udlandet eller et praktikophold.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder tysk sprog og kultur som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i tysk sprog og kultur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i tysk fra KU, SDU eller AU giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder tysk som en 2-årig kandidatuddannelse, der kan være enten etfaglig eller tofaglig.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i tysk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i tysk giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder tysk som en 2-årig kandidatuddannelse.

Bemærk: Uddannelsen udbydes til optag for sidste gang i 2022.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i tysk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i tysk giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder ikke længere en enfaglig kandidatuddannelse i tysk. Denne er erstattet af kandidatuddannelsen i interkulturelle studier, engelsk-tysk. Der er stadig mulighed for optagelse på den tofaglige B-linje i tysk med kandidattilvalg, som giver undervisningskompetence i både tysk og tilvalgsfaget.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i tysk sprog, litteratur og kultur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på Au

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i tysk giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have kundskaber i dansk svarende til dansk på A-niveau.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fx undervisning, informationsformidling og oversættelse. Typiske jobbetegnelser i det private erhvervsliv er informationsmedarbejder, konsulent og eksportmedarbejder.

Der er også mulighed for at søge administrative eller formidlingsmæssige job i internationalt orienterede virksomheder og organisationer.

Undervisningsjob

Tysk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du tysk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information