Kandidatuddannelse

Tysk

På kandidatuddannelsen får du uddybet dit kendskab til det tyske sprog samt Tysklands historie, litteratur, kultur og samfund.

Fakta

Navn:
Tysk
Andre betegnelser:
Tysk sprog og kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får mulighed for at arbejde mere dybtgående med nogle bestemte områder som fx litteratur, sprog eller historie, og du får skærpet dine individuelle kompetencer gennem valgfag, praktik og speciale.

Som kandidat i tysk kan du bl.a. arbejde i internationale organisationer eller i private virksomheder som kommunikationskonsulent, rådgiver eller kulturformidler. Der er også mulighed for at undervise eller forske.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i tysk videreudvikler du dine skriftlige og mundtlige færdigheder i tysk samt forbedrer dine oversættelseskompetencer.

Du beskæftiger dig med både teoretiske og litterære tekster og analyserer tysk kultur, litteratur, sprog og samfundsmæssige problemstillinger på tværs af perioder og stilarter, og du vil også få formidlingsmæssige kompetencer.

Fokus

Du fortsætter med studierne af tysk kultur, litteratur, sprog, historie, politik og samfundsforhold, men på kandidatuddannelsen har du mulighed for selv at bestemme, hvilke områder af uddannelsen du vil lægge mest vægt på, bl.a. under hensyn til dit erhvervsmæssige sigte.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde.

Udlandsophold og praktik

Der kan i løbet af uddannelsen være mulighed for et studieophold i udlandet eller et praktikophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fx undervisning, informationsformidling og oversættelse. Typiske jobbetegnelser i det private erhvervsliv er informationsmedarbejder, konsulent og eksportmedarbejder.

Der er også mulighed for at søge administrative eller formidlingsmæssige job i internationalt orienterede virksomheder og organisationer.

Pædagogikum

Tysk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du tysk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information