kandidatuddannelse i Tysk
Kandidatuddannelse

Tysk

På kandidatuddannelsen får du uddybet dit kendskab til det tyske sprog samt Tysklands historie, litteratur, kultur og samfund.

Fakta

Navn:
Tysk
Andre betegnelser:
Tysk sprog og kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får mulighed for at arbejde mere dybtgående med nogle bestemte områder som fx litteratur, sprog eller historie, og du får skærpet dine individuelle kompetencer gennem valgfag, praktik og speciale.

Som kandidat i tysk kan du bl.a. arbejde i internationale organisationer eller i private virksomheder som kommunikationskonsulent, rådgiver eller kulturformidler. Der er også mulighed for at undervise eller forske.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i tysk videreudvikler du dine skriftlige og mundtlige færdigheder i tysk samt forbedrer dine oversættelseskompetencer.

Du beskæftiger dig med både teoretiske og litterære tekster og analyserer tysk kultur, litteratur, sprog og samfundsmæssige problemstillinger på tværs af perioder og stilarter, og du vil også få formidlingsmæssige kompetencer.

Fokus

Du fortsætter med studierne af tysk kultur, litteratur, sprog, historie, politik og samfundsforhold, men på kandidatuddannelsen har du mulighed for selv at bestemme, hvilke områder af uddannelsen du vil lægge mest vægt på, bl.a. under hensyn til dit erhvervsmæssige sigte.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i tysk varierer fra universitet til universitet, men på alle har du mulighed for at fordybe dig i emner inden for dit interesseområde.

Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde.

Udlandsophold og praktik

Der kan i løbet af uddannelsen være mulighed for et studieophold i udlandet eller et praktikophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Læs om 

KU, SDU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Tysk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fx undervisning, informationsformidling og oversættelse. Typiske jobbetegnelser i det private erhvervsliv er informationsmedarbejder, konsulent og eksportmedarbejder.

Der er også mulighed for at søge administrative eller formidlingsmæssige job i internationalt orienterede virksomheder og organisationer.

Pædagogikum

Tysk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du tysk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information