kandidatuddannelse i Italiensk sprog og kultur
Kandidatuddannelse

Italiensk sprog og kultur

På kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur kan du specialisere dig i enten sproget, kulturen eller noget helt tredje.

Fakta

Navn:
Italiensk sprog og kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får et dybt kendskab til italiensk sprog og dets nuancer og variationer samt et bredt kendskab til italiensk litteratur- og kulturtradition. Desuden får du indsigt i litterære og æstetiske problemstillinger samt i aktuelle italienske samfundsforhold.

Som færdiguddannet i italiensk kan du fx søge job som underviser, oversætter eller informationsmedarbejder i virksomheder, der har kontakt til Italien. Det er også muligt at finde beskæftigelse som turistmedarbejder, researcher eller konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i italiensk bygger videre på undervisningen fra bachelorstudiet. Du videreudvikler dine sproglige kompetencer, ligesom du bliver fortrolig med Italiens historie og kultur.

Fagets forskellige aspekter

Du kan vælge at lægge vægt på forskellige aspekter af faget ved at specialisere dig i enten historiske, litterære, kulturelle eller sproglige områder. De sproglige områder er formidling, oversættelse og didaktik.

På sprogfagene arbejder du både teoretisk i form af undervisning i fonetik, grammatik, tekstanalyse og oversættelse og praktisk i form af at tale og skrive italiensk.

Kulturfagene handler bl.a. om den italienske civilisations historie og moderne italienske samfundsforhold.

Desuden har du mulighed for at inddrage kurser fra andre fag.

Praktik og udlandsophold

Du kan komme i erhvervspraktik eller tage på udlandsophold i op til et år af kandidatuddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med oplæg fra de studerende, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder italiensk sprog og kultur som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i italiensk sprog og kultur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i italiensk sprog og kultur giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder italiensk sprog, litteratur og kultur som en 2-årig kandidatuddannelse, men lukker for optagelse fra og med sommer 2021.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for rådgivende, formidlende og pædagogiske job, hvor der kræves en stor viden om det italienske sprog og Italiens kultur.

Job inden for undervisning

Italiensk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du italiensk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., Kultur- og museumsarbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information