Kanal i Venedig
Kandidatuddannelse

Italiensk sprog og kultur

På kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur kan du specialisere dig i fx sproget, kulturen eller historien.

Fakta

Navn:
Italiensk sprog og kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får et dybt kendskab til italiensk sprog og dets nuancer og variationer samt et bredt kendskab til italiensk litteratur- og kulturtradition. Desuden får du indsigt i litterære og æstetiske problemstillinger samt i aktuelle italienske samfundsforhold.

Som færdiguddannet i italiensk kan du fx søge job som underviser, oversætter eller informationsmedarbejder i virksomheder, der har kontakt til Italien. Det er også muligt at finde beskæftigelse som turistmedarbejder, researcher eller konsulent.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i italiensk bygger videre på undervisningen fra bachelorstudiet. Du videreudvikler dine sproglige kompetencer, ligesom du bliver fortrolig med Italiens historie og kultur.

Områder

Du kan vælge at lægge vægt på forskellige områder af faget ved at specialisere dig i enten historiske, litterære, kulturelle eller sproglige områder. De sproglige områder er formidling, oversættelse og didaktik.

På sprogfagene arbejder du både teoretisk i form af undervisning i fonetik, grammatik, tekstanalyse og oversættelse og praktisk i form af at tale og skrive italiensk.

Kulturfagene handler bl.a. om den italienske civilisations historie og moderne italienske samfundsforhold.

Desuden har du mulighed for at inddrage kurser fra andre fag.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med oplæg fra de studerende, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde.

Praktik og udlandsophold

Du kan komme i erhvervspraktik eller tage på udlandsophold i op til et år af kandidatuddannelsen.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Uddannelsen italiensk sprog og kultur på Københavns Universitet (ku.dk)

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Italiensk sprog og kultur

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for rådgivende, formidlende og pædagogiske job, hvor der kræves en stor viden om det italienske sprog og Italiens kultur.

Pædagogikum

Italiensk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du italiensk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information