Master i kuratering
Masteruddannelse

Master in Curating

Uddannelsen, der udbydes på engelsk, giver i bred forstand kompetencer til at kuratere.

Fakta

Navn:
Master in Curating
Andre betegnelser
Master i kuratering, MA Curating
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 74.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Det kan være på museer, men også i andre sammenhænge, hvor der arbejdes med kulturmanagement, formidling og administration af kunst og eventvirksomhed.

Uddannelsen henvender sig fx til kuratorer, museumspædagoger, arkivarer samt ledere og arrangører på kulturområdet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig ikke mindst indsigt i de praktiske aspekter af kuratorisk arbejde: Hvordan beslutninger træffes, problemer identificeres og løses, og hvordan kompromiser indgås med henblik på et afbalanceret produkt.

Du tilegner dig færdigheder i emner som kulturanalyse, kommunikation og management. Metodisk trækker undervisningen tværfagligt på forskellige områder som kunst og design, kritik, æstetik, kulturstudier, medievidenskab, sociologi og filosofi.

Master in Curating består af fire moduler.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af forelæsninger, seminarer, gruppearbejde, selvstudier og peer learning.

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet i partnerskab og samarbejde med uddannelses- og kulturinstitutioner i Liverpool, Göteborg, Berlin og Aarhus.

Målet med samarbejdet er at styrke uddannelsens tværfaglige og internationale sigte og sætte særligt fokus på netværk og professionelle relationer mellem kultur- og uddannelsessektoren.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at tage enkelte moduler fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

Modul 1. Curatorial Theories. Modulet tager afsæt i din erfaring og giver dig teoretisk viden om kulturteori, kunsthistorie, digital æstetik, kulturpolitik og pædagogik. Nøglebegreber er samtidighed, deltagelse og samarbejde.

Modul 2. Curatorial Practice. Modulet omfatter besøg på en række institutioner og projekter, hvor du undersøger praktiske aspekter af kuratorisk arbejde. I modulet indgår også workshops, der introducerer til tekniske og kommunikative emner som sociale teknologier og interviewteknik.

Modul 3. Curatorial knowledge. Modulet bringer indholdet fra de foregående teori- og praksismoduler i spil. Centralt i forløbet står organisering, planlægning og gennemførelse af et internationalt symposium. Sammen med dine medstuderende får du en aktiv rolle i paneler, udarbejdelse af papers og andre organisatoriske aspekter af symposiet.

Modul 4. Curatorial Project. Det afsluttende masterprojekt skal dokumentere forskellige aspekter ved produktionen af et kurateret projekt i bredeste forstand, fx en udstilling, en performance, et symposium, en bog eller et onlineprojekt.

Hvert modul vægter 15 ECTS.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, fx inden for samfundsvidenskab eller humaniora; det kan være kunsthistorie eller æstetik og kultur
  • En relevant professionsbacheloruddannelse, fx folkeskolelærer eller pædagogik
  • En relevant diplomuddannelse, fx i ledelse eller inden for kunst og kultur

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du kan fx være ansat på et museum eller et galleri, som kunst- og kulturkustode, eller du kan være uafhængig kurator eller arkivar. Du kan også være ansat i ledelse og administration af festivaler og events, og du kan være kommunikationstekniker, interaktionsdesigner, kunstner, designer eller underviser.

Da uddannelsen foregår på engelsk, skal du som minimum have engelsk på B-niveau.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Deltagerbetaling på 74.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Master in Curating sigter mod beskæftigelse i kulturinstitutioner og virksomheder, hvor du organiserer og formidler udstillinger og events til et publikum.

Det kan være gallerier, museer, arkiver, på festivaler og ved events, i forlagsvirksomheder og på online platforme.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse