HD 2. del, regnskab og økonomistyring
Diplomuddannelse

HD 2. del, regnskab og økonomistyring

Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne deltage i løsningen af komplicerede problemstillinger inden for en virksomheds økonomiske styring og eksterne rapportering.

Fakta

Navn:
HD 2. del, regnskab og økonomistyring
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 60-66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får teoretisk og metodemæssig viden om relevante begreber og modeller og lærer at løse regnskabs- og økonomistyringsopgaver på et selvstændigt niveau.

HD-specialiseringen henvender sig til medarbejdere i økonomifunktioner, der ønsker faglige forudsætninger for at kunne bestride ledende stillinger i handels-, industri- og servicevirksomheder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at forstå og benytte erhvervsøkonomiske teorier og modeller i forbindelse med økonomistyring og regnskabsmæssige problemstillinger.

Du får indsigt i de økonomiske styringsværktøjer og lærer at benytte den økonomiske styring i koordineringen af en virksomheds aktiviteter.

Du får også indsigt i strategisk regnskabsanalyse, skatteret samt dansk og international regnskabspraksis.

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag, valgfag, et praktisk seminar på tredje semester samt en afsluttende HD-afhandling.

HD-afhandlingen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling med relation til dit arbejdsområde.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, holdundervisning, seminarer, gruppearbejde og en del opgaveskrivning. Det kan være hverdagsaftener, lørdage eller som virtuelt forløb. Undersøg på uddannelsesstedet.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

En samlet HD, 2. del i regnskab og økonomistyring indeholder følgende obligatoriske fagmoduler:

 • Eksternt regnskab (10 ECTS)
 • Strategisk ledelse (5 ECTS)
 • Økonomistyring (10 ECTS)
 • Skatteret (5 ECTS)

De fire moduler er fordelt på to semestre.

3. semester

Her skal du vælge valgfag for i alt 15 ECTS blandt de mulige udbudte, som fx kan være:

 • Økonomistyring i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Virksomhedens økonomistyring (5 ECTS)
 • Virksomhedens eksterne regnskab (5 ECTS)
 • Corporate finance (5 ECTS)
 • Finansiel planlægning (5 ECTS)
 • Erhvervsbeskatning (10 ECTS)
 • Regnskabsanalyse og værdiansættelse (10 ECTS)
 • Skat (5 ECTS)
 • Mangement control systems (10 ECTS)
 • Virksomhedens informationsbehandling
 • Virksomhedsanalyse
 • Videregående skatteret
 • International beskatning

Udbuddet kan skifte fra år til år og fra uddannelsessted til uddannelsessted, så undersøg mulighederne på uddannelsesstedernes hjemmesider.

4. semester

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Det er også muligt at læse enkeltfag.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller, markedsføringsøkonom eller jordbrugsteknolog *)
 • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning *)
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans *)

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på baggrund af en konkret vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Har du erhvervserfaring, giver HD 1. del direkte adgang til HD 2. del uden supplering. Det samme gælder en række andre økonomiske uddannelser.

*) Vær dog opmærksom på, at det kan være et krav, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Det er i alle tilfælde det enkelte uddannelsessted, der afgør, om din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring er relevante.

Se det enkelte uddannelsessteds retningslinjer for optagelse og for, hvilke fag du evt. skal have bestået eller bør supplere med:

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål om dine forudsætninger for optagelse på HD 2. del.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Den samlede pris er på 60-66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. november 2021
14. december 2021
E-handel, enkeltfag fra HD 2. del, Regnskab og økonomistyring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
8. november 2021
20. december 2021
Skatteret II, enkeltfag fra HD 2. del, Regnskab og økonomistyring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
8. november 2021
20. december 2021
Strategisk ledelse og strategiprocesser, enkeltfag fra HD 2. del, Regnskab og økonomistyring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
8. november 2021
15. december 2021
Virksomhedens informationsbehandling, enkeltfag fra HD 2. del, Regnskab og økonomistyring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
7. januar 2022
2. april 2022
Økonomistyring, enkeltfag fra HD 2. del, Regnskab og økonomistyring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Eksternt regnskab, enkeltfag fra HD 2. del, Regnskab og økonomistyring (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. februar 2022
31. januar 2024
HD 2. del, Regnskab og økonomistyring (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Strategisk ledelse og strategiprocesser, enkeltfag fra HD 2. del, Regnskab og økonomistyring (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
25. april 2022
30. juni 2022
Skatteret I, enkeltfag fra HD 2. del, Regnskab og økonomistyring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje