HD 2. del, organisation og ledelse
Diplomuddannelse

HD 2. del, organisation og ledelse

På uddannelsen beskæftiger du dig med beslutningsprocesser, strategisk planlægning samt samarbejde og kommunikation.

Fakta

Navn:
HD 2. del, organisation og ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling på 60.000-66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du vil på uddannelsen kunne tage udgangspunkt i tidligere job- og uddannelseserfaring til at afprøve nye metoder og værktøjer på konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Uddannelsen henvender sig til ledere, der har brug for at relatere ledelsespraksis til teori. Du vil i undervisningen få nye redskaber til din fremtidige beskæftigelse med fagområdet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På HD 2. del i organisation får du kompetencer inden for personaleforhold, økonomi, jura og politik.

Du får bl.a. undervisning i organisations- og ledelsesteorier og lærer om forskellige former for organisationsstrukturer, samt den betydning samspillet mellem ledelse og medarbejdere har for en organisations/virksomheds udvikling.

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag, valgfag og en afsluttende HD-afhandling.

Undervisningen kan være tilrettelagt på forskellig måde og med et lidt forskelligt udbud af fag på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Der kan fx nogle steder være indbygget et praktisk seminar på tredje semester. Kontakt derfor uddannelsesstedet eller se deres hjemmeside for yderligere oplysninger.

HD-afhandlingen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling med relation til dit arbejdsområde.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og en del opgaveskrivning. Der kan også være mulighed for weekendundervisning samt for virtuelle forløb med begrænset fremmøde.

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

En samlet HD, 2. del i organisation og ledelse indeholder følgende fagmoduler:

1. semester:

 • Organisation og ledelse (15 ECTS)

På 2. semester kan de udbudte emner og strukturen være forskellig fra universitet til universitet. Eksempler på emner er:

 • Strategi og forretningsudvikling (5 ECTS)
 • Strategi og kompetencer (5 ECTS)
 • HR i strategisk og operationelt perspektiv (5 ECTS)
 • Beslutningsprocesser (5 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)
 • Organisationsanalyse (5 ECTS)
 • HRM og forandringsledelse (15 ECTS)
 • Organisation og ledelse - dynamikker og dilemmaer (15 ECTS)

3. semester kan bestå af specialiseringsmoduler, tre valgfag, et valgfag eller to valgfag og et praktisk seminar. Semestrets samlede omfang er 15 ECTS, og udbuddet af fag kan være forskelligt på de enkelte universiteter. Se derfor på deres respektive hjemmesider.

Eksempler på valgfag kan være:

 • Forandringsledelse (5 ECTS)
 • Økonomistyring for ledere (5 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)
 • International ledelse (5 ECTS)
 • Coaching (5 ECTS)
 • Forhandlingsteknik (5 ECTS)
 • Konfliktmægling - et ledelsesredskab (5 ECTS)
 • Strategisk public relations - med udgangspunkt i et sociokulturelt og økonomisk perspektiv (5 ECTS)
 • Politisk kommunikation og stakeholder management (5 ECTS)

På det 4. semester afslutter du med en HD-afhandling, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller, markedsføringsøkonom eller jordbrugsteknolog *)
 • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning *)
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans *)

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på baggrund af en konkret vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Har du erhvervserfaring, giver HD 1. del direkte adgang til HD 2. del uden supplering. Det samme gælder en række andre økonomiske uddannelser.

*) Vær dog opmærksom på, at det kan være et krav, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Det er i alle tilfælde det enkelte uddannelsessted, der afgør, om din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring er relevante.

Se det enkelte uddannelsessteds retningslinjer for optagelse og for, hvilke fag du evt. skal have bestået eller bør supplere med:

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål om dine forudsætninger for optagelse på HD 2. del.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. En samlet uddannelse koster 60.000-66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2022
31. januar 2024
HD 2. del, Organisation og ledelse (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Organisation og ledelse, enkeltfag fra HD 2. del, Organisation og ledelse (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
2. februar 2022
10. juni 2022
Strategi og strategisk udvikling, enkeltfag fra HD 2. del, Organisation og ledelse Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje