HD 2. del, organisation og ledelse
Diplomuddannelse

HD 2. del, organisation og ledelse

På uddannelsen beskæftiger du dig med strategisk planlægning, beslutningsprocesser, samarbejde og kommunikation.

Fakta

Navn:
HD 2. del, organisation og ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling på ca. 66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Med udgangspunkt i tidligere job- og uddannelseserfaringer afprøver du nye metoder og værktøjer på konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere, der har brug for at relatere ledelsespraksis til teori. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På HD 2. del i organisation og ledelse får du kompetencer inden for personaleforhold, økonomi, jura og politik.

Du får bl.a. undervisning i organisations- og ledelsesteorier og lærer om forskellige former for organisationsstrukturer, samt den betydning samspillet mellem ledelse og medarbejdere har for en organisations/virksomheds udvikling.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag
 • Valgfag
 • Et afgangsprojekt 

Undervisning

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og en del opgaveskrivning. Der kan også være mulighed for weekendundervisning og online undervisning. 

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen HD (Organisation og ledelse).

Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration (Business)

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af obligatoriske fag, valgfag og et afgangsprojekt. 

Obligatoriske og valgfri fag 

Undervisningen er tilrettelagt på forskellig måde og med et forskelligt udbud af fag på de enkelte uddannelsessteder. Fx kan der nogle steder være indbygget en mulighed for,  at du på 3. semester kan vælge et specialiseringsmodul, hvor du kan fordybe dig intensivti et fagområde.

Se hvilke aktuelle fag og specialer de enkelte uddannelsessteder udbyder på deres hjemmesider.  

Obligatoriske fag - eksempler:

 • Beslutningsprocesser (5 ECTS)
 • Ledelse (10 ECTS)
 • Organisation og ledelse
 • Organisationer i forandring (15 ECTS)
 • Organisationer i praksis (15 ECTS)
 • Organisationsanalyse (5 ECTS)
 • Strategi og strategisk udvikling
 • Strategisk ledelse (5 ECTS)

Valgfri fag - eksempler:

 • Bedre mødeledelse gennem facilitering og organisationsudvikling
 • Coaching – et værktøj fra ledelseskassen
 • HRM og forandringsledelse
 • Managing Project
 • Motivation, præstations- og belønningsledelse
 • Strategisk salg og marketing
 • Styring af finansielle virksomheder
 • Supply Chain Management

Specialekurser - eksempler 

 • Finansiel Virksomhed
 • HR-ledelse og udvikling
 • Organisationsforandringer og innovation
 • Projektledelse og projektorganisation
 • Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling

Afgangsprojekt

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD 1. del
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. En samlet uddannelse koster 60.000-66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. januar 2023
16. juni 2023
HRM og forandringsledelse, enkeltfag fra HD 2. del, Organisation og ledelse (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
17. januar 2023
16. juni 2023
HRM og forandringsledelse, enkeltfag fra HD 2. del, Organisation og ledelse (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
17. januar 2023
31. maj 2023
Organisation og ledelse, enkeltfag fra HD 2. del, Organisation og ledelse (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
28. januar 2023
29. april 2023
Organisation og ledelse - Organisationer i forandring Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
1. februar 2023
31. januar 2025
HD 2. del, Organisation og ledelse (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
8. februar 2023
9. juni 2023
Strategi og strategisk udvikling, enkeltfag fra HD 2. del, Organisation og ledelse Dagundervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje