Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Diplomuddannelse

Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen tager udgangspunkt i den offentlige forvaltnings mange opgaver. Du får en række redskaber til at vurdere disse opgaver.

Fakta

Navn:
Offentlig forvaltning og administration
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 53 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til samfundsvidenskabelig teori og metode. Det kan du bruge i fag som jura, økonomi, organisationsudvikling, personalepolitik og mange flere, som bliver udbudt på den valgfri del.

Diplomuddannelsen henvender sig til medarbejdere, som er ansat inden for forskellige områder i den offentlige forvaltning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration giver viden og færdigheder inden for administrative, organisatoriske, samarbejdsmæssige, kommunikative, juridiske og økonomiske fagområder.

Du får bl.a. undervisning i de teorier og metoder, som gør dig i stand til at analysere og løse forskellige problemstillinger i den offentlige forvaltning.

En samlet uddannelse består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Der udbydes følgende tre obligatoriske moduler:

 • Samfundsvidenskabelig analyse og metode (10 ECTS), herunder emner i videnskabsteori, konstruktion af modeller samt projektarbejdets metoder
 • Forvaltningsret (10 ECTS), herunder love og god forvaltningsskik
 • Styring i den offentlige sektor (5 ECTS), herunder bl.a. moderniseringsstrategier, omstilling, borger-brugerstyring samt profession og etik

Af valgmoduler kan der bl.a. vælges mellem følgende:

 • Digitale forandringsprocesser (10 ECTS)
 • Digitaliseringsprojekter (5 ECTS)
 • HR i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Innovation (10 ECTS)
 • Juridisk metode (10 ECTS)
 • Kommunalret (5 ECTS)
 • Kommunalt regnskab (10 ECTS)
 • Offentlig budgetlægning og økonomistyring (5 ECTS)
 • Offentlig kommunikation (5 ECTS)
 • Offentlig økonomi og samfundets økonomi (10 ECTS)
 • Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling (10 ECTS)
 • Personalejura i den offentlige sektor (10 ECTS)
 • Personlighedspsykologi og mødet med borgeren (10 ECTS)
 • Praktikvejledning for administrationsbachelorer (10 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Samarbejde på tværs (10 ECTS)
 • Samskabelse (5 ECTS)
 • Servicedesign (5 ECTS)
 • Økonomisk analyse (10 ECTS)

Til en samlet uddannelse skal du ud over de obligatoriske moduler have valgmoduler for i alt 20 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og udbydes på deltid over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 53 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Fordelingen af de nyuddannede ligger først og fremmest inden for det offentlige samt institutionsområdet i bred forstand. Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 13 brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. august 2020
18. november 2020
Forvaltningsret 9210 Aalborg SØ
*
25. august 2020
20. januar 2021
DOFA, Afgangsprojekt 9210 Aalborg SØ
*
26. oktober 2020
11. januar 2021
Innovation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. oktober 2020
17. december 2020
Off. budgetlægning og øk. styring, ID 7385 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
29. oktober 2020
7. januar 2021
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
30. oktober 2020
15. januar 2021
Offentlig kommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. november 2020
22. januar 2021
Personalejura i den offentlige sektor 9210 Aalborg SØ
*
10. november 2020
1. juni 2021
Afgangsprojekt, ID 6536 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
11. november 2020
3. juni 2021
Afgangsprojekt, ID 6537 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
7. januar 2021
10. juni 2021
Organisationspsykologi, Odense, F21 Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2021
10. juni 2021
Organisationspsykologi, Vejle, F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
8. januar 2021
4. juni 2021
Afgangsprojekt, DOFA, Odense F21 Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2021
4. juni 2021
Afgangsprojekt, DOFA, Vejle, F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
18. januar 2021
15. juni 2021
Innovation 10 ECTS Odense Forår 2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
18. januar 2021
15. juni 2021
Innovation 10 ECTS Vejle Forår 2021 Dagundervisning 7100 Vejle
*
18. januar 2021
15. juni 2021
Juridisk metode Odense forår 2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
18. januar 2021
15. juni 2021
Juridisk metode Vejle forår 2021 Dagundervisning 7100 Vejle
*
19. januar 2021
15. juni 2021
Økonomisk analyse, DOFA, Odense, F21 Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. januar 2021
15. juni 2021
Økonomisk analyse, DOFA, Vejle, F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
20. januar 2021
9. juni 2021
Personalejura i off. sektor Vejle, F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
20. januar 2021
9. juni 2021
Personalejura i off. sektor, Odense, F21 Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. januar 2021
23. juni 2021
Samfundsvidenskabelig analyse, F21 Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. januar 2021
23. juni 2021
Samfundsvidenskabelig analyse, Vejle, F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
21. januar 2021
24. marts 2021
Styring i offentlig sektor Odense forår 2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
21. januar 2021
24. marts 2021
Styring i offentlig sektor Vejle forår 2021 Dagundervisning 7100 Vejle
*
27. januar 2021
16. juni 2021
Organisationspsykologi, - udvikling og omstilling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2021
18. juni 2021
Afgangsprojekt - Forvaltning og administration Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt - DOFA Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt - DOFA Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Digitale forandringsprocesser Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Digitale forandringsprocesser - blended learning Fjernundervisning 2
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Forvaltningsret Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Forvaltningsret - onsdag Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Forvaltningsret - tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Innovation Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Offentlig kommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Offentlig kommunikation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Projektledelse Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Projektledelse Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Samfundsvidenskabelig analyse og metode - mandag Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Samfundsvidenskabelig analyse og metode - tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Styring i den offentlige sektor - mandag Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Styring i den offentlige sektor - torsdag Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Økonomisk analyse Dagundervisning 2200 København N
*
22. februar 2021
14. juni 2021
Kommunalt regnskab Dagundervisning 8800 Viborg
*
22. februar 2021
3. maj 2021
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. februar 2021
15. juni 2021
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8800 Viborg
*
24. februar 2021
16. juni 2021
Forvaltningsret Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. februar 2021
17. juni 2021
Samarbejde på tværs Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. marts 2021
30. juni 2021
Velfærdsinnovation Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2021
14. januar 2022
Afgangsprojekt - Forvaltning og administration Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. september 2021
10. januar 2022
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
6. september 2021
8. november 2021
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
7. september 2021
11. januar 2022
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. september 2021
12. januar 2022
Forvaltningsret Dagundervisning 8800 Viborg
*
8. september 2021
12. januar 2022
Projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2022
24. juni 2022
Afgangsprojekt ¿ Forvaltning og administration Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. februar 2022
13. juni 2022
Samarbejde på tværs Dagundervisning 8800 Viborg
*
21. februar 2022
25. april 2022
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
22. februar 2022
14. juni 2022
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. februar 2022
15. juni 2022
Forvaltningsret Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. februar 2022
15. juni 2022
Organisationspsykologi, - udvikling og omstilling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. august 2022
20. januar 2023
Afgangsprojekt - Forvaltning og administration Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. august 2022
10. januar 2023
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2022
11. januar 2023
Forvaltningsret Dagundervisning 8800 Viborg
*
31. august 2022
11. januar 2023
Projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2022
7. november 2022
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2022
9. januar 2023
Økonomisk analyse Dagundervisning 8800 Viborg

Uddannelsens veje