Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Diplomuddannelse

Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen tager udgangspunkt i den offentlige forvaltnings mange opgaver. Du får en række redskaber til at vurdere disse opgaver.

Fakta

Navn:
Offentlig forvaltning og administration
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 53 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til samfundsvidenskabelig teori og metode. Det kan du bruge i fag som jura, økonomi, organisationsudvikling, personalepolitik og mange flere, som bliver udbudt på den valgfri del.

Diplomuddannelsen henvender sig til medarbejdere, som er ansat inden for forskellige områder i den offentlige forvaltning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration giver viden og færdigheder inden for administrative, organisatoriske, samarbejdsmæssige, kommunikative, juridiske og økonomiske fagområder.

Du får bl.a. undervisning i de teorier og metoder, som gør dig i stand til at analysere og løse forskellige problemstillinger i den offentlige forvaltning.

En samlet uddannelse består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Der udbydes følgende tre obligatoriske moduler:

 • Samfundsvidenskabelig analyse og metode (10 ECTS), herunder emner i videnskabsteori, konstruktion af modeller samt projektarbejdets metoder
 • Forvaltningsret (10 ECTS), herunder love og god forvaltningsskik
 • Styring i den offentlige sektor (5 ECTS), herunder bl.a. moderniseringsstrategier, omstilling, borger-brugerstyring samt profession og etik

Af valgmoduler kan der bl.a. vælges mellem følgende:

 • Digitale forandringsprocesser (10 ECTS)
 • Digitaliseringsprojekter (5 ECTS)
 • HR i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Innovation (10 ECTS)
 • Juridisk metode (10 ECTS)
 • Kommunalret (5 ECTS)
 • Kommunalt regnskab (10 ECTS)
 • Offentlig budgetlægning og økonomistyring (5 ECTS)
 • Offentlig kommunikation (5 ECTS)
 • Offentlig økonomi og samfundets økonomi (10 ECTS)
 • Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling (10 ECTS)
 • Personalejura i den offentlige sektor (10 ECTS)
 • Personlighedspsykologi og mødet med borgeren (10 ECTS)
 • Praktikvejledning for administrationsbachelorer (10 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Samarbejde på tværs (10 ECTS)
 • Samskabelse (5 ECTS)
 • Servicedesign (5 ECTS)
 • Økonomisk analyse (10 ECTS)

Til en samlet uddannelse skal du ud over de obligatoriske moduler have valgmoduler for i alt 20 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og udbydes på deltid over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 53 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Fordelingen af de nyuddannede ligger først og fremmest inden for det offentlige samt institutionsområdet i bred forstand. Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 13 brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
3. oktober 2019
12. december 2019
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. oktober 2019
30. juni 2020
Forvaltningsret, Esbjerg, efterår 2019 Dagundervisning 7100 Vejle
*
21. oktober 2019
13. december 2019
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. oktober 2019
10. december 2019
Kommunalret, ID 6530 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
22. oktober 2019
10. december 2019
Off. budgetlægning Odense efterår 2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
22. oktober 2019
10. december 2019
Off. budgetlægning Vejle efterår 2019 Dagundervisning 7100 Vejle
*
23. oktober 2019
12. december 2019
Kommunalret, ID 6531 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
23. oktober 2019
11. december 2019
Servicedesign, Odense, E2019 Dagundervisning 7100 Vejle
*
23. oktober 2019
11. december 2019
Servicedesign, Vejle, E2019 Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. oktober 2019
8. januar 2020
Samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. november 2019
10. januar 2020
Offentlig kommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
13. januar 2020
20. april 2020
Offentlig kommunikation Odense Forår 2020 5000 Odense C
*
13. januar 2020
20. april 2020
Offentlig kommunikation, Vejle, F20 7100 Vejle
*
13. januar 2020
30. marts 2020
Projektledelse, ID 6999 Dagundervisning 4700 Næstved
*
13. januar 2020
23. marts 2020
Styring i offentlig sektor Odense forår 2020 5000 Odense C
*
13. januar 2020
23. marts 2020
Styring i offentlig sektor Vejle forår 2020 7100 Vejle
*
14. januar 2020
19. maj 2020
Juridisk metode Odense forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2020
19. maj 2020
Juridisk metode Vejle forår 2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. januar 2020
19. maj 2020
Personalejura i off. sektor Vejle, F20 Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. januar 2020
19. maj 2020
Personalejura i off. sektor, Odense, F20 Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2020
2. juni 2020
Samfundsvidenskabelig analyse, Odense, F20 5000 Odense C
*
14. januar 2020
2. juni 2020
Samfundsvidenskabelig analyse, Vejle, F20 7100 Vejle
*
15. januar 2020
28. maj 2020
Organisationspsykologi, Odense, F20 5000 Odense C
*
15. januar 2020
28. maj 2020
Organisationspsykologi, Vejle, F20 7100 Vejle
*
16. januar 2020
25. juni 2020
Afgangsprojekt, DOFA, Odense F20 5000 Odense C
*
16. januar 2020
25. juni 2020
Afgangsprojekt, DOFA, Vejle, F20 7100 Vejle
*
16. januar 2020
28. maj 2020
Innovation 10 ECTS Odense Forår 2020 5000 Odense C
*
16. januar 2020
28. maj 2020
Innovation 10 ECTS Vejle Forår 2020 7100 Vejle
*
16. januar 2020
18. juni 2020
Økonomisk analyse, DOFA, Odense, F20 5000 Odense C
*
16. januar 2020
18. juni 2020
Økonomisk analyse, DOFA, Vejle, F20 7100 Vejle
*
27. januar 2020
30. juni 2020
Projektledelse Dagundervisning 2200 København N
*
28. januar 2020
28. april 2020
Organisationspsyk. - udvikl. og omst., ID 6532 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
28. januar 2020
30. juni 2020
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 7000 Fredericia
*
28. januar 2020
30. juni 2020
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 2200 København N
*
28. januar 2020
30. juni 2020
Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Dagundervisning 2200 København N
*
29. januar 2020
30. april 2020
Innovation, ID 6533 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
30. januar 2020
30. juni 2020
Projektledelse Dagundervisning 7000 Fredericia
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Samfundsvidenskabelig analyse og metode - mandag Dagundervisning 2200 København N
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Økonomisk analyse Dagundervisning 2200 København N
*
4. februar 2020
8. september 2020
Afgangsprojekt - DOFA Dagundervisning 2200 København N
*
4. februar 2020
30. juni 2020
Forvaltningsret - tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
4. februar 2020
30. juni 2020
Samfundsvidenskabelig analyse og metode - tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
5. februar 2020
10. september 2020
Afgangsprojekt - DOFA Dagundervisning 7000 Fredericia
*
5. februar 2020
30. juni 2020
Digitale forandringsprocesser Dagundervisning 7000 Fredericia
*
5. februar 2020
30. juni 2020
Forvaltningsret Dagundervisning 7000 Fredericia
*
5. februar 2020
30. juni 2020
Forvaltningsret - onsdag Dagundervisning 2200 København N
*
5. februar 2020
30. juni 2020
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 2200 København N
*
5. februar 2020
10. juni 2020
Samfundvidenskabelig analyse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Digitale forandringsprocesser Dagundervisning 2200 København N
*
6. februar 2020
22. april 2020
Styring i den offentlige sektor, ID 7052 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
7. februar 2020
30. juni 2020
Innovation Dagundervisning 2200 København N
*
24. februar 2020
8. juni 2020
Forvaltningsret Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. februar 2020
15. juni 2020
Forvaltningsret 9210 Aalborg SØ
*
24. februar 2020
8. juni 2020
Kommunalt regnskab Dagundervisning 8800 Viborg
*
24. februar 2020
30. juni 2020
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 7000 Fredericia
*
24. februar 2020
30. juni 2020
Styring i den offentlige sektor - mandag Dagundervisning 2200 København N
*
25. februar 2020
30. juni 2020
Offentlig kommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
25. februar 2020
9. juni 2020
Organisationspsykologi, - udvikling og omstilling Dagundervisning 8800 Viborg
*
25. februar 2020
28. april 2020
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. februar 2020
10. juni 2020
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. februar 2020
10. juni 2020
Personalejura og arbejdsmiljø Dagundervisning 7500 Holstebro
*
26. februar 2020
10. juni 2020
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8800 Viborg
*
26. februar 2020
30. juni 2020
Styring i den offentlige sektor - onsdag Dagundervisning 2200 København N
*
27. februar 2020
1. maj 2020
Offentlig kommunikation Dagundervisning 7500 Holstebro
*
27. februar 2020
28. maj 2020
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
28. februar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - forvaltning og administration Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. februar 2020
30. juni 2020
Offentlig kommunikation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
26. marts 2020
28. maj 2020
Samskabelse 5 ECTS Odense Forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2020
28. maj 2020
Samskabelse 5 ECTS Vejle Forår 2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
23. april 2020
10. juni 2020
Digitaliseringsprojekter Dagundervisning 8800 Viborg
*
24. april 2020
9. juni 2020
HR i den offentlige sektor Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. april 2020
12. juni 2020
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
20. december 2020
Projektledelse, Odense efterår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. august 2020
20. december 2020
Projektledelse, Vejle efterår 2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
19. august 2020
12. december 2020
Forvaltningsret, Odense efterår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2020
12. december 2020
Forvaltningsret, Vejle efterår 2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
21. august 2020
18. december 2020
Afgangsprojekt, DOFA, Odense E20 5000 Odense C
*
21. august 2020
18. december 2020
Afgangsprojekt, DOFA, Vejle, E20 7100 Vejle
*
1. september 2020
27. oktober 2020
Offentlig kommunikation, ID 6534 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
2. september 2020
29. oktober 2020
Offentlig kommunikation, ID 6535 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
3. september 2020
30. oktober 2020
Kommunalret, ID 7053 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
10. november 2020
1. juni 2021
Afgangsprojekt, ID 6536 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
11. november 2020
3. juni 2021
Afgangsprojekt, ID 6537 Dagundervisning 4800 Nykøbing F

Uddannelsens veje