Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Diplomuddannelse

Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen tager udgangspunkt i den offentlige forvaltnings mange opgaver. Du får en række redskaber til at vurdere disse opgaver.

Fakta

Navn:
Offentlig forvaltning og administration
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 53 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til samfundsvidenskabelig teori og metode. Det kan du bruge i fag som jura, økonomi, organisationsudvikling, personalepolitik og mange flere, som bliver udbudt på den valgfri del.

Diplomuddannelsen henvender sig til medarbejdere, som er ansat inden for forskellige områder i den offentlige forvaltning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration giver viden og færdigheder inden for administrative, organisatoriske, samarbejdsmæssige, kommunikative, juridiske og økonomiske fagområder.

Du får bl.a. undervisning i de teorier og metoder, som gør dig i stand til at analysere og løse forskellige problemstillinger i den offentlige forvaltning.

Opbygning

En samlet uddannelse består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Samfundsvidenskabelig analyse og metode (10 ECTS), herunder emner i videnskabsteori, konstruktion af modeller samt projektarbejdets metoder
 • Forvaltningsret (10 ECTS), herunder love og god forvaltningsskik
 • Styring i den offentlige sektor (5 ECTS), herunder bl.a. moderniseringsstrategier, omstilling, borger-brugerstyring samt profession og etik

Valgmoduler

Du kan vælge blandt følgende moduler:

 • Digitale forandringsprocesser (10 ECTS)
 • Digitaliseringsprojekter (5 ECTS)
 • HR i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Innovation (10 ECTS)
 • Juridisk metode (10 ECTS)
 • Kommunalret (5 ECTS)
 • Kommunalt regnskab (10 ECTS)
 • Kontraktstyring i offentlige organisationer (10 ECTS)
 • Offentlig budgetlægning og økonomistyring (5 ECTS)
 • Offentlig kommunikation (5 ECTS)
 • Offentlig økonomi og samfundets økonomi (10 ECTS)
 • Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling (10 ECTS)
 • Personalejura i den offentlige sektor (10 ECTS)
 • Personlighedspsykologi og mødet med borgeren (10 ECTS)
 • Praktikvejledning for administrationsbachelorer (10 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Samarbejde på tværs (10 ECTS)
 • Samskabelse (5 ECTS)
 • Servicedesign (5 ECTS)
 • Økonomisk analyse (10 ECTS)

Til en samlet uddannelse skal du ud over de obligatoriske moduler have valgmoduler for i alt 20 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og udbydes på deltid over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 53 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. januar 2022
31. marts 2022
HR i den offentlige sektor Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2022
31. marts 2022
Juridisk metode Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2022
30. juni 2022
Offentlig økonomi og samfundets økonomi Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2022
30. juni 2022
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2022
30. juni 2022
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2022
30. juni 2022
Styring i den offentlige sektor Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2022
24. juni 2022
Afgangsprojekt ¿ Forvaltning og administration Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Afgangsprojekt - DOFA Dagundervisning 7000 Fredericia
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Afgangsprojekt - DOFA Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Digitale forandringsprocesser Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Digitale forandringsprocesser - blended learning Fjernundervisning 2
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Forvaltningsret Dagundervisning 7000 Fredericia
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Forvaltningsret - onsdag Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Forvaltningsret - tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Innovation Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Offentlig kommunikation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Offentlig kommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 7000 Fredericia
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Personalejura i den offentlige sektor - blended Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Projektledelse Dagundervisning 7000 Fredericia
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Projektledelse Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Samfundsvidenskabelig analyse og metode - mandag Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Samfundsvidenskabelig analyse og metode - tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 7000 Fredericia
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Styring i den offentlige sektor - mandag Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Styring i den offentlige sektor - torsdag Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Økonomisk analyse Dagundervisning 2200 København N
*
21. februar 2022
13. juni 2022
Samarbejde på tværs Dagundervisning 8800 Viborg
*
21. februar 2022
25. april 2022
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
22. februar 2022
14. juni 2022
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. februar 2022
15. juni 2022
Forvaltningsret Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. februar 2022
15. juni 2022
Organisationspsykologi, - udvikling og omstilling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. august 2022
22. december 2022
Forvaltningsret Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2022
30. september 2022
HR i den offentlige sektor Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2022
22. december 2022
Innovation Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2022
22. december 2022
Kommunalt regnskab Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2022
30. september 2022
Styring i den offentlige sektor Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2022
20. januar 2023
Afgangsprojekt - Forvaltning og administration Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. august 2022
10. januar 2023
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2022
11. januar 2023
Forvaltningsret Dagundervisning 8800 Viborg
*
31. august 2022
11. januar 2023
Projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2022
7. november 2022
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2022
9. januar 2023
Økonomisk analyse Dagundervisning 8800 Viborg
*
1. oktober 2022
30. juni 2023
Afgangsprojekt Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2023
31. marts 2023
Juridisk metode Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2023
30. juni 2023
Projektledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2023
31. marts 2023
Samskabelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2023
30. juni 2023
Styring i den offentlige sektor Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2023
16. juni 2023
Afgangsprojekt ¿ Forvaltning og administration Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. februar 2023
1. maj 2023
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
21. februar 2023
6. juni 2023
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8800 Viborg
*
22. februar 2023
7. juni 2023
Forvaltningsret Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. februar 2023
7. juni 2023
Organisationspsykologi, - udvikling og omstilling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. februar 2023
8. juni 2023
Kommunalt regnskab Dagundervisning 8800 Viborg
*
1. april 2023
30. juni 2023
HR i den offentlige sektor Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. april 2023
30. juni 2023
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
30. september 2023
Digitaliseringsprojekter Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
22. december 2023
Forvaltningsret Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
22. december 2023
Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
30. september 2023
Styring i den offentlige sektor Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
22. december 2023
Økonomisk analyse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
28. august 2023
8. januar 2024
Samarbejde på tværs Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2023
6. november 2023
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
29. august 2023
9. januar 2024
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. august 2023
10. januar 2024
Forvaltningsret Dagundervisning 8800 Viborg
*
31. august 2023
19. januar 2024
Afgangsprojekt ¿ Forvaltning og administration Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2023
11. januar 2024
Projektledelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
1. oktober 2023
30. juni 2024
Afgangsprojekt Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. oktober 2023
22. december 2023
Kommunalret Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. oktober 2023
22. december 2023
Offentlig kommunikation Fjernundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje