Offentlig forvaltning og administration
Diplomuddannelse

Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at løse komplekse administrative opgaver i den offentlige sektor - i kommuner, regioner og stat.

Fakta

Navn:
Offentlig forvaltning og administration
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at analysere og skabe forandringer i dit daglige arbejde, og hvordan du kan bidrage til sammenhæng på tværs af fagligheder.

Uddannelsen henvender sig primært til administrative medarbejdere, fx HK'ere og akademikere, som arbejder inden for offentlig administration og forvaltning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 
Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration giver viden og færdigheder inden for administrative, organisatoriske, samarbejdsmæssige, kommunikative, juridiske og økonomiske fagområder.

Du får sat din daglige praksis ind i en teoretisk sammenhæng, så du kan løse dine opgaver på et højere fagligt niveau. 

Valgmodulerne gør det muligt at tone uddannelsen i den retning, som du finder relevant og interessant, fx kan du fordybe dig i digitalisering, GDPR, HR eller projektledelse.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • Valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration giver ret til titlen Diplom i Offentlig forvaltning og administration (adm.d.).

Den engelske betegnelse er Diploma of Public Administration.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Forvaltningsret (10 ECTS)
 • Metoder og analyse i offentlig opgaveløsning (10 ECTS)
 • Udvikling i politisk styrede organisationer (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Databeskyttelse (GDPR) (5 ECTS)
 • Digitale forandringsprocesser (10 ECTS)
 • Digitaliseringsprojekter (5 ECTS)
 • Fra data til udvikling af praksis (5 ECTS)
 • HR i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Innovation (10 ECTS)
 • Juridisk metode (10 ECTS)
 • Kommunalret (5 ECTS)
 • Kommunalt regnskab (10 ECTS)
 • Konflikthåndtering og kommunikation (5 ECTS)
 • Kontraktstyring i offentlige organisationer (10 ECTS)
 • Offentlig budgetlægning og opfølgning (5 ECTS)
 • Offentlig budgetlægning og økonomistyring (5 ECTS)
 • Offentlig kommunikation (5 ECTS)
 • Offentlig økonomi og samfundets økonomi (10 ECTS)
 • Organisationspsykologi og forandring (10 ECTS)
 • Organisationspsykologi, udvikling og omstilling (10 ECTS)
 • Personalejura i den offentlige sektor (10 ECTS)
 • Personlighedspsykologi og mødet med borgeren (10 ECTS)
 • Praktikvejledning for administrationsbachelorer (10 ECTS)
 • Praktisk arbejdsmiljøret (5 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Psykologi i mødet med borgere og kollegaer (5 ECTS)
 • Regnskab (5 ECTS)
 • Samarbejde på tværs (10 ECTS)
 • Samskabelse (5 ECTS)
 • Servicedesign (5 ECTS)
 • Økonomisk analyse (10 ECTS)

Du skal vælge valgfrie moduler for i alt 15 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Relevante valgmoduler kan fortrinsvis findes i Diplom i skat, Diplom i ledelse, Diplom i offentlig ledelse, Diplom i socialt arbejde og Diplom i socialformidling.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Voksne udlændinge skal have bestået Studieprøven i dansk eller Danskprøve 2 (DP2). Denne betingelse skal være opfyldt inden 1. juli ved studiestart i august.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje