Offentlig forvaltning og administration
Diplomuddannelse

Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at løse komplekse administrative opgaver i den offentlige sektor - i kommuner, regioner og stat.

Fakta

Navn:
Offentlig forvaltning og administration
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at analysere og skabe forandringer i dit daglige arbejde, og hvordan du kan bidrage til sammenhæng på tværs af fagligheder.

Uddannelsen henvender sig primært til administrative medarbejdere, fx HK'ere og akademikere, som arbejder indenfor offentlig administration og forvaltning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 
Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration giver viden og færdigheder inden for administrative, organisatoriske, samarbejdsmæssige, kommunikative, juridiske og økonomiske fagområder.

Du får sat din daglige praksis ind i en teoretisk sammenhæng, så du kan løse dine opgaver på et højere fagligt niveau. 

Valgmodulerne gør det muligt at tone uddannelsen i den retning, som du finder relevant og interessant, fx kan du fordybe dig i digitalisering, HR eller projektledelse.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler (25 ECTS)
 • Valgfrie moduler (20 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration giver ret til titlen Diplom i Offentlig forvaltning og administration (adm.d.).

Den engelske betegnelse er Diploma of Public Administration.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Forvaltningsret (10 ECTS)
 • Samfundsvidenskabelig analyse og metode (10 ECTS)
 • Styring i den offentlige sektor (5 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Dataunderstøttet udvikling af kerneydelsen (5 ECTS)
 • Digitale forandringsprocesser (10 ECTS)
 • Digitaliseringsprojekter (5 ECTS)
 • HR i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Innovation (10 ECTS)
 • Juridisk metode (10 ECTS)
 • Kommunalret (5 ECTS)
 • Kommunalt regnskab (10 ECTS)
 • Kontraktstyring i offentlige organisationer (10 ECTS)
 • Offentlig budgetlægning og økonomistyring (5 ECTS)
 • Offentlig kommunikation (5 ECTS)
 • Offentlig økonomi og samfundets økonomi (10 ECTS)
 • Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling (10 ECTS)
 • Personalejura i den offentlige sektor (10 ECTS)
 • Personlighedspsykologi og mødet med borgeren (10 ECTS)
 • Praktikvejledning for administrationsbachelorer (10 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Samarbejde på tværs (10 ECTS)
 • Samskabelse (5 ECTS)
 • Servicedesign (5 ECTS)
 • Økonomisk analyse (10 ECTS)

Du skal vælge valgfrie moduler for i alt 20 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS. Relevante valgmoduler kan fortrinsvis findes i Diplom i skat, Diplom i ledelse, Diplom i offentlig ledelse, Diplom i socialt arbejde og Diplom i socialformidling.

Tal eventuelt med uddannelsesstedet om valg af relevante moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om åben uddannelse.

Læs mere om ECTS pointsystemet.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Voksne udlændinge skal have bestået Studieprøven i dansk eller Danskprøve 2 (DP2). Denne betingelse skal være opfyldt inden 1. juli ved studiestart i august.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Prisen kan variere og afhænger bl.a. af antal ECTS og undervisningsformen, fx om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. 

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. april 2023
30. juni 2023
HR i den offentlige sektor Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. april 2023
30. juni 2023
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
30. september 2023
Digitaliseringsprojekter Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
22. december 2023
Forvaltningsret Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
22. december 2023
Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
30. september 2023
Styring i den offentlige sektor Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. august 2023
22. december 2023
Økonomisk analyse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
28. august 2023
8. januar 2024
Samarbejde på tværs Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2023
6. november 2023
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
29. august 2023
9. januar 2024
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. august 2023
10. januar 2024
Forvaltningsret Dagundervisning 8800 Viborg
*
31. august 2023
19. januar 2024
Afgangsprojekt ¿ Forvaltning og administration Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2023
11. januar 2024
Projektledelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
1. oktober 2023
30. juni 2024
Afgangsprojekt Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. oktober 2023
22. december 2023
Kommunalret Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. oktober 2023
22. december 2023
Offentlig kommunikation Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2024
31. marts 2024
HR i den offentlige sektor Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2024
31. marts 2024
Juridisk metode Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2024
30. juni 2024
Offentlig økonomi og samfundets økonomi Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2024
30. juni 2024
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2024
30. juni 2024
Styring i den offentlige sektor Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
26. januar 2024
21. juni 2024
Afgangsprojekt ¿ Forvaltning og administration Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. februar 2024
10. juni 2024
Kommunalt regnskab Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. februar 2024
29. april 2024
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
20. februar 2024
11. juni 2024
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8800 Viborg
*
21. februar 2024
12. juni 2024
Forvaltningsret Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. februar 2024
13. juni 2024
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg

Uddannelsens veje