Master of public management, MPM
Masteruddannelse

Master of public management, MPM

På uddannelsen lærer du at analysere og håndtere komplicerede organisatoriske situationer med strategisk ledelsesoverblik.

Fakta

Navn:
Master of public management, MPM
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2½ år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen giver dig viden om fagområder, der har relevans for ledere i den offentlige sektor. Centrale fagområder er: organisationsteori, ledelsesteori, politologi samt offentlig forvaltning og administration.

Uddannelsen er rettet mod offentlige ledere, der har et betydeligt ansvar for midler og medarbejderne.

Bemærk: Der er pt. ikke optag på uddannelsen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På Master i Public Management lærer du at styre komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer, der har relation til ledelse og styring i offentlige organisationer - og som forudsætter nye løsningsmodeller. 

Centrale fagområder er: organisationsteori, ledelsesteori, politologi og offentlig forvaltning og administration. Til støtte for de centrale fagområder, beskæftiger du dig bl.a. med strategisk ledelse og kommunikation, personligt lederskab, offentlig økonomi og budgetstyring, forholdet mellem politik og administration og samfundsvidenskabelig metode.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • En introduktionsweekend
 • Tre læringsforløb, der løber over to semestre
 • Et udviklingsprojekt
 • Sommeruniversitet
 • To valgfag
 • Afsluttende masterprojekt  

Undervisningen

Undervisningen foregår over 17 fredage/lørdage.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master of Public Management (MPM).

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen varer 2,5 år og har følgende indhold:

1. semester

 • Introduktion (2 ECTS)

2. semester

 • Sommeruniversitet (3 ECTS)

1. og 2. semester

 • Offentlig organisation og ledelse (10 ECTS)

2. og 3. semester

 • Professionelt og personligt lederskab

3. og 4. semester

 • Strategisk ledelse og kommunikation (10 ECTS)
 • Valgfag ( 10 ECTS)
 • Projektforløb (3 ECTS)

5. semester

 • Masterprojekt (12 ECTS)

Læs mere om de enkelte fag på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2½ år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

 • En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse.
 • Mindst to års relevant erhvervs- og ledelseserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der lægges vægt på, at din erhvervs- og ledelseserfaring som helhed er relevant for uddannelsen.
 • Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Uddannelsens samlede pris er 174.000 kr. Du skal desuden regne med udgifter til materialer, transport, internater og overnatning.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse