Master of public management, MPM
Masteruddannelse

Master of public management, MPM

Uddannelsen giver generelle såvel som sektor- eller funktionsspecifikke ledelseskompetencer.

Fakta

Navn:
Master of public management, MPM
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 195.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Gennem dit valg af valgfag specialiserer du dig i ledelse inden for sundhed, uddannelse, kommunikation eller strategisk ledelse. Udover viden om organisationer og specifikke sektorer, får du redskaber til analyse af socialøkonomi og politik samt ledelse, strategisk planlægning mm.

Uddannelsen henvender sig til ledere i den offentlige sektor.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig bl.a. kendskab til moderne organisationsteori og til den overordnede samfundsmæssige ramme, organisationer indgår i. Du får redskaber til analyse af ledelsesopgaver, af socialøkonomi og af problemstillinger knyttet til velfærdsstaten.

Endvidere får du indsigt i aktuel ledelsesteori samt forståelse af marketing og kommunikation i organisationer. Du får praktisk erfaring med strategisk ledelse og strategisk planlægning og arbejder systematisk med det personlige lederskab.

Uddannelsen er omfatter en introduktionsweekend, seks grundfag, to valgfag, et sommeruniversitet, en metode-samling, et studieophold i udlandet og et masterprojekt.

Grundfagene giver den generelle ledelseskompetence, mens valgfagene sammen med den afsluttende masterafhandling lægger op til en specialisering.

Undervisningen foregår over 17 fredage/lørdage.

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du har også mulighed for at sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen består af nedenstående 7 grundfag. Derudover af 2 valgfag, et sommeruniversitet, et studieophold samt den afsluttende masterafhandling.

1.semester

 • Introduktionsweekend
 • Organisationsteori
 • Ledelse i politisk styrede organisationer
 • Socialøkonomi og politik

2. semester

 • Ledelse - den store handleforpligtelse i dynamik og kompleksitet
 • Markedsforståelse og kommunikation
 • Sommeruniversitet og -seminar

3. semester

 • Strategisk ledelse
 • To valgfrie fag

Du kan vælge mellem:

 • Arbejds- og organisationspsykologi
 • Beslutnings- og forhandlingsprocesteori i offentlige organisationer
 • Sundhedsøkonomi
 • Økonomistyring og ledelsesinformation i den offentlige sektor
 • Borgerens møde med det velfærdsstatslige system
 • Organisatorisk forandring og innovation i det offentlige
 • Sundhedspolitik og sundhedspolitiske analyser
 • Politisk lederskab
 • Videregående markedskommunikation

4. semester

 • Studieophold i udlandet og seminar
 • Metodesamling til brug for arbejdet med masterafhandlingen
 • Masterafhandling

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

En akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en anden mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse.

Desuden skal du have mindst 3 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du skal desuden kunne følge engelsksproget undervisning.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 195.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse