den offentlige lederuddannelse (DOL)
Andre uddannelser

Den offentlige lederuddannelse, DOL

Den offentlige lederuddannelse er skræddersyet til at imødekomme behov hos ledere i den offentlige administration og andre offentlige virksomheder.

Fakta

Navn:
Den offentlige lederuddannelse, DOL
Varighed:
3 - 3 ½ år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst en erhvervsakademiuddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling

Uddannelsen er målrettet den praktiske hverdag i den offentlige administration og belyser de problemstillinger, du møder som leder i en politisk styret organisation.

Du kan fx være ansat som leder i kommunens hjemmepleje, på en skole, i en daginstitution, på et jobcenter eller hos politiet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sigter på at nuancere din opfattelse af de handlemuligheder, du har som offentlig leder. Forskellige ledelsesteorier inddrages med henblik på at belyse den praksis, du oplever i det daglige arbejde.

Du lærer at håndtere den modernisering og de forandringsprocesser, der præger nutidens offentlige institutioner. Du lærer også om kvalitetsudvikling i offentlige organisationer, og du får redskaber til at reflektere over din personlige ledelsesstil og dit arbejde med personaleledelse og human resources.

En hel offentlig lederuddannelse består af seks standardmoduler, tre valgmoduler samt et specialemodul. Det er muligt at tage modulerne i vilkårlig rækkefølge. Hvis du ønsker at tage en fuld DOL, skal du dog afslutte uddannelsen inden for seks år.

Undervisningen foregår i dialog med deltagerne om de problemstillinger, de støder på i deres hverdag som ledere.

Uddannelsen kan udbydes af offentlige og private udbydere landet over.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Den offentlige lederuddannelse er en uddannelse på diplomniveau. Uddannelsens moduler kan kombineres med moduler fra diplom i ledelse, og der gives merit mellem de to uddannelser. Kontakt uddannelsesstedet, og hør om mulighederne.

Du kan tage en hel lederuddannelse eller vælge de fag, du har brug for.

Moduloversigt

Uddannelsen indeholder 6 grundmoduler, der hvert har et omfang af 5 ECTS:

 • Kommunikation
 • Det personlige lederskab
 • Personaleledelse
 • Organisation og styring
 • Udvikling, forandring, innovation
 • Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere

Du skal derudover vælge 3 valgmoduler, der hvert har et omfang af 5 ECTS. Det kan være blandt følgende moduler:

 • Ledelse og HR
 • Ledelse og jura
 • Ledelse af social kapital
 • Modernisering i offentlige organisationer
 • Ledelse af ekstern kommunikation og pressehåndtering
 • Coaching
 • Ledelse af forandringsprocesser
 • Projektledelse
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse på tværs af fag og sektorgrænser
 • Strategisk ledelse i den offentlige sektor
 • Team- og netværksledelse
 • Ledelse og ledelsesfilosofi
 • Ledelse og økonomistyring
 • Ledelse, kommunikation og organisation
 • Ledelse af digitalisering
 • Den motiverende samtale
 • Fagprofessionel ledelse
 • Sektorledelse
 • Diplomclass i Digitalisering
 • Ledelse af aktivt medborgerskab
 • Tværgående samarbejde i praksis
 • Modernisering i offentlige organisationer
 • Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser med fokus på perspektivskifte

Endelig udbydes modulet Ledere uden formelt personaleansvar​.

Du afslutter med et speciale, som har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over ca. 3 år og har et samlet omfang af 60 ECTS.

Alle grund- og valgmoduler er på 5 ECTS og specialemodulet på 15 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsen er især henvendt til institutions- og afdelingsledere i det offentlige. Du kan evt. også være team- eller projektleder. Spørg personale- eller HR-afdelingen på din arbejdsplads.

For at blive optaget skal du mindst have en erhvervsakademiuddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, kan du evt. blive optaget via en realkompetencevurdering.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante master- og kandidatuddannelser.

Økonomi

Prisen kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted, men er typisk 8.900 kr. pr. grund- og valgmodul og 14.750 kr. for specialemodulet.

Uddannelsen koster samlet ca. 92.000 kr. inklusive bøger, eksamen mv. Normalt betaler arbejdsgiveren for uddannelsen. Kontakt personale- eller HR-afdelingen på din arbejdsplads.

Få mere at vide

Den offentlige lederuddannelse DOL

www.cok.dk/dol