den offentlige lederuddannelse (DOL)
Andre uddannelser

Den offentlige lederuddannelse, DOL

Den offentlige lederuddannelse er skræddersyet til at imødekomme behov hos ledere i den offentlige administration og andre offentlige virksomheder.

Fakta

Navn:
Den offentlige lederuddannelse, DOL
Varighed:
3 - 3 ½ år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst en erhvervsakademiuddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling

Uddannelsen er målrettet den praktiske hverdag i den offentlige administration og belyser de problemstillinger, du møder som leder i en politisk styret organisation.

Du kan fx være ansat som leder i kommunens hjemmepleje, på en skole, i en daginstitution, på et jobcenter eller hos politiet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sigter på at nuancere din opfattelse af de handlemuligheder, du har som offentlig leder. Forskellige ledelsesteorier inddrages med henblik på at belyse den praksis, du oplever i det daglige arbejde.

Du lærer at håndtere den modernisering og de forandringsprocesser, der præger nutidens offentlige institutioner. Du lærer også om kvalitetsudvikling i offentlige organisationer, og du får redskaber til at reflektere over din personlige ledelsesstil og dit arbejde med personaleledelse og human resources.

En hel offentlig lederuddannelse består af seks standardmoduler, tre valgmoduler samt et specialemodul. Det er muligt at tage modulerne i vilkårlig rækkefølge. Hvis du ønsker at tage en fuld DOL, skal du dog afslutte uddannelsen inden for seks år.

Undervisningen foregår i dialog med deltagerne om de problemstillinger, de støder på i deres hverdag som ledere.

Uddannelsen kan udbydes af offentlige og private udbydere landet over.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Den offentlige lederuddannelse er en uddannelse på diplomniveau. Uddannelsens moduler kan kombineres med moduler fra diplom i ledelse, og der kan gives merit fra den offentlige lederuddannelse til diplom i ledelse. Kontakt uddannelsesstedet, og hør om mulighederne.

Moduloversigt

Uddannelsen indeholder 3 grundmoduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS:

  • Det personlige lederskab og forandring
  • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
  • Organisation, udvikling og samskabelse

Ud over grundmodulerne skal du vælge 3 valgmoduler, der hvert har et omfang af 5 eller 10 ECTS. Nedenfor kan du se nogle af de ca. 35 moduler, som du kan vælge imellem:

  • Arbejdsmiljøledelse i den offentlige organisation
  • Coaching
  • Faglig ledelse
  • Ledelse og filosofi
  • Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere
  • Ledelse af ekstern kommunikation
  • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Du afslutter med et specialemodul, som har et omfang af 15 ECTS.

www.ufm.dk kan du se godkendte udbydere og aktuelle moduler. Det er også her, du kan læse om indholdet i de enkelte moduler.

Varighed

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over ca. 3 år og har et samlet omfang af 60 ECTS.

Grundmodulerne er på 10 ECTS, og valgmodulerne kan være på 5 eller 10 ECTS. Specialemodulet er 15 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsen er især henvendt til institutions- og afdelingsledere i det offentlige. Du kan evt. også være team- eller projektleder. Spørg personale- eller HR-afdelingen på din arbejdsplads.

For at blive optaget skal du mindst have en erhvervsakademiuddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, kan du evt. blive optaget via en realkompetencevurdering.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante master- og kandidatuddannelser.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Grundmodulerne koster 16.500 kr., valgmodulerne 9.100 kr. og specialemodulet 16.000 kr.

Uddannelsen koster samlet 92.800 kr. Priserne er ekskl. moms men inkl. bøger, eksamen og forplejning på undervisningsdagene.

Få mere at vide

Uddannelses- og Forskningsministeriet:

COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling: