den offentlige lederuddannelse (DOL)
Andre uddannelser

Den offentlige lederuddannelse, DOL

Den offentlige lederuddannelse er skræddersyet til at imødekomme behov hos ledere i den offentlige administration og andre offentlige virksomheder.

Fakta

Navn:
Den offentlige lederuddannelse, DOL
Varighed:
3 - 3 ½ år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst en erhvervsakademiuddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling

Uddannelsen er målrettet den praktiske hverdag i den offentlige administration og belyser de problemstillinger, du møder som leder i en politisk styret organisation.

Du kan fx være ansat som leder i kommunens hjemmepleje, på en skole, i en daginstitution, på et jobcenter eller hos politiet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den offentlige lederuddannelse styrker personlige som faglige kompetencer, og du får dybere indsigt i de handlemuligheder, du har som offentlig leder.

Undervisningen introducerer til nye ledelsesteorier, modeller og redskaber, som du kan bruge i praksis, når du skal tænke nyt, holde strategisk fokus og samarbejde med andre om at løse organisationens kerneopgave.

Fx lærer du at håndtere den modernisering og de forandringsprocesser, der præger nutidens offentlige institutioner. Du lærer også om kvalitetsudvikling i offentlige organisationer, og du får redskaber til at reflektere over din personlige ledelsesstil og dit arbejde med personaleledelse og human resources.

Opbygning

En hel offentlig lederuddannelse består af

 • Tre grundmoduler
 • Tre valgmoduler
 • Et specialemodul

Det er muligt at tage modulerne i vilkårlig rækkefølge. Hvis du ønsker at tage en fuld DOL, skal du afslutte uddannelsen inden for seks år.

Undervisning

Undervisningen foregår i dialog med deltagerne om de problemstillinger, de støder på i deres hverdag som ledere.

Uddannelsen kan udbydes af offentlige og private udbydere landet over.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Du kan finde en oversigt over godkendte uddannelsessteder på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside (ufm.dk).

Se mulige uddannelsessteder (ufm.dk)

Værd at vide

Du kan tage en hel lederuddannelse eller vælge enkelte moduler.

Den offentlige lederuddannelse er en uddannelse på diplomniveau. Uddannelsens moduler kan kombineres med moduler fra diplom i ledelse, og der kan gives merit fra den offentlige lederuddannelse til diplom i ledelse. Kontakt uddannelsesstedet, og hør om mulighederne.

Se diplom i ledelse

Særligt forløb – Skoleledelse

Kommunernes fælles udviklingscenter (Komponent) tilbyder et forløb, der er målrettet ledere i folkeskolen.

Diplom i skoleledelse sammensættes som en fuld offentlig lederuddannelse på 60 ECTS. Den består af modulerne:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)
 • Skolespecifikt speciale (15 ECTS)

Læs om Diplom i skoleledelse (komponent.dk)

Moduloversigt

Grundmoduler

Uddannelsens grundmoduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 • Organisation, udvikling og samskabelse

Valgmoduler

Uddannelsens valgmoduler er:

 • Arbejdsmiljøledelse i den offentlige organisation (5 ECTS)
 • Coaching (5 ECTS)
 • Faglig ledelse (5 ECTS)
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS)
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan (5 ECTS)
 • Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere (5 ECTS)
 • Ledelse af digital transformation (5 ECTS)
 • Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS)
 • Ledelse af implementering (5 ECTS)
 • Ledelse af kvalitetsudvikling, dokumentation og evaluering (5 ECTS)
 • Ledelse af ledelsesteam (5 ECTS)
 • Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS)
 • Ledelse af social kapital (5 ECTS)
 • Ledelse, kommunikation og organisation (5 ECTS)
 • Ledelse med data (5 ECTS)
 • Ledelse og bæredygtighed (5 ECTS)
 • Ledelse og facilitering (5 ECTS)
 • Ledelse og filosofi (5 ECTS)
 • Ledelse og forhandling (5 ECTS)
 • Ledelse og human resource management (5 ECTS)
 • Ledelse og kompetenceudvikling (5 ECTS)
 • Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)
 • Netværksledelse i den offentlige organisation (5 ECTS)
 • Organisationspsykologi og ledelse (5 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Pædagogisk ledelse (5 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)
 • Strategisk ledelse i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Styring og udvikling af kvalitet og evaluering i folkeskolen (5 ECTS)
 • Teamledelse i den offentlige organisation (5 ECTS)
 • Tværgående ledelse (5 ECTS)
 • Udvikling, forandring og innovation (5 ECTS)

Du skal følge valgmoduler svarende til 15 ECTS.

Specialemodul

Du afslutter med et speciale, som har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over ca. 3 år og har et samlet omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du mindst have en erhvervsakademiuddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, kan du evt. blive optaget via en realkompetencevurdering.

Uddannelsen henvender sig især til institutions- og afdelingsledere i det offentlige. Du kan også være team- eller projektleder. Spørg personale- eller HR-afdelingen på din arbejdsplads.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante master- og kandidatuddannelser.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Deltagerbetalingen er ekskl. moms men inkl. bøger, eksamen og forplejning på undervisningsdagene.

Grundmodulerne koster 16.500 kr., valgmodulerne 9.100 kr. og specialemodulet 16.000 kr.

Få mere at vide

Uddannelses- og Forskningsministeriet:
Certificering af moduler i den offentlige lederuddannelse (DOL)

Kommunernes Udviklingscenter
Komponent