Leder på arbejde
Job

Leder (job)

Som leder kan du arbejde med alt fra daglig drift i små teams til strategisk ledelse i store virksomheder. Du styrer og motiverer dine ansatte til at nå deres mål.

Fakta

Arbejdssteder:
Offentlige og private virksomheder samt organisationer
Stillingsbetegnelser:
Direktør, Virksomhedsleder, Institutionsleder, Mellemleder, Arbejdsleder, Chef, Manager, Forstander, Afdelingsleder, Salgsleder, Bestyrer, Værkfører, Gruppeleder

Du kan specialisere dig i bestemte former for ledelsesansvar, fx som personalechef, eller en bestemt type erhverv, fx som leder af produktionen på en fabrik.

Du har faglig viden og evner inden for ledelse. Du er god til at samarbejde, træffe beslutninger og skabe resultater.

Ledere arbejder i alle typer virksomheder, både offentlige og private.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

En leder står i spidsen for medarbejderne i en virksomhed eller organisation.

Ledelse på øverste niveau – mål og strategi

Som fx direktør træffer du de største beslutninger, ofte i samarbejde med fx en politisk ledelse eller bestyrelse. I fastlægger bl.a., hvilke forretningsmæssige mål virksomheden skal opnå for at få succes og økonomisk overskud. I udarbejder også strategier for, hvordan målene kan nås.

Ledelse på mellemniveau – planlægning og resultater

Som leder af fx et team eller en afdeling er det dit ansvar, at strategien bliver ført ud i livet. Du giver dine medarbejdere høj grad af medbestemmelse og ansvar. Sammen sikrer I, at arbejdet planlægges og udføres godt, og at I skaber de bedst mulige resultater.

Trivsel, dialog og udvikling

En moderne leder behandler sine medarbejdere ligeværdigt og er en aktiv støtte for deres professionelle udvikling og trivsel. Du lytter til deres bidrag og tanker, motiverer dem og anerkender deres indsats. Du skaber en inkluderende arbejdskultur præget af dialog og samarbejde.

Som leder er det også vigtigt at sikre, at virksomheden overholder loven og følger med udviklingen, fx inden for teknologi og bæredygtighed, så den passer godt på miljøet.

Arbejdsopgaver

Dine specifikke arbejdsopgaver afhænger af, hvilket niveau af ledelse du arbejder med, og i hvilken type virksomhed eller organisation du arbejder.

Som leder er dine typiske arbejdsopgaver, at du:

 • Deltager i møder
 • Fastlægger mål og udarbejder planer for at nå dem
 • Træffer vigtige og evt. svære beslutninger
 • Håndterer udfordringer
 • Motiverer dine medarbejdere og skaber et godt arbejdsmiljø, hvor de trives
 • Støtter dine medarbejderes faglige og personlige udvikling
 • Samarbejder bredt med andre ledere, partnere og kunder
 • Rapporterer til fx bestyrelser eller ledere på højere niveau

Karriereveje

Job som leder findes i alle brancher og former for erhverv, hvilket kan give dig gode muligheder for at skifte mellem forskellige. Din karriere som leder kan også føre til højere niveauer af ledelse, fx som direktør eller medlem af en bestyrelse, hvor du har stor indflydelse på den daglige ledelse af virksomheden eller organisationen. Det afhænger alt sammen af dine ambitioner, erfaringer og din evne til at udvikle dig i jobbet.

Eksempler på karriereveje, du kan have som leder:

 • Direktør: Du har ansvar for alt i virksomheden, bl.a. produktion, økonomi og medarbejdere. Du træffer store beslutninger og styrer hele organisationen.
 • Generalsekretær: Du er den øverste daglige leder og frontfigur af fx en international organisation eller et politisk parti.
 • Kontorchef: Du leder arbejdet på et kontor. Du sørger for et godt arbejdsmiljø med samarbejde på tværs af teams, faglige områder og andre kontorer.
 • Afdelingsleder: Du har bl.a. ansvar for, at arbejdet forløber effektivt og er af høj kvalitet. Du samarbejder også med den øvrige ledelse.
 • Sekretariatschef: Et sekretariat er en afdeling, der håndterer administrative opgaver i en organisation. Du sørger for effektiv og sammenhængende drift med god økonomi.
 • Områdechef: Du har ansvar for en bestemt del af virksomheden. Det kan fx være produktionen i en fabrik, kundeservice i en bank eller et bestemt geografisk område.

Du kan også blive leder i en virksomhed, du har startet som iværksætter. Det vil sige, at du selv har bygget en helt ny arbejdsplads op fra bunden af, typisk med dig som direktør.

Arbejdssteder

Ledere findes på alle mulige forskellige arbejdspladser, fx:

 • Offentlige institutioner, bl.a. skoler, kommuner og myndigheder
 • Industrielle virksomheder, fx fabrikker og produktionsvirksomheder
 • Den finansielle sektor som fx banker og forsikringsselskaber
 • Teknologisektoren, bl.a. it- og softwarevirksomheder
 • Detailhandlen, fx supermarkeder og butikker
 • Sundhedssektoren, bl.a. hospitaler og plejehjem
 • Mediebranchen, fx tv-stationer og reklamebureauer
 • NGO'er (Non-Governmental Organizations), som er ikke-statslige organisationer, der indsamler penge til velgørenhed, fx nødhjælp, eller beskyttelse af dyr og miljø
 • Håndværksbranchen, fx små og mellemstore virksomheder inden for byggeri eller design

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere. 

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i Uddannelseszoom.

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Gå til Uddannelseszoom

Uddannelsesvej

Leder er en meget bred stillingsbetegnelse, der kan dække over mange forskellige typer lederjob på mange niveauer.

Alle uddannelsesveje kan føre til arbejde som leder, afhængigt af den specifikke branche eller virksomhed, du vil være leder i. Nogle ledere har en bestemt baggrund inden for deres ledelsesområde, mens andre har en mere generel uddannelse inden for ledelse eller forretning.

Der findes også specifikke lederuddannelser, fx master- og diplomuddannelser, der har til formål at udvikle dine lederegenskaber. De kræver typisk, at du har en videregående uddannelse og mindst et par års relevant erhvervserfaring.

Du kan fx tage en diplomuddannelse i ledelse, en masteruddannelse i offentlig ledelse eller en masteruddannelse til Master of Business Administration.

Læs om:

Mere uddannelse

Når du er leder, har du mange muligheder for at læse videre. Mange organisationer og uddannelsesinstitutioner tilbyder efteruddannelse for ledere.

Læs om dine muligheder for mere uddannelse i artiklerne om de enkelte uddannelser.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.