Den sociale diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse giver dig nye redskaber til at udvikle og udføre praktisk socialt arbejde på et videnskabeligt grundlag.

Fakta

Navn:
Den sociale diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får bl.a. undervisning i videnskabsteori, viden om evaluering af projekter og metoder til organisering og udvikling af den offentlige sektor. Undervejs kan du specialisere dig inden for så forskellige områder som børn, unge og familier, demens, integration og interkulturelt arbejde, rusmidler og seksualvejledning.

Uddannelsen henvender sig til socialrådgivere, lærere, pædagoger, børnerådgivere, ergoterapeuter og sygeplejersker, som ønsker ny og opdateret viden på området.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den sociale diplomuddannelse tages der fat i aktuelle socialfaglige temaer, som kan være med til at forbedre dine faglige og personlige kompetencer inden for dit arbejdsområde.

Du lærer bl.a. ud fra en teoretisk viden at reflektere over og analysere egen praksis og får viden om kommunikation og konfliktløsning i det daglige arbejde.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, et antal valgfrie eller retningsspecifikke moduler samt et afgangsprojekt, og der er mulighed for at vælge mellem fem forskellige uddannelsesretninger:

 • Børn og unge
 • Demens
 • Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier
 • Integration og interkulturelt socialt arbejde 
 • Rusmiddel
 • Seksualvejledning

Du kan også vælge din egen specialisering og gennemføre uddannelsen uden retning.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan også tage modulerne enkeltvis eller i kortere forløb.

Børnerådgiver

Københavns Professionshøjskole og VIA University College tilbyder en uddannelse til børnerådgiver, der består af de to retningsspecifikke moduler fra uddannelsesretningen Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier. Forløbet på i alt 20 ECTS er udviklet i samarbejde med Børns Vilkår, men henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge, fx medarbejdere i SFO'er og klubber, opholdssteder og døgninstitutioner, på skoler og sygehuse - eller som frivillige i Børns Vilkår.

Læs mere om forløbet på Københavns Professionshøjskoles og VIAs hjemmesider.

Supervisor

Københavns Professionshøjskole tilbyder en uddannelse til supervisor, som er rettet mod både det pædagogiske, det socialfaglige og det sundhedsfaglige område. Forløbet på i alt 20 ECTS har særligt fokus på praktisk supervisionstræning. Det består af to moduler fra hhv. den sundhedsfaglige diplomuddannelse i professionspraksis og den sociale diplomuddannelse:

 • Supervision, coaching og mentorskab (10 ECTS)
 • Metoder i supervision inden for socialt (og sundhedsfagligt) arbejde (10 ECTS)

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Region Hovedstaden.

Læs mere om forløbet på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

 • Videnskabsteori og teorier om sociale forhold (10 ECTS)
 • Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering (5 ECTS)

De retningspecifikke moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er - fordelt på uddannelsesretninger:

Børn og unge

 • Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Demens

 • Demens, jura og etik
 • Demens, omsorg og aktivitet

Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

 • Inddragelse af børn, unge og familier
 • Samtaler med børn, unge og familier

De retningsspecifikke moduler under Inddragelse af børn, unge og familier udbydes samlet af Københavns Professionshøjskole og VIA under betegnelsen Børnerådgiver.

Integration og interkulturelt socialt arbejde

 • Integration af migranter
 • Interkulturelt socialt arbejde

Rusmiddel

 • Metoder på rusmiddelområdet
 • Rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker

Seksualvejledning

 • Metoder i seksualvejledning
 • Teoretiske begreber og perspektiver i seksualvejledning

De valgfrie moduler, der kan udbydes, er:

 • Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn anbragt uden for hjemmet
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn, unge og voksne
 • Metoder i socialt arbejde med inklusions- og eksklusionsprocesser for udsatte børn, unge og voksne
 • Metoder i supervision inden for socialt arbejde
 • Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde
 • Organisation, forandring og socialt arbejdes praksis
 • Perspektiver på socialt arbejde i relation til æresrelaterede konflikter
 • Praktikvejledning for socialrådgivere
 • Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe
 • Psykosocial rehabilitering
 • Seksuelle overgreb
 • Teorier og metoder i det boligsociale arbejde
 • Teorier og modeller for kommunikation
 • Teorier og modeller for gruppemetoder
 • Teorier og modeller for samskabelse
 • Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering
 • Teorier og perspektiver på supervision som metode i socialt arbejde
 • Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle arbejde
 • Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge
 • Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe
 • Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen
 • Vidensbaseret socialt arbejde

Uddannelsens valgfrie moduler vægter hvert 10 ECTS.

Du skal have valgfrie eller retningsspecifikke moduler i et omfang af i alt 30 ECTS.

Følger du en uddannelseesretning, vælger du retningsspecifikke moduler for 20 ECTS og supplerer med valgfrie moduler for 10 ECTS.

De retningsspecifikke moduler kan også benyttes som valgmoduler, hvis du ikke følger en retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt inden for et afgrænset område i relation til din praksiserfaring.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Næsten alle nyuddannede er beskæftiget i institutioner i den offentlige sektor.

Kategorien Andre omfatter ganske få ansættelser i grundskoler, inden for voksenundervisnng, på hospitaler samt informationstjenester.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. august 2019
12. december 2019
Inddragelse af børn, unge og familier - ID 6717 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2019
5. november 2019
Metoder i socialt arb. udsat. børn og unge ID 6841 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. august 2019
11. september 2019
Den Sociale Diplomuddannelse ID Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. august 2019
11. december 2019
Begreber og perspektiver - seksualvejledning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. august 2019
31. oktober 2019
Demens, omsorg og aktivitet Dagundervisning 2200 København N
*
26. august 2019
11. december 2019
Metoder i seksualvejledning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. august 2019
17. december 2019
Problemstillinger og teoretiske perspektiver 8200 Aarhus N
*
26. august 2019
10. december 2019
Teorier og modeller for kommunikation, ID 5813 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
27. august 2019
12. december 2019
Demens, omsorg og aktivitet - ID 6714 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. august 2019
11. december 2019
Inkl.-og eksklu.proc. for soc.udsat., ID 5814 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
28. august 2019
18. december 2019
Afgangsprojekt, ID 6964 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
28. august 2019
12. december 2019
Demens, jura og etik - ID 6715 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
28. august 2019
18. juni 2020
Metoder i supervision indenfor socialt arbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2019
6. december 2019
Praktikvejledning for socialrådgivere Dagundervisning 9000 Aalborg
*
28. august 2019
11. december 2019
Praktikvejledning for socialrådgivere, ID 5815 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
2. september 2019
6. december 2019
Omsætning og implementering - demens 3 8200 Aarhus N
*
2. september 2019
24. januar 2020
Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
2. september 2019
20. december 2019
Videnskabsteori og socialt arbejde Dagundervisning 2200 København N
*
2. september 2019
20. december 2019
Videnskabsteori og teorier om sociale forhold Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2019
10. december 2019
Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge Dagundervisning 2200 København N
*
4. september 2019
20. december 2019
Psykosocial rehabilitering Dagundervisning 2200 København N
*
9. september 2019
25. oktober 2019
Undersøgelse og udviklingsarbejde 8200 Aarhus N
*
10. september 2019
24. januar 2020
Afgangsprojekt - den sociale diplom, børn og unge Dagundervisning 2200 København N
*
10. september 2019
24. januar 2020
Afgangsprojekt - den sociale diplomuddannelse Dagundervisning 2200 København N
*
10. september 2019
6. december 2019
Inddragelse af børn, unge og familier Dagundervisning 2200 København N
*
10. september 2019
6. december 2019
Samtaler med børn, unge og familier Dagundervisning 2200 København N
*
15. september 2019
31. december 2019
Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation Dagundervisning 5230 Odense M
*
16. september 2019
20. december 2019
Demens, omsorg og aktivitet Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
16. september 2019
8. november 2019
Undersøgelses- og udviklingsarbejde Dagundervisning 5230 Odense M
*
16. september 2019
13. december 2019
Videnskabsteori og socialt arbejdeE19 Dagundervisning 5230 Odense M
*
17. september 2019
20. december 2019
Metoder på rusmiddelområdet Dagundervisning 2200 København N
*
23. september 2019
13. december 2019
H10M3: Metoder i soc.arb. med udsatte børn og unge Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. september 2019
10. december 2019
Udvalgte metoder i soc.arb i relation/b og u skole Dagundervisning 2200 København N
*
23. september 2019
20. december 2019
Videnskabsteori og teorier om sociale forhold Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. september 2019
5. december 2019
Teorier og modeller for kom.- asym. (SUF) 2200 København N
*
24. september 2019
10. januar 2020
Teorier og modeller for samskabelse Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
25. september 2019
10. januar 2020
Praktikvejledning for socialrådgivere Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
25. september 2019
12. december 2019
Teorier og modeller for gruppemetoder Dagundervisning 2200 København N
*
30. september 2019
20. december 2019
Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
30. september 2019
20. december 2019
Undersøgelses- og udviklingsarbejde Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
30. september 2019
20. december 2019
Videnskabsteori og teorier om sociale forhold Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. oktober 2019
15. maj 2020
Metoder i supervision indenfor socialt arbejde m/t Dagundervisning 2200 København N
*
1. oktober 2019
15. maj 2020
Metoder i supervision indenfor socialt arbejde u/t Dagundervisning 2200 København N
*
1. oktober 2019
20. december 2019
Omsætning og implementering af teori og metode Dagundervisning 2200 København N
*
2. oktober 2019
12. december 2019
Undersøgelses- og udviklingsarbejde Dagundervisning 2200 København N
*
3. oktober 2019
31. januar 2020
Perspektiver på socialt arbejde i relation til ære Dagundervisning 2200 København N
*
7. oktober 2019
18. januar 2020
Teorier og modeller for samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
4. november 2019
14. januar 2020
Demens, jura og etik Dagundervisning 2200 København N
*
6. januar 2020
3. april 2020
Videnskabsteori og socialt arbejde Dagundervisning 2200 København N
*
7. januar 2020
3. april 2020
Rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2020
1. juni 2020
Den Sociale Diplomuddannelse - Afgangsprojekt Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
31. januar 2020
15. april 2020
Teoretiske begreber og perspektiver i seksual. 20 Dagundervisning 5230 Odense M
*
17. februar 2020
15. maj 2020
H10 M4:Tværprof.samarb. i relation til udsatte B&U Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. februar 2020
30. juni 2020
Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
25. februar 2020
30. juni 2020
Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
3. marts 2020
25. juni 2020
Metoder i seksualvejledning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
3. marts 2020
19. maj 2020
Metoder i supervision indenfor socialt arbejde Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
3. marts 2020
19. juni 2020
Praktikvejledning for socialrådgivere Dagundervisning 2200 København N
*
3. marts 2020
17. juni 2020
Samtaler med børn, unge og familier Dagundervisning 2200 København N
*
3. marts 2020
25. juni 2020
Seksualvejledning, undervisning og udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
15. april 2020
26. juni 2020
Psykosocial rehabilitering Dagundervisning 2200 København N
*
16. april 2020
30. september 2020
Metoder i seksualvejledning20 Dagundervisning 5230 Odense M
*
14. september 2020
6. november 2020
H10M5:Undersøgelses- og udviklingsarbejde Dagundervisning 5230 Odense M
*
15. september 2020
15. december 2020
Vejledning, undervisning og udvikling 8200 Aarhus N
*
15. september 2020
31. december 2020
Vejledning, undervisning og udvikling20 Dagundervisning 5230 Odense M
*
30. september 2020
15. december 2020
Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
30. september 2020
2. november 2020
Undersøgelses- og udviklingsarbejde Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
30. september 2020
30. januar 2021
Videnskabsteori og teorier om sociale forhold Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
22. januar 2021
2. juli 2021
B/U H10 M6: Afgangsprojekt Dagundervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje