Den sociale diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse

Uddannelsen opdaterer din socialfaglige viden og skærper din evne til at analysere og reflektere over de udfordringer, du møder i dit daglige arbejde.

Fakta

Navn:
Den sociale diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Undervejs har du mulighed for at specialisere dig inden for en række områder, fx børn og unge, demens, rusmidler, seksualvejledning og psykosocial rehabilitering.

Uddannelsen henvender sig til ansatte inden for det sociale område, fx socialrådgivere, lærere, pædagoger, børnerådgivere, ergoterapeuter og sygeplejersker.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder I med aktuelle socialfaglige temaer, som kan være med til at forbedre dine faglige og personlige kompetencer inden for dit arbejdsområde.

Du lærer ud fra teoretisk viden at analysere og reflektere over egen praksis, og du får nye metoder og perspektiver på kommunikation og konfliktløsning. 

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • to obligatoriske moduler
 • valgfri eller retningsspecifikke moduler, hvis du vælger at følge en bestemt uddannelsesretning. Se fagoversigten.
 • et afgangsprojekt

Du kan at gennemføre uddannelsen uden retning eller vælge at følge en bestemt uddannelsesretning. Der er ni uddannelsesretninger. 

Undervisningen

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Titel

En fuld social diplomuddannelse giver titlen Diplom i Socialt arbejde (Soc.d).

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Social Work.

Værd at vide

Du kan også tage modulerne enkeltvis eller i kortere forløb.

Fagoversigt

Hele uddannelsen består af to obligatoriske moduler, en række valgfri eller retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Du skal have valgfrie eller retningsspecifikke moduler svarende til 30 ECTS.

Følger du en uddannelsesretning, vælger du retningsspecifikke moduler for 20 ECTS og supplerer med valgfrie moduler for 10 ECTS.

De retningsspecifikke moduler kan også benyttes som valgmoduler, hvis du ikke følger en retning.

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

 • Videnskabsteori og socialt arbejde (10 ECTS)
 • Undersøgelses- og udviklingsarbejde (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler

Retningspecifikke moduler fordelt på uddannelsesretninger:

Børn og unge

 • Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Børnehandikap

 • Metoder i socialt arbejde på børnehandikapområdet
 • Tilgange og begreber på børnehandikapområdet

Demens

 • Demens, omsorg og aktivitet
 • Demens, jura og etik

Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

 • Inddragelse af børn, unge og familier
 • Samtaler med børn, unge og familier

Integration og interkulturelt socialt arbejde

 • Integration af migranter
 • Interkulturelt socialt arbejde

Psykosocialt arbejde

 • Psykosocial rehabilitering
 • Pårørende og netværkssamarbejde

Rusmiddel

 • Metoder på rusmiddelområdet
 • Rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker

Seksualvejledning

 • Metoder i seksualvejledning
 • Teoretiske begreber og perspektiver i seksualvejledning

Supervision

 • Individuel supervision
 • Supervision i grupper

Unge i sårbare positioner

 • Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner
 • Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

Et retningsspecifikt modul vægter 10 ECTS point.

Valgfri moduler

De valgfri moduler er: 

 • Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn, unge og voksne
 • Metoder i supervision inden for socialt arbejde
 • Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde
 • Praktikvejledning for socialrådgivere
 • Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe
 • Seksuelle overgreb
 • Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol
 • Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet
 • Teorier og metoder i det boligsociale arbejde
 • Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering
 • Teorier og modeller for gruppemetoder
 • Teorier og modeller for kommunikation
 • Teorier og modeller for samskabelse
 • Teorier og perspektiver på supervision som metode i socialt arbejde
 • Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle arbejde
 • Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge
 • Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe
 • Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen
 • Vidensbaseret socialt arbejde

Uddannelsens valgfrie moduler vægter hvert 10 ECTS.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt inden for et afgrænset område i relation til din praksiserfaring.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 62 - 72.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som ansat inden for det socialfaglige område kan det være en del af dine arbejdsopgaver at forholde dig til:

 • hvilke sociale indsatser, der virker
 • hvilke udviklingsopgaver du skal sætte i værk
 • det tværfaglige samarbejde
 • hvordan du dokumenterer det hele. 

På den sociale diplomuddannelse bliver du introduceret for nye teorier og metoder, så du kan analysere og dokumentere igangværende og planlagte indsatser og gældende praksis.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, fx:

Vær opmærksom på, at der kan være specifikke adgangskrav til den enkelte masteruddannelse.

Se alle masteruddannelser

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. august 2022
9. januar 2023
Den Sociale Diplomuddannelse - Afgangsprojekt - de Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
5. september 2022
30. december 2022
Vejledning, undervisning og udvik.E22 Dagundervisning 5230 Odense M
*
6. september 2022
13. december 2022
Metoder på rusmiddelområdet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
6. september 2022
4. november 2022
Metoder på rusmiddelområdet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
6. september 2022
13. december 2022
Metoder på rusmiddelområdet Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
19. september 2022
2. december 2022
Omsætning og implementering af teori og metode Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. marts 2023
25. maj 2023
Demens, jura og etik Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. marts 2023
28. april 2023
Demens, jura og etik Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. marts 2023
25. maj 2023
Demens, jura og etik Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
21. august 2023
8. januar 2024
Den Sociale Diplomuddannelse - Afgangsprojekt - de Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
21. august 2023
6. november 2023
Den Sociale Diplomuddannelse - Afgangsprojekt - fu Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
5. september 2023
12. december 2023
Metoder på rusmiddelområdet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
5. september 2023
7. november 2023
Metoder på rusmiddelområdet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
5. september 2023
12. december 2023
Metoder på rusmiddelområdet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø

Uddannelsens veje