Den sociale diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse giver dig nye redskaber til at udvikle og udføre praktisk socialt arbejde på et videnskabeligt grundlag.

Fakta

Navn:
Den sociale diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får bl.a. undervisning i videnskabsteori, viden om evaluering af projekter og metoder til organisering og udvikling af den offentlige sektor. Undervejs kan du specialisere dig inden for så forskellige områder som børn, unge og familier, børnehandikap, demens, integration og interkulturelt arbejde, psykosocialt arbejde, rusmidler, seksualvejledning og unge i sårbare positioner.

Uddannelsen henvender sig til socialrådgivere, lærere, pædagoger, børnerådgivere, ergoterapeuter og sygeplejersker, som ønsker ny og opdateret viden på området.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den sociale diplomuddannelse tages der fat i aktuelle socialfaglige temaer, som kan være med til at forbedre dine faglige og personlige kompetencer inden for dit arbejdsområde.

Du lærer bl.a. ud fra en teoretisk viden at reflektere over og analysere egen praksis og får viden om kommunikation og konfliktløsning i det daglige arbejde.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, et antal valgfrie eller retningsspecifikke moduler samt et afgangsprojekt, og der er mulighed for at vælge mellem ni forskellige uddannelsesretninger:

 • Børn og unge
 • Børnehandikap
 • Demens
 • Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier
 • Integration og interkulturelt socialt arbejde
 • Psykosocialt arbejde
 • Rusmiddel
 • Seksualvejledning
 • Unge i sårbare positioner

Du kan også vælge din egen specialisering og gennemføre uddannelsen uden retning.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan også tage modulerne enkeltvis eller i kortere forløb.

Børnerådgiver

Københavns Professionshøjskole og VIA University College tilbyder en uddannelse til børnerådgiver, der består af de to retningsspecifikke moduler fra uddannelsesretningen Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier. Forløbet på i alt 20 ECTS er udviklet i samarbejde med Børns Vilkår, men henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge, fx medarbejdere i SFO'er og klubber, opholdssteder og døgninstitutioner, på skoler og sygehuse - eller frivillige i Børns Vilkår.

Læs mere om forløbet på Københavns Professionshøjskoles og VIAs hjemmesider.

Supervisor

Københavns Professionshøjskole tilbyder en uddannelse til supervisor, som er rettet mod både det pædagogiske, det socialfaglige og det sundhedsfaglige område. Forløbet på i alt 20 ECTS har særligt fokus på praktisk supervisionstræning. Det består af to moduler fra hhv. den sundhedsfaglige diplomuddannelse i professionspraksis og den sociale diplomuddannelse:

 • Supervision, coaching og mentorskab (10 ECTS)
 • Metoder i supervision inden for socialt (og sundhedsfagligt) arbejde (10 ECTS)

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Region Hovedstaden.

Læs mere om forløbet på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

 • Videnskabsteori og teorier om sociale forhold (10 ECTS)
 • Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering (5 ECTS)

De retningspecifikke moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er - fordelt på uddannelsesretninger:

Børn og unge

 • Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Børnehandikap

 • Metoder i socialt arbejde på børnehandikapområdet
 • Tilgange og begreber på børnehandikapområdet

Demens

 • Demens, jura og etik
 • Demens, omsorg og aktivitet

Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

 • Inddragelse af børn, unge og familier
 • Samtaler med børn, unge og familier

De retningsspecifikke moduler under Inddragelse af børn, unge og familier udbydes samlet af Københavns Professionshøjskole og VIA under betegnelsen Børnerådgiver.

Integration og interkulturelt socialt arbejde

 • Integration af migranter
 • Interkulturelt socialt arbejde

Psykosocialt arbejde

 • Psykosocial rehabilitering
 • Pårørende og netværkssamarbejde

Rusmiddel

 • Metoder på rusmiddelområdet
 • Rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker

Seksualvejledning

 • Metoder i seksualvejledning
 • Teoretiske begreber og perspektiver i seksualvejledning

Unge i sårbare positioner

 • Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner
 • Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

De valgfrie moduler, der kan udbydes, er:

 • Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet
 • Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn anbragt uden for hjemmet
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn, unge og voksne
 • Metoder i socialt arbejde med inklusions- og eksklusionsprocesser for udsatte børn, unge og voksne
 • Metoder i supervision inden for socialt arbejde
 • Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde
 • Organisation, forandring og socialt arbejdes praksis
 • Praktikvejledning for socialrådgivere
 • Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe
 • Seksuelle overgreb
 • Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol
 • Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet
 • Teorier og metoder i det boligsociale arbejde
 • Teorier og modeller for kommunikation
 • Teorier og modeller for gruppemetoder
 • Teorier og modeller for samskabelse
 • Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering
 • Teorier og perspektiver på supervision som metode i socialt arbejde
 • Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle arbejde
 • Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge
 • Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe
 • Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen
 • Vidensbaseret socialt arbejde

Uddannelsens valgfrie moduler vægter hvert 10 ECTS.

Du skal have valgfrie eller retningsspecifikke moduler i et omfang af i alt 30 ECTS.

Følger du en uddannelseesretning, vælger du retningsspecifikke moduler for 20 ECTS og supplerer med valgfrie moduler for 10 ECTS.

De retningsspecifikke moduler kan også benyttes som valgmoduler, hvis du ikke følger en retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt inden for et afgrænset område i relation til din praksiserfaring.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2020
31. december 2020
Tilgange og begreber på børnehandicapområdet Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
10. august 2020
13. december 2020
Praktikvejledning for socialrådgivere Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
15. august 2020
15. december 2020
Interkulturelt socialt arbejde Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
15. august 2020
15. december 2020
Teoretiske begreber og perspektiver i seksualvejle Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
15. august 2020
15. december 2020
Tilgange og begreber på børnehandicapområdet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
17. august 2020
31. januar 2021
Den Sociale Diplomuddannelse ID Dagundervisning 4000 Roskilde
*
17. august 2020
11. december 2020
Inddragelse af børn, unge og familier Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
31. januar 2021
Metoder i socialt arb. udsat. børn og unge ID 7136 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
17. august 2020
1. december 2020
Pårørende- og netværkssamarbejde 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
17. december 2020
Tilgange og begreber på børnehandicapområdet 8200 Aarhus N
*
18. august 2020
6. oktober 2020
Tilgange og metoder i det tværprof. sam. ID 7410 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
18. august 2020
6. oktober 2020
Tilgange og metoder i det tværprof. sam. ID 7410 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
3. juni 2021
Metoder i supervision indenfor socialt arbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. august 2020
31. januar 2021
Inddragelse af børn, unge og familier ID 7143 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
24. august 2020
9. november 2020
Den Sociale Diplomuddannelse - Afgangsprojekt Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
24. august 2020
11. januar 2021
Den Sociale Diplomuddannelse - Afgangsprojekt - de Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
24. august 2020
18. december 2020
Metoder i socialt arbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
4. november 2020
Psykosocial rehabilitering - SOF hold 29 Dagundervisning 2200 København N
*
25. august 2020
5. november 2020
Psykosocial rehabilitering - SOF hold 30 Dagundervisning 2200 København N
*
26. august 2020
31. december 2020
Demens, omsorg og aktivitet ID 7142 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. august 2020
6. november 2020
Psykosocial rehabilitering - SOF hold 31 Dagundervisning 2200 København N
*
26. august 2020
21. oktober 2020
Psykosocial rehabilitering ID 7404 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. august 2020
17. december 2020
Afgangsprojekt, ID 7321 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. august 2020
22. december 2020
Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. august 2020
31. december 2020
Praktikvejledning for socialrådgivere, ID 7139 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. august 2020
31. januar 2021
Teorier i socialt arb.med udsat børn og unge 7144 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. august 2020
15. december 2020
Vejledning, undervisning og udvikling 8200 Aarhus N
*
27. august 2020
15. januar 2021
Videnskabsteori og teorier om sociale forhold Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
31. august 2020
18. december 2020
Psykosocial rehabilitering Dagundervisning 2200 København N
*
31. august 2020
18. december 2020
Videnskabsteori og socialt arbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2020
15. december 2020
Demens, omsorg og aktivitet Dagundervisning 2200 København N
*
1. september 2020
20. december 2020
Demens, omsorg og aktivitet Fjernundervisning 2200 København N
*
1. september 2020
15. december 2020
Demens, omsorg og aktivitet Dagundervisning 1799 København V
*
1. september 2020
18. december 2020
Pårørende- og netværkssamarbejde Dagundervisning 2200 København N
*
2. september 2020
4. december 2020
Omsætning og implementering - demens 3 Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. september 2020
9. december 2020
Praktikvejledning for socialrådgivere Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
2. september 2020
11. december 2020
Videnskabsteori og socialt arbejde Dagundervisning 1799 København V
*
3. september 2020
26. januar 2021
Afgangsprojekt - den sociale diplom, børn og unge Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2020
26. januar 2021
Afgangsprojekt - den sociale diplomuddannelse Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2020
15. december 2020
Perspektiver og tilgange i arbejdet m.unge sårbare Dagundervisning 2200 København N
*
4. september 2020
4. december 2020
Demens, jura og etik Dagundervisning 1799 København V
*
7. september 2020
31. december 2020
Problemstillinger og teoretiske perspektiver E2020 Dagundervisning 5230 Odense M
*
7. september 2020
18. december 2020
Udvalgte metoder i soc.arb i relation/b og u skole Dagundervisning 2200 København N
*
7. september 2020
25. oktober 2020
Undersøgelses- og udviklingsarbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. september 2020
9. december 2020
Metoder på rusmiddelområdet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
8. september 2020
11. november 2020
Metoder på rusmiddelområdet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
8. september 2020
31. december 2020
Praktikvejledning for socialrådgivere, ID 7501 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
8. september 2020
4. november 2020
Systematisk sagsbehandling på børn- og ungeområdet Dagundervisning 3700 Rønne
*
8. september 2020
11. december 2020
Teorier og modeller for kom.- asym. (SUB 2032) Dagundervisning 1620 København V
*
8. september 2020
24. november 2020
Undersøgelses- og udviklingsarbejde - Hold 1 Dagundervisning 2200 København N
*
8. september 2020
2. december 2020
Videnskabsteori og teorier om sociale forhold Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
8. september 2020
2. december 2020
Videnskabsteori og teorier om sociale forhold Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
9. september 2020
27. november 2020
Pårørende- og netværkssamarbejde Dagundervisning 1799 København V
*
10. september 2020
31. december 2020
Metoder i socialt arb. udsat. børn og unge ID 7745 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
10. september 2020
31. december 2020
Teorier og modeller for gruppemetoder Dagundervisning 5220 Odense SØ
*
11. september 2020
6. december 2020
Samtaler med børn, unge og familier Dagundervisning 2200 København N
*
14. september 2020
6. november 2020
H10M5:Undersøgelses- og udviklingsarbejde Dagundervisning 5230 Odense M
*
14. september 2020
11. december 2020
Metoder i seksualvejledning Dagundervisning 2200 København N
*
14. september 2020
27. november 2020
Samtaler med børn, unge og familier Dagundervisning 5230 Odense M
*
14. september 2020
18. december 2020
Teoretiske begreber og perspektiver i seksualvejl. Dagundervisning 2200 København N
*
15. september 2020
18. december 2020
Demens, omsorg og aktivitet Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
15. september 2020
31. december 2020
Teorier og metoder til forebyggelse af radikaliser Dagundervisning 5220 Odense SØ
*
15. september 2020
29. november 2020
Teorier og modeller for kom.- asym. (SUF) Dagundervisning 1620 København V
*
15. september 2020
31. december 2020
Vejledning, undervisning og udvikling20 Dagundervisning 5230 Odense M
*
16. september 2020
11. december 2020
Metoder i soc.arb. med udsatte børn og unge Dagundervisning 5230 Odense M
*
16. september 2020
14. december 2020
Metoder på rusmiddelområdet Dagundervisning 2200 København N
*
21. september 2020
18. december 2020
Videnskabsteori og teorier om sociale forhold Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. september 2020
15. december 2020
Omsætning og implementering af teori og metode Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
22. september 2020
31. januar 2021
Undersøgelses- og udviklingsarbejde, ID 7141 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
28. september 2020
11. december 2020
Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet Dagundervisning 5230 Odense M
*
29. september 2020
11. januar 2021
Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge Dagundervisning 2200 København N
*
30. september 2020
15. december 2020
Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
30. september 2020
11. januar 2021
Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge Dagundervisning 2200 København N
*
30. september 2020
2. november 2020
Undersøgelses- og udviklingsarbejde Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
5. oktober 2020
21. december 2020
Psykosocial rehabilitering Dagundervisning 2200 København N
*
5. oktober 2020
21. december 2020
Teorier og modeller for gruppemetoder Dagundervisning 2200 København N
*
6. oktober 2020
18. december 2020
Teorier og modeller for samskabelse Dagundervisning 1799 København V
*
15. oktober 2020
15. januar 2021
Integration af migranter Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
15. oktober 2020
15. december 2020
Pårørende- og netværkssamarbejde Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
19. oktober 2020
5. marts 2021
Udvalgte metoder i socialt arbejde - ID 7700 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. oktober 2020
4. februar 2021
Samtaler med børn, unge og familier Dagundervisning 2200 København N
*
21. oktober 2020
18. december 2020
Pårørende- og netværkssamarbejde Dagundervisning 2200 København N
*
28. oktober 2020
15. januar 2021
Samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
29. oktober 2020
19. februar 2021
Soc. arbejde i relation til æresrelateret soc. kon Dagundervisning 2200 København N
*
3. december 2020
30. juni 2021
Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeE20 Dagundervisning 5200 Odense V
*
10. december 2020
1. juni 2021
Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. januar 2021
1. juli 2021
Rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
11. januar 2021
8. juni 2021
Seksuelle overgreb - ID 7581 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
12. januar 2021
8. juni 2021
Vidensskabsteori og socialt arbejde - ID 7582 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
14. januar 2021
11. juni 2021
Tværprof. samarb. i rela.udsat. børn/unge -ID 7583 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. januar 2021
15. juni 2021
Metoder i seksualvejledning Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
15. januar 2021
15. juni 2021
Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
15. januar 2021
15. juni 2021
Psykosocial rehabilitering Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
15. januar 2021
11. juni 2021
Teorier i socialt arb.med udsat børn og unge 7584 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
18. januar 2021
11. juni 2021
Modul 2: Samtaler med børn, unge og familier Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2021
11. juni 2021
Seksuelle overgreb Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. januar 2021
2. juli 2021
B/U H10 M6: Afgangsprojekt Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
30. april 2021
Demens, jura og etik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Inklusions- og ekslusionsprocesser for soc. uds. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
13. juni 2021
Metoder til soc. arbejde på børnehandicapområdet Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Teoretiske perspektiver i socialt arbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Teoretiske perspektiver i socialt arbejde Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Teorier og metoder til forebyggelse af radikaliser Dagundervisning 5220 Odense SØ
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Teorier og modeller for gruppemetoder Dagundervisning 5220 Odense SØ
*
1. februar 2021
18. juni 2021
Tværprofessionelt samarbejde - uds. børn og unge Dagundervisning 9000 Aalborg
*
1. februar 2021
11. juni 2021
Unge i sårbare og udsatte positioner Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
3. februar 2021
4. maj 2021
Teoretiske begreber og perspektiver i seksualvejl. Dagundervisning 2200 København N
*
24. februar 2021
21. maj 2021
Tværprof.samarb. i relation til udsatte B&U Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. februar 2021
25. juni 2021
Praktikvejledning for socialrådgivere Dagundervisning 7500 Holstebro
*
1. marts 2021
28. maj 2021
Afgangsprojekt Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. marts 2021
10. juni 2021
Tilgange og metoder i det tværprof.samarb. Dagundervisning 2200 København N
*
1. marts 2021
10. juni 2021
Tilgange og metoder i det tværprof.samarb. Dagundervisning 2200 København N
*
2. marts 2021
20. juni 2021
Metoder i seksualvejledning Dagundervisning 2200 København N
*
2. marts 2021
4. juni 2021
Psykosocial rehabilitering 8200 Aarhus N
*
4. marts 2021
2. juli 2021
Problemstillinger og teoretiske perspektiver Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. marts 2021
2. juli 2021
Tilgange og met. i tværprof. arbejde - ID 7701 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
10. marts 2021
27. maj 2021
Demens, jura og etik Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
10. marts 2021
27. maj 2021
Demens, jura og etik Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
10. marts 2021
7. maj 2021
Demens, jura og etik Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
15. marts 2021
28. maj 2021
Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer 8200 Aarhus N
*
6. april 2021
30. juni 2021
Omsætning og implementering af teori og metode Dagundervisning 2200 København N
*
9. august 2021
14. december 2021
Undersøgelses- og udviklingsarbejde, ID 7585 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
10. august 2021
14. december 2021
Samtaler med børn, unge og familier - ID 7586 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
12. august 2021
17. december 2021
Metoder i socialt arb. udsat. børn og unge ID Dagundervisning 4000 Roskilde
*
23. august 2021
8. november 2021
Den Sociale Diplomuddannelse - Afgangsprojekt Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
23. august 2021
10. januar 2022
Den Sociale Diplomuddannelse - Afgangsprojekt Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
15. september 2021
20. december 2021
Metoder i seksualvejledning Dagundervisning 2200 København N
*
21. september 2021
12. november 2021
Undersøgelses- og udviklingsarbejde Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. oktober 2021
21. december 2021
Psykosocial rehabilitering ID 7592 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. januar 2022
17. juni 2022
SOC Afgangsprojekt Dagundervisning 5230 Odense M
*
22. august 2022
9. januar 2023
Den Sociale Diplomuddannelse - Afgangsprojekt - Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
22. august 2022
9. januar 2023
Den Sociale Diplomuddannelse - Afgangsprojekt - de Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø

Uddannelsens veje