Diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse

Uddannelsen opdaterer din socialfaglige viden og skærper din evne til at analysere og reflektere over de udfordringer, du møder i dit daglige arbejde.

Fakta

Navn:
Den sociale diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Undervejs har du mulighed for at specialisere dig inden for en række områder, fx børn og unge, demens, rusmidler, seksualvejledning og psykosocial rehabilitering.

Uddannelsen henvender sig til ansatte inden for det sociale område, fx socialrådgivere, lærere, pædagoger, børnerådgivere, ergoterapeuter og sygeplejersker.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder I med aktuelle socialfaglige temaer, som kan være med til at forbedre dine faglige og personlige kompetencer inden for dit arbejdsområde.

Du lærer ud fra teoretisk viden at analysere og reflektere over egen praksis, og du får nye metoder og perspektiver på kommunikation og konfliktløsning.

Retninger

 • Børn og unge
 • Børnehandicap
 • Demens
 • Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier
 • Integration og interkulturelt socialt arbejde
 • Psykosocialt arbejde
 • Rusmiddel
 • Seksualvejledning
 • Supervision
 • Unge i sårbare positioner

Du kan vælge at gennemføre uddannelsen med eller uden uddannelsesretning.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • Retningsspecifikke moduler og/eller valgfrie moduler (30 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld social diplomuddannelse giver titlen Diplom i Socialt arbejde (Soc.d).

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Social Work.

Værd at vide

Du kan også tage modulerne enkeltvis eller i kortere forløb.

Fagoversigt

Hele uddannelsen består af to obligatoriske moduler, en række retningsspecifikke og/eller valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Du skal have valgfrie eller retningsspecifikke moduler svarende til 30 ECTS i alt.

Følger du en uddannelsesretning, vælger du retningsspecifikke moduler for 20 ECTS og supplerer med valgfrie moduler for 10 ECTS. Følger du ikke en uddannelsesretning, vælger du valgfrie moduler til 30 ECTS - de retningsspecifikke moduler kan også benyttes som valgfrie moduler.

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

 • Videnskabsteori og socialt arbejde (10 ECTS)
 • Undersøgelses- og udviklingsarbejde (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler

Børn og unge

 • Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Børnehandikap

 • Metoder i socialt arbejde på børnehandikapområdet
 • Tilgange og begreber på børnehandikapområdet

Demens

 • Demens, omsorg og aktivitet
 • Demens, jura og etik

Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

 • Inddragelse af børn, unge og familier
 • Samtaler med børn, unge og familier

Integration og interkulturelt socialt arbejde

 • Integration af migranter
 • Interkulturelt socialt arbejde

Psykosocialt arbejde

 • Psykosocial rehabilitering
 • Pårørende og netværkssamarbejde

Rusmiddel

 • Metoder på rusmiddelområdet
 • Rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker

Seksualvejledning

 • Metoder i seksualvejledning
 • Teoretiske begreber og perspektiver i seksualvejledning

Supervision

 • Individuel supervision
 • Supervision i grupper

Unge i sårbare positioner

 • Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner
 • Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

Hvert retningsspecifikt modul vægter 10 ECTS.

Valgfrie moduler

 • Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn, unge og voksne
 • Metoder i supervision inden for socialt arbejde
 • Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde
 • Praktikvejledning for socialrådgivere
 • Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe
 • Seksuelle overgreb
 • Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol
 • Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet
 • Teorier og metoder i det boligsociale arbejde
 • Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering
 • Teorier og modeller for gruppemetoder
 • Teorier og modeller for kommunikation
 • Teorier og modeller for samskabelse
 • Teorier og perspektiver på supervision som metode i socialt arbejde
 • Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle arbejde
 • Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge
 • Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe
 • Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen
 • Vidensbaseret socialt arbejde

Uddannelsens valgfrie moduler vægter hvert 10 ECTS.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt inden for et afgrænset område i relation til din praksiserfaring.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som ansat inden for det socialfaglige område kan det være en del af dine arbejdsopgaver at forholde dig til:

 • hvilke sociale indsatser, der virker
 • hvilke udviklingsopgaver du skal sætte i værk
 • det tværfaglige samarbejde
 • hvordan du dokumenterer det hele. 

På den sociale diplomuddannelse bliver du introduceret for nye teorier og metoder, så du kan analysere og dokumentere igangværende og planlagte indsatser og gældende praksis.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, fx:

Vær opmærksom på, at der kan være specifikke adgangskrav til den enkelte masteruddannelse.

Læs mere om masteruddannelser.

Uddannelsens veje