Diplomuddannelsen i kriminologi
Diplomuddannelse

Kriminologi

Uddannelsen giver en bred indføring i kriminologiens baggrund og i systematik og metoder til forebyggelse af kriminalitet.

Fakta

Navn:
Kriminologi
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 65 - 110.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du bliver bl.a. undervist i de teoretiske tilgange til forebyggelse af kriminalitet, samt i hvordan forebyggelse kan foregå i praksis. Ligeledes får du kendskab til det strafferetlige system.

Uddannelsen er rettet mod personer, som i deres arbejde har berøring med kriminalitet. Det kan bl.a. være psykologer, socialarbejdere og socialrådgivere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På diplomuddannelsen i kriminologi får du indsigt i emner inden for jura, socialt arbejde, sociologi, antropologi, psykologi og samfundsvidenskab.

Du lærer at analysere og fortolke kriminologiske problemstillinger og at omsætte din viden og forståelse til handling i arbejdet inden for det kriminologiske felt.

Uddannelsen indeholder obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, ekskursioner, oplæg, e-læring og casearbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, som forsvares ved en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Introduktion til kriminologi, herunder fagets historie (10 ECTS)
 • Videnskabsteori og metode (5 ECTS)
 • Det strafferetlige system, social kontrol, myndighedsudøvelse og etik (10 ECTS)
 • Ofre for kriminalitet, herunder viktimologi, retsbevidsthed og vidnepsykologi (5 ECTS)
 • Forebyggelse af kriminalitet, herunder teorier om årsager til kriminalitet og muligheder for at forebygge på samfunds-, gruppe- og individniveau (10 ECTS)

Valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge et, er:

 • Politiforskning - professionspraksis og dennes effekt
 • Fængsels- og institutionsforskning - professionspraksis og dennes effekt
 • Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe
 • Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

Valgfagene har hvert et omfang af 5 ECTS.

Uddannelsesstederne udbyder muligvis ikke alle valgmoduler. Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 5 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 65 - 110.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. december 2021
28. januar 2022
Videnskabsteori og metode - kriminologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
14. marts 2022
10. juni 2022
Det strafferetlige system. Kontrol og etik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2022
31. december 2022
Diplomuddannelsen i Kriminologi - Introduktion til kriminologi Weekendundervisning 2300 København S
*
5. september 2022
28. oktober 2022
Ofre for kriminalitet Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. november 2022
17. marts 2023
Forebyggelse af kriminalitet Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. januar 2023
30. juni 2023
Det strafferetlige system, social kontrol, myndighedsudøvelse, etik og valgfag. Weekendundervisning 2300 København S
*
30. januar 2023
30. juni 2023
Afgangsprojekt - Kriminologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. februar 2023
5. maj 2023
Udvalgte metoder: Konfliktløsning - mægling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
14. august 2023
15. december 2023
Afgangsprojekt - Kriminologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2023
31. december 2023
Ofre for kriminalitet: Viktimologi, retsbevidsthed og vidnepsykologi, Forebyggelse af kriminalitet Weekendundervisning 2300 København S
*
1. januar 2024
30. juni 2024
Diplomafhandling Weekendundervisning 2300 København S

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje