Master i udsatte børn og unge
Masteruddannelse

Master i udsatte børn og unge, faglig ledelse

Uddannelsen giver ny viden om det sociale arbejde med børn og unge og redskaber til at omsætte viden til konkret handling i den socialfaglige praksis.

Fakta

Navn:
Master i udsatte børn og unge, faglig ledelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Socialrådgiver. Evt. andre med relevant uddannelse og erfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 132.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får sociologisk, psykologisk og filosofisk viden om børn og unge, men også viden om organisationer og udvikling og om den lovgivning, der udgør retsgrundlag for den socialfaglige indsats.

Uddannelsen henvender sig til socialrådgivere, institutionsledere og andre med tilsvarende uddannelse og erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge, som ønsker at dygtiggøre sig i faglig ledelse og udvikling inden for området.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i udsatte børn og unge har fokus på, hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan kvalificere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis, der udøves inden for servicelovens rammer.

Uddannelsen styrker lederens kompetencer til at arbejde tværfagligt og analysere på tværs af områdets fagfelter.

Der arbejdes med fagfelterne:

 • Retsgrundlag
 • Levevilkår, trivsel og udvikling
 • Socialfaglig teori og praksis
 • Ledelse, organisationer og forandringsprocesser
 • Videnskabelig metode

Opbygning 

Uddannelsen består af

 • Fire fagmoduler (48 ECTS)
 • Et masterprojekt (12 ECTS)

I alle moduler arbejder du på tværs af uddannelsens fagfelter.

Undervisning

Undervisningen indeholder kursusaktiviteter, projektskrivning og inddragelse af praktisk arbejde. En del af studiet foregår som online undervisning.

Uddannelsessted

Uddannelsen kan udbydes i København og Aalborg af Aalborg Universitet.

Titel

En hel masteruddannelse giver titlen Master i udsatte børn og unge.

Den engelske betegnelse er Master in vulnerable children and young people.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en eksamen. Du afslutter hele uddannelsen med udarbejdelse af et masterprojekt.

Fagoversigt

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 semester, hvor der arbejdes på tværs af fagfelterne.

1. semester

Det forebyggende og tværprofessionelle arbejde med udsatte børn og unge - særligt fokus på børne- og ungesyn (15 ECTS)

2. semester

Den socialfaglige praksis og dens konsekvenser - særligt fokus på børn og unge med behov for særlig støtte (15 ECTS)

3. semester

Styring, faglig ledelse og udvikling af praksis - særligt fokus på organisationsudvikling (15 ECTS)

4. semester

Socialfaglig ledelse i et samfund i forandring:

 • Retsgrundlaget (3 ECTS)
 • Masterprojekt: Socialfaglig ledelse i et samfund i forandring (12 ECTS)

Du afslutter uddannelsen med et masterprojekt, hvor du demonstrerer, at du kan planlægge og gennemføre et masterprojekt inden for et afgrænset emne i relation til udsatte børn og unge.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universtetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du minimum have én af følgende uddannelser inden for områder, der er relevante for studiet af læring og læreprocesser:

 • Relevant bachelor
 • Relevant professionsbachelor
 • Relevant mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant diplomuddannelse
 • Relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Uddannelsen henvender sig til faggrupper, der arbejder med udsatte børn og unge i henhold til servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.

Fx vil en professionsbachelor fra det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske område være adgangsgivende, hvis kravet om relevant erhvervserfaring er opfyldt.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring vil typisk være ledende jobfunktioner inden for det social- og sundhedsfaglige, socialpædagogiske eller undervisningsfaglige arbejde med udsatte børn og unge.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster 33.000 kr. pr. semester og ca. 132.000 kr. for hele uddannelsen.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på:

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse