Master i udsatte børn og unge
Masteruddannelse

Master i udsatte børn og unge, faglig ledelse

På uddannelsen får du en teoretisk, metodisk og praksisbaseret viden om udsatte børn og unge og den indsats, man gør i Danmark over for denne gruppe.

Fakta

Navn:
Master i udsatte børn og unge, faglig ledelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Socialrådgiver. Evt. andre med relevant uddannelse og erfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 132.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får udviklet et fagligt fundament beregnet på fremtidig tværfaglig ledelse, udvikling og forskning.

Uddannelsen henvender sig til socialrådgivere, institutionsledere og andre med tilsvarende uddannelse og erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge, som ønsker at dygtiggøre sig i faglig ledelse og udvikling inden for området.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Masteruddannelsen er rettet mod faglig ledelse, udvikling, styring og uddannelse inden for området for udsatte børn og unge. Du får både teoretisk og metodisk viden om børn og unges vilkår og om den socialfaglige indsats over for denne gruppe i det danske samfund.

Uddannelsen har fokus på det kommunale ansvar for børne- og ungeområdet, viden om udsatte børn og unge og konsekvenser for den kommunale indsats samt styring, faglig ledelse og udvikling af praksis.

Undervisningen indeholder kursusaktiviteter, projektskrivning og inddragelse af praktisk arbejde. En del af studiet foregår som it-baseret undervisning.

Uddannelsen kan udbydes i København og Aalborg af Aalborg Universitet.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en eksamen. Du afslutter hele uddannelsen med udarbejdelse af et masterprojekt.

Fagoversigt

1. semester indeholder fagene:

  • Retsgrundlag og dets betydning for det socialfaglige arbejde
  • Paradigmer i viden om udsatte børn og unge
  • Levevilkår, trivsel, udvikling og børnesyn
  • Socialt arbejdes teorier, modeller og metoder
  • Organisationsteori med fokus på organisatorisk læring

På 2. semester arbejde du videre med fagene, men får også tilføjet et fag om den kommunale økonomi.

På 3. semester bliver der yderligere tilføjet et fag om magtperspektivet i socialt arbejde.

På 4. semester afslutter du uddannelsen med en masterafhandling.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universtetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en professionsbacheloruddannelse som socialrådgiver.

Uddannelser som pædagog, sundhedsplejerske, lærer, psykolog, sociolog eller lignende kan også give adgang, hvis de har været anvendt inden for arbejdet med udsatte børn og unge.

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, efter at du har gennemført en adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster 33.000 kr. pr. semester og ca. 132.000 kr. for hele uddannelsen.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse