Diplomuddannelsen i socialformidling
Diplomuddannelse

Socialformidling

På uddannelsen lærer du at sagsbehandle sociale sager og at fungere som koordinator i det tværfaglige samarbejde.

Fakta

Navn:
Socialformidling
Andre betegnelser:
Socialformidleruddannelsen
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Uddannelse til kommunom eller anden relevant videregående uddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 67.00 - 77.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du bliver præsenteret for nye metoder og redskaber, så du kan løse de daglige opgaver med større indsigt, systematik og sikkerhed.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for det socialfaglige område. Du arbejder fx med administration og sagsbehandling, i dag- eller døgntilbud eller som opsøgende gadeplansarbejde i udsatte boligområder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i socialformidling giver dig indsigt i emner, der relaterer sig til arbejde inden for det sociale område. Du får kendskab til forskellige teorier om sociale problemer og får viden om socialrådgivning, psykologi, jura og samfundsvidenskab.

På uddannelsen lærer du at:

 • beskrive, analysere og vurdere relevante teoretiske og praksisnære problemstillinger i det sociale arbejde
 • begrunde, vælge og anvende metoder og redskaber som relevante løsningsmodeller til komplekse problemstillinger i det sociale arbejde
 • inddrage borgere og samarbejdspartnere i processen
 • koordinere arbejdet mellem forskellige faggrupper
 • dokumentere og evaluere dit eget arbejde
 • medvirke til udvikling af arbejdspladsens praksis
 • navigere under skiftende politiske og økonomiske forhold

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • fire obligatoriske moduler (35 ECTS)
 • et valgfrit modul (10 ECTS)
 • et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som deltidsundervisning med ca. en dag om ugen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i socialformidling giver adgang til titlen Socialformidler.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Social Work.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Obligatoriske moduler er:

 • Videnskabsteori og sociale problemer (10 ECTS)
 • Metodevalg i praksis (10 ECTS)
 • Retlige rammer, samarbejde og organisering (10 ECTS)
 • Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde (5 ECTS)

Valgfri moduler

Der er følgende valgfri moduler på uddannelsen:

 • Beskæftigelse (10 ECTS)
 • Myndighedsarbejde med børn, unge og familier (10 ECTS)
 • Udsatte voksne og personer med handicap (10 ECTS)

Du kan vælge ét valgfrit modul. 

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen, hvis det har din interesse. 

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse, fx i socialt arbejde

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 67.00 - 77.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. august 2022
31. januar 2023
Afgangsprojekt Socialformidling E22 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. august 2022
31. januar 2023
SF Beskæftigelse E22 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. august 2022
31. januar 2023
Udsatte voksne og personer med handicapE22 Dagundervisning 5230 Odense M
*
14. februar 2023
17. juni 2023
Afgangsprojekt Socialformidling VF23 Dagundervisning 7100 Vejle
*
30. august 2023
31. januar 2024
Afgangsprojekt Socialformidling E23 Dagundervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje