Diplomuddannelsen i socialformidling
Diplomuddannelse

Socialformidling

På uddannelsen lærer du at sagsbehandle sociale sager og at fungere som koordinator i det tværfaglige samarbejde.

Fakta

Navn:
Socialformidling
Andre betegnelser:
Socialformidleruddannelsen
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Uddannelse til kommunom eller anden relevant videregående uddannelse
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver præsenteret for nye metoder og redskaber, så du kan løse de daglige opgaver med større indsigt, systematik og sikkerhed.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for det socialfaglige område. Du arbejder fx med administration og sagsbehandling, i dag- eller døgntilbud eller med opsøgende gadeplansarbejde i udsatte boligområder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i socialformidling giver dig indsigt i emner, der relaterer sig til arbejde inden for det sociale område. Du får kendskab til forskellige teorier om sociale problemer og viden om socialrådgivning, psykologi, jura og samfundsvidenskab.

Du lærer bl.a. at koordinere arbejdet mellem forskellige faggrupper og at beskrive og løse komplekse problemstillinger ved hjælp af metoder og redskaber. Uddannelsen klæder dig desuden på til at kunne navigere under skiftende politiske og økonomiske forhold.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 4 obligatoriske moduler (35 ECTS)
 • 1 valgfrit modul (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som deltidsundervisning med ca. en dag om ugen.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i socialformidling giver adgang til titlen i Diplom i Socialformidling.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Social Work.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Videnskabsteori og sociale problemer (10 ECTS)
 • Metodevalg i praksis (10 ECTS)
 • Retlige rammer, samarbejde og organisering (10 ECTS)
 • Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde (5 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Beskæftigelse (10 ECTS)
 • Myndighedsarbejde med børn, unge og familier (10 ECTS)
 • Udsatte voksne og personer med handicap (10 ECTS)

Du kan vælge ét valgfrit modul.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen, hvis det har din interesse. 

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse, fx i socialt arbejde

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje