Diplomuddannelsen i socialformidling
Diplomuddannelse

Socialformidling

Diplomuddannelsen giver kompetence til at udføre socialt arbejde i kommununer, institutioner og private virksomheder.

Fakta

Navn:
Socialformidling
Andre betegnelser:
Socialformidleruddannelsen
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Uddannelse til kommunom eller anden relevant videregående uddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får undervisning i de organisatoriske rammers betydning for planlægningen og udførelsen af socialt arbejde samt i udvalgte problemstillinger inden for arbejdsmarked og beskæftigelse.

Uddannelsen henvender sig til kommunale medarbejdere med flere, som ønsker at arbejde med sociale opgaver. Ud over i kommunerne kan man være ansat i pensionskasser, kriminalforsorgen og private hjælpeorganisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i socialformidling giver dig indsigt i emner, der relaterer sig til arbejde inden for det sociale område.Du får kendskab til forskellige teorier om sociale problemer og får viden om emner inden for fagområderne socialrådgivning, psykologi, jura og samfundsvidenskab.

Du lærer at omsætte din teoretiske viden til metodisk arbejde i praksis og får indsigt i såvel juridiske bindinger som etik og værdier i arbejdet.

Du lærer også at koordinere arbejdet mellem forskellige faggrupper og at navigere under skiftende politiske og økonomiske forhold. Endelig lærer du at dokumentere og evaluere dit eget arbejde.

Undervisningen er tilrettelagt som deltidsundervisning med ca. en dag om ugen.

Uddannelsen giver adgang til titlen diplomsocialformidler. Den engelske titel er Diploma of Social Work.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler er:

 • Modul 1: Videnskabsteori og sociale problemer (10 ECTS)
 • Modul 2: Metodevalg i praksis (10 ECTS)
 • Modul 3: Samarbejde, retlige rammer og organisering (10 ECTS)
 • Modul 4: Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde (5 ECTS)

De valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge et, kan være:

 • Beskæftigelse
 • Integration, minoritetsforhold og interkulturel kommunikation
 • Udsatte børn, unge og familier
 • Udsatte voksne og personer med handicap

Valgmodulerne har hvert et omfang af 10 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En kommunomuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse, fx i socialt arbejde
 • En anden relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Hovedparten af de nyuddannede er beskæftiget i Offentlig administration, herunder socialvæsen, samt på kommunale jobcentre. Andre er beskæftiget i Daginstitutioner og dagcentre, og i mindre omfang på Plejehjem, Hospitaler samt i Kriminalforsorgen.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
29. oktober 2019
18. december 2019
Afgangsprojekt Socialformidling M6 Dagundervisning 5230 Odense M
*
20. november 2019
5. februar 2020
Metodevalg i praksis 8200 Aarhus N
*
2. januar 2020
13. marts 2020
Beskæftigelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. januar 2020
13. marts 2020
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. januar 2020
3. april 2020
Metodevalg i praksis Dagundervisning 2200 København N
*
7. januar 2020
3. april 2020
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 2200 København N
*
7. januar 2020
3. april 2020
Voksne udsatte og personer med handicap Dagundervisning 2200 København N
*
8. januar 2020
24. juni 2020
Afgangsprojekt - diplomudd. i socialformidling Dagundervisning 2200 København N
*
9. januar 2020
2. april 2020
Udvikling og undersøgelse af soc. arbejde - Hold 1 Dagundervisning 2200 København N
*
13. januar 2020
16. marts 2020
Udvikling og undersøgelse af soc. arbejde - Vor. Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
14. januar 2020
31. marts 2020
Beskæftigelse Dagundervisning 2200 København N
*
18. februar 2020
25. marts 2020
Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
11. marts 2020
4. maj 2020
Metodevalg i praksis - Bornholm Dagundervisning 3700 Rønne
*
11. marts 2020
26. juni 2020
Videnskabsteori og sociale problemer Dagundervisning 2200 København N
*
26. marts 2020
26. juni 2020
Afgangsprojekt - Socialformidling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
14. april 2020
26. juni 2020
Afgangsprojekt - Diplomudd. i socialformidling Dagundervisning 2200 København N
*
14. april 2020
29. oktober 2020
Afgangsprojekt - Diplomudd. i socialformidling Dagundervisning 2200 København N
*
15. april 2020
30. juni 2020
Beskæftigelse Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
24. april 2020
11. juni 2020
Udvikling og undersøgelse af soc. arbejde - Hold 2 Dagundervisning 2200 København N
*
7. september 2020
18. december 2020
Metodevalg i praksis Dagundervisning 2200 København N
*
22. februar 2021
18. juni 2021
SF Beskæftigelse F21 Dagundervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje