Diplomuddannelsen i socialformidling
Diplomuddannelse

Socialformidling

Diplomuddannelsen giver kompetence til at udføre socialt arbejde i kommununer, institutioner og private virksomheder.

Fakta

Navn:
Socialformidling
Andre betegnelser:
Socialformidleruddannelsen
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Uddannelse til kommunom eller anden relevant videregående uddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får undervisning i de organisatoriske rammers betydning for planlægningen og udførelsen af socialt arbejde samt i udvalgte problemstillinger inden for arbejdsmarked og beskæftigelse.

Uddannelsen henvender sig til kommunale medarbejdere med flere, som ønsker at arbejde med sociale opgaver. Ud over i kommunerne kan man være ansat i pensionskasser, kriminalforsorgen og private hjælpeorganisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i socialformidling giver dig indsigt i emner, der relaterer sig til arbejde inden for det sociale område.Du får kendskab til forskellige teorier om sociale problemer og får viden om emner inden for fagområderne socialrådgivning, psykologi, jura og samfundsvidenskab.

Du lærer at omsætte din teoretiske viden til metodisk arbejde i praksis og får indsigt i såvel juridiske bindinger som etik og værdier i arbejdet.

Du lærer også at koordinere arbejdet mellem forskellige faggrupper og at navigere under skiftende politiske og økonomiske forhold. Endelig lærer du at dokumentere og evaluere dit eget arbejde.

Undervisningen er tilrettelagt som deltidsundervisning med ca. en dag om ugen.

Uddannelsen giver adgang til titlen diplomsocialformidler. Den engelske titel er Diploma of Social Work.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler er:

 • Modul 1: Videnskabsteori og sociale problemer (10 ECTS)
 • Modul 2: Metodevalg i praksis (10 ECTS)
 • Modul 3: Samarbejde, retlige rammer og organisering (10 ECTS)
 • Modul 4: Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde (5 ECTS)

De valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge et, kan være:

 • Beskæftigelse
 • Integration, minoritetsforhold og interkulturel kommunikation
 • Udsatte børn, unge og familier
 • Udsatte voksne og personer med handicap

Valgmodulerne har hvert et omfang af 10 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En kommunomuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse, fx i socialt arbejde
 • En anden relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Hovedparten af de nyuddannede er beskæftiget i Offentlig administration, herunder socialvæsen, samt på kommunale jobcentre. Andre er beskæftiget i Daginstitutioner og dagcentre, og i mindre omfang på Plejehjem, Hospitaler samt i Kriminalforsorgen.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
17. november 2020
3. februar 2021
Metodevalg i praksis 8200 Aarhus N
*
30. november 2020
22. januar 2021
Samarbejde, retlige rammer og organisering 8200 Aarhus N
*
4. januar 2021
19. februar 2021
Videnskabsteori og sociale problemer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. januar 2021
8. april 2021
Udvikling og undersøgelse af soc. arbejde - Hold 1 Dagundervisning 2200 København N
*
7. januar 2021
12. marts 2021
Beskæftigelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
7. januar 2021
12. marts 2021
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
11. januar 2021
25. juni 2021
Videnskabsteori og sociale problemer - Vordingborg Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
12. januar 2021
14. april 2021
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 2200 København N
*
12. januar 2021
15. april 2021
Voksne udsatte og personer med handicap Dagundervisning 2200 København N
*
18. januar 2021
25. juni 2021
Afgangsprojekt - diplomudd. i socialformidling Dagundervisning 2200 København N
*
18. januar 2021
19. april 2021
Afgangsprojekt - diplomudd. i socialformidling Dagundervisning 2200 København N
*
20. januar 2021
30. juni 2021
Videnskabsteori og sociale problemer F21 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
10. marts 2021
Beskæftigelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. marts 2021
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. februar 2021
1. juni 2021
Samarbejde og organisering Dagundervisning 2200 København N
*
2. februar 2021
18. juni 2021
SF Beskæftigelse F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
4. februar 2021
21. maj 2021
Videnskabsteori og sociale problemer Dagundervisning 2200 København N
*
9. februar 2021
30. juni 2021
Metodiske valg i praksis VF21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
10. februar 2021
20. maj 2021
Metodevalg i praksis Dagundervisning 2200 København N
*
10. februar 2021
30. juni 2021
Samarbejde og organisering F21 Dagundervisning 5230 Odense M
*
16. februar 2021
24. marts 2021
Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. februar 2021
12. april 2021
Metodevalg i praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. februar 2021
25. juni 2021
Metodevalg i praksis - Næstved Dagundervisning 4700 Næstved
*
23. februar 2021
2. juni 2021
Beskæftigelse - online Fjernundervisning 2200 København N
*
15. marts 2021
9. april 2021
Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. marts 2021
29. juni 2021
Afgangsprojekt - Socialformidling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. april 2021
29. juni 2021
Afgangsprojekt - Socialformidling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. april 2021
3. juni 2021
Samarbejde, retlige rammer og organisering Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. april 2021
17. juni 2021
Udvikling og undersøgelse af soc. arbejde - Hold 2 Dagundervisning 2200 København N
*
23. august 2021
23. september 2021
Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. august 2021
31. januar 2022
SF Beskæftigelse E21 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. august 2021
31. januar 2022
Udsatte voksne og personer med handicap Dagundervisning 5230 Odense M
*
2. september 2021
16. november 2021
Videnskabsteori og sociale problemer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. september 2021
17. december 2021
Udvikling og undersøgelse af socialt arbejdeM4 E21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
9. september 2021
3. december 2021
Samarbejde, retlige rammer og organisering Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. september 2021
21. december 2021
Afgangsprojekt - Socialformidling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. november 2021
2. februar 2022
Metodevalg i praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. januar 2022
18. marts 2022
Beskæftigelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. januar 2022
18. marts 2022
Børn, unge og familier Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. februar 2022
23. marts 2022
Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
14. februar 2022
17. juni 2022
Afgangsprojekt Socialformidling F22 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. marts 2022
29. juni 2022
Afgangsprojekt - Socialformidling Dagundervisning 8200 Aarhus N

Uddannelsens veje