Diplomuddannelsen i socialformidling
Diplomuddannelse

Socialformidling

Diplomuddannelsen giver kompetence til at udføre socialt arbejde i kommununer, institutioner og private virksomheder.

Fakta

Navn:
Socialformidling
Andre betegnelser:
Socialformidleruddannelsen
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Uddannelse til kommunom eller anden relevant videregående uddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får undervisning i de organisatoriske rammers betydning for planlægningen og udførelsen af socialt arbejde samt i udvalgte problemstillinger inden for arbejdsmarked og beskæftigelse.

Uddannelsen henvender sig til kommunale medarbejdere med flere, som ønsker at arbejde med sociale opgaver. Ud over i kommunerne kan man være ansat i pensionskasser, kriminalforsorgen og private hjælpeorganisationer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i socialformidling giver dig indsigt i emner, der relaterer sig til arbejde inden for det sociale område.Du får kendskab til forskellige teorier om sociale problemer og får viden om emner inden for fagområderne socialrådgivning, psykologi, jura og samfundsvidenskab.

Du lærer at omsætte din teoretiske viden til metodisk arbejde i praksis og får indsigt i såvel juridiske bindinger som etik og værdier i arbejdet.

Du lærer også at koordinere arbejdet mellem forskellige faggrupper og at navigere under skiftende politiske og økonomiske forhold. Endelig lærer du at dokumentere og evaluere dit eget arbejde.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som deltidsundervisning med ca. en dag om ugen.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen diplomsocialformidler. Den engelske titel er Diploma of Social Work.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Obligatoriske moduler er:

 • Modul 1: Videnskabsteori og sociale problemer (10 ECTS)
 • Modul 2: Metodevalg i praksis (10 ECTS)
 • Modul 3: Retslige rammer, samarbejde og organisering (10 ECTS)
 • Modul 4: Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde (5 ECTS)

Valgmoduler

De valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge et, kan være:

 • Beskæftigelse
 • Integration, minoritetsforhold og interkulturel kommunikation
 • Udsatte børn, unge og familier
 • Udsatte voksne og personer med handicap

Valgmodulerne har hvert et omfang af 10 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En kommunomuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse, fx i socialt arbejde
 • En anden relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. november 2021
2. februar 2022
Metodevalg i praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. december 2021
30. juni 2022
Afgangsprojekt - diplomudd. i socialformidling Dagundervisning 2200 København N
*
6. januar 2022
18. marts 2022
Beskæftigelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. januar 2022
18. marts 2022
Børn, unge og familier Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. februar 2022
30. juni 2022
Retlige rammer, samarbejde og organisering F22 Dagundervisning 5230 Odense M
*
7. februar 2022
30. juni 2022
Udvikling og undersøgelse af socialt arbejdeM4 F22 Dagundervisning 5230 Odense M
*
7. februar 2022
30. juni 2022
Udvikling og undersøgelse af socialt arbejdeM4 F22 Dagundervisning 5230 Odense M
*
8. februar 2022
23. marts 2022
Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
14. februar 2022
17. juni 2022
Afgangsprojekt Socialformidling F22 Dagundervisning 7100 Vejle
*
22. februar 2022
18. juni 2022
SF Beskæftigelse VF22 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. marts 2022
29. juni 2022
Afgangsprojekt - Socialformidling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. august 2022
31. januar 2023
Afgangsprojekt Socialformidling E22 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. august 2022
31. januar 2023
SF Beskæftigelse E22 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. august 2022
31. januar 2023
Udsatte voksne og personer med handicapE22 Dagundervisning 5230 Odense M
*
6. september 2022
31. januar 2023
Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde VE22 Dagundervisning 7100 Vejle
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Udvikling og undersøgelse af socialt arbejdeM4 F23 Dagundervisning 5230 Odense M
*
14. februar 2023
17. juni 2023
Afgangsprojekt Socialformidling VF23 Dagundervisning 7100 Vejle
*
30. august 2023
31. januar 2024
Afgangsprojekt Socialformidling E23 Dagundervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje