Master i offentlig kvalitet og ledelse
Masteruddannelse

Master i offentlig kvalitet og ledelse

Uddannelsen er en generel lederuddannelse med særligt fokus på at skabe, fastholde og udvikle kvalitet inden for social- og sundhedssektoren.

Fakta

Navn:
Master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling på 126.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får et detaljeret kendskab til kvalitetsfremmende initiativer samtidig med, at du får udbygget dine organisatoriske og ledelsmæssige kompetencer.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere inden for social- og sundhedssektoren, fx sygeplejersker, læger, socialrådgivere, institutions- og enhedsledere m.fl.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver generelle kompetencer inden for ledelse af offentlige organisationer og specialkompetencer i kvalitetsarbejde.

Forløbet består af en introduktionsweekend, seks obligatoriske moduler, en uges sommeruniversitet, to valgfri moduler og et masterprojekt.

Undervisningen er hovedsaglig tilrettelagt som weekend-seminarer fra fredag morgen til lørdag eftermiddag. Desuden indgår et 5-dages sommeruniversitet imellem 2. og 3. semester.

Undervisningen foregårer en kombination af forelæsninger, dialog, diskussion og gruppearbejde, hvor der både indgår digitale og fysiske møder.

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen starter med en introduktionsweekend. Herfefter ser uddannelsesforløbet sådan ud:   

1. semester

 • Videnskabelig teori og metode (5 ECTS)
  Du får bl.a. en introduktion til videnskabsteori, relevante grundbegreber og forskningsmetoder samt grundlæggende statistik.
 • Kvalitet og kvalitetsledelse (5 ECTS)
  Du lærer bl.a. at organisere og lede kvalitetsarbejde, at anvende kvalitetsdata og at vurdere forskellige tilgange til kvalitetsarbejdet.
 • Moderne incitament- og økonomistyring (5 ECTS)
  Du lærer bl.a. at identificere og vurdere centrale økonomiske styringsmæssige problemstillinger og styringsinstrumenter på grundlag af centrale økonomiske teorier.

 

2. semester

 • Kvalitetsstyring og implementering (5 ECTS)
  Du får bl.a. et detaljeret kendskab til kvalitative og kvantitative metoder til vedvarende kvalitetsudvikling, herunder kvalitetsvurdering og kvalitetsovervågning af offentlige ydelser.
 • Moderne offentlig ledelse (5 ECTS)
  Du får en introduktion til grundlæggende begreber og metoder indenfor kvalitetsledelse
 • Projektarbejde og projektledelse (5 ECTS)
  Du får kompetence i projektledelse - bl.a. udarbejdelse af projektoplæg, organisering og gennemførelse af projekter samt alment benyttede projektlederværktøjer og certificeringer. 

 

3. semester

 • Sommeruniversitet (5 ECTS)
 • Valgmoduler (10 ECTS)
  Emner for de valgfrie moduler kan fx være effektmåling, strategisk kommunikation og brugerinddragelse.

 

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse, og du skal kunne følge engelsksproget undervisning.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 126.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse