Master i offentlig kvalitet og ledelse
Masteruddannelse

Master i offentlig kvalitet og ledelse

Uddannelsen er en generel lederuddannelse med særligt fokus på at skabe, fastholde og udvikle kvalitet i offentlige ydelser.

Fakta

Navn:
Master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du får et detaljeret kendskab til kvalitetsfremmende initiativer samtidig med, du får udbygget dine organisatoriske og ledelsmæssige kompetencer.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere inden for social- og sundhedssektoren, fx sygeplejersker, læger, socialrådgivere, institutions- og enhedsledere m.fl.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver generelle kompetencer inden for ledelse af offentlige organisationer og specialkompetencer i kvalitetsarbejde.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • en introduktionsweekend
 • syv obligatoriske fag
 • en uges sommeruniversitet
 • valgfag
 • et masterprojekt.

Undervisningen

Undervisningen er en blanding af teori, cases og problemstillinger, som relaterer sig til dit arbejdsliv. Gennem forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde bliver du udfordret på din selvforståelse og får et bredere syn på egen praksis. 

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i offentlig kvalitet og ledelse.

Den engelske betegnelse er Master of Public Quality Management.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du har også mulighed for at sammensætte din masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Master i offentlig kvalitet og ledelse er tilrettelagt som et toårigt deltidsstudie med følgende indhold:

1. semester

 • Videnskabsteori og metode
 • Kvalitet og kvalitetsledelse
 • Økonomisk forståelse og incitamenter

2. semester

 • Kvalitetsudvikling og implementering
 • Moderne offentlig ledelse
 • Sundhedsjura

3. semester

 • Sommeruniversitet
 • Evaluering 
 • Valgfag

4. semester

 • Masterprojekt

Alle fag udgør 5 ECTS- point og Masterprojektet 15 ECTS-point. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 

Læs mere om de enkelte moduler på uddanelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant diplomuddannelse

Desuden mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Du skal have tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at kunne læse engelsk faglitteratur og følge engelsksproget undervisning.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Hele uddannelsen koster ca. 144.900 kr. Prisen for et enkelt modul er 36.225 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse