Master i rehabilitering
Masteruddannelse

Master i rehabilitering

Uddannelsen giver kvalifikationer til at arbejde tværfagligt med rehabilitering og med udvikling af rehabiliteringstilbud.

Fakta

Navn:
Master i rehabilitering
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling ca. 126.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer om rehabilitering set ud fra brugerens synsvinkel og i forhold til sundhedspolitik og -økonomi.

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med rehabiliteringsopgaver i praksis.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at samarbejde om rehabilitering på tværs af fag, institutioner og sektorer. Du får kompetencer til at organisere og lede arbejdet med tværfaglig rehabilitering og udvikling af hverdagens rehabiliteringstilbud.

Uddannelsen består af  en introduktionsweekend, seks obligatoriske moduler, en uges sommeruniversitet, to  valgfrie moduler og et masterprojekt.

Undervisningen foregår hovedsageligt på fredag-lørdagsseminarer.

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af et masterprojekt samt en eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at tage enkeltfag fra uddannelsen, dog under visse forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsen består af seks obligatoriske moduler:

  • Videnskabelig teori og metode. Modulet giver grundlæggende akademiske og forskningsmetodiske kompetencer.
  • Rehabiliteringsparadigmet. Modulet omhandler refleksioner over begreber som funktionsnedsættelse, handicap og rehabilitering.
  • Funktionsevne - vurdering og evaluering. Du introduceres til forskellige metoder, herunder bl.a. WHO’s klassifikation af funktionsevne (ICF).
  • Rehabiliteringsforløbet. Modulet fokuserer på det tværfaglige samarbejde og analyse af rehabiliteringspraksisser og organisationsformer.
  • Økonomisk forståelse. Du lærer at anvende økonomisk teori og metode på konkrete sundhedsrelaterede problemstillinger.
  • Retlige rammer for rehabilitering. Du introduceres til gældende regler vedrørende sundhedsvæsenets organisation og forholdet mellem myndighed, sundhedsperson og patient.

Derudover skal du vælge to valgfrie moduler.  Emner for de valgfrie moduler kan variere fra år til år og fremgår af uddannelsesinstitutionens hjemmeside. Som studerende har du også mulighed for at sammensætte dine valgfrie moduler fra andre masteruddannelser - både dem udbudt af Syddansk Universitet eller andre masteruddannelser udbudt efter masterbekendtgørelsen.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
  • Relevant professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 126.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De fleste af de meget få nyuddannede (under 140) er beskæftiget på hospitaler samt hos læger og psykologer.

Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 5 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. august 2019
30. juni 2021
Master i rehabilitering Weekendundervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse