Master i rehabilitering
Masteruddannelse

Master i rehabilitering

Med en Master i rehabilitering opnår du kompetencer til at organisere og lede udvikling af tværfaglig rehabilitering.

Fakta

Navn:
Master i rehabilitering
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling ca. 127.600 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer om rehabilitering set ud fra brugerens synsvinkel og i forhold til sundhedspolitik og -økonomi.

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder inden for social- og sundhedssektoren, som arbejder med rehabiliteringsopgaver i praksis, fx sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere mv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Rehabilitering er en hovedopgave i sundhedsvæsenet, og det er samtidig et område, som ingen faggruppe kan varetage alene. På master i rehabilitering er faglighed, samarbejde og netværksdannelse på tværs af professioner og sektorer derfor et gennemgående tema.

Uddannelsen kvalificerer dig til at samarbejde om rehabilitering på tværs af fag, institutioner og sektorer. Du får kompetencer til at organisere og lede arbejdet med tværfaglig rehabilitering og udvikling af hverdagens rehabiliteringstilbud.

Undervisningen har blandt andet fokus på:

 • Borgerens hverdagsliv og deltagelse i rehabilitering
 • Sammenhæng i rehabiliteringsforløb gennem samskabelse
 • Kvalitetsarbejdet på tværs af  social- og sundhedsfaglig praksis.

Uddannelsen består af  en introduktionsweekend, seks obligatoriske moduler, en uges sommeruniversitet, to  valgfrie moduler og et masterprojekt.

Undervisningen foregår hovedsageligt på fredag-lørdagsseminarer.

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af et masterprojekt samt en eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at tage enkeltfag fra uddannelsen, dog under visse forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 7 obligatoriske fag og 2 valgfag: 

1. semester

 • Videnskabsteori og metode (5 ECTS)
 • Rehabilitering - paradigme og processer (5 ECTS)
 • Evidensbaseret rehabiliteringspraksis (5 ECTS)

2. semester

 • Brugerperspektiver og rehabilitering (5 ECTS)
 • Kvalitetsikring og kvalitetsudvikling. 
 • Valgfag 1

3. semester

 • Sommeruniversitetet (5 ECTS)
 • Sammenhæng og samskabelse (5 ECTS)
 • Valgfag 2

4. semester

 • Masterprojekt

Emner for de valgfrie moduler kan variere fra år til år og fremgår af uddannelsesinstitutionens hjemmeside. Som studerende har du også mulighed for at sammensætte dine valgfrie moduler fra andre masteruddannelser - både dem udbudt af Syddansk Universitet eller andre masteruddannelser udbudt efter masterbekendtgørelsen.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år, men kan følge fagene i et tempo, som passer dig. Dog skal uddannelsen færdiggøres inden for 6 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 127.600 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De fleste af de meget få nyuddannede (under 140) er beskæftiget på hospitaler samt hos læger og psykologer.

Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 5 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse