Pige med familie i baggrunden, der skændes
Diplomuddannelse

Familieterapi og relationel praksis

På uddannelsen lærer du at undersøge og arbejde med problemer, der relaterer til familiens indbyrdes forhold og deres forhold til omgivelserne.

Fakta

Navn:
Familieterapi og relationel praksis
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver præsenteret for teorier, modeller og metoder, du kan anvende i det dialogbaserede arbejde med familier og netværket omkring dem.

Uddannelsen henvender sig ansatte, som beskæftiger sig med familieterapeutisk arbejde, fx socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, lærere og psykologer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at undersøge og behandle problemer i familien og dens samspil med omgivelserne.

Du bliver præsenteret for familieterapeutiske teorier og metoder og lærer at reflektere over egne værdier og holdninger i relation til dit arbejde. Du lærer også at lede samtaler med par, familier og andre, som familien er i kontakt med.

Gennem samtaletræning får du redskaber til de svære samtaler, og du får kendskab til, hvordan du kan bruge det private og det professionelle netværk omkring børn, unge og deres familier.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • 2-3 valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

I løbet af uddannelsen skal du gennemføre 100 timers familiesamtaler, modtage 120 timers supervision og gennemføre 30 timers personligt udviklingsarbejde.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem gennemgang af teori, litteraturlæsning, samtaletræning og supervision.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis giver ret til titlen Diplom i Familieterapi og relationel praksis.

Den engelske betegnelse er Diploma in Family therapy and relationel practice.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Narrativ teori og praksis (10 ECTS)
 • Postmoderne og refleksiv praksis (10 ECTS)
 • Systemisk teori og praksis (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Børn i familieterapi og relationel praksis (10 ECTS)
 • Løsningsfokuseret teori og praksis (5 ECTS)
 • Mentaliseringsteori og praksis (10 ECTS)
 • Supervision og facilitering af grupper (5 ECTS)
 • Udvalgt teori og metode inden for familieterapi og relationel praksis (10 ECTS)
 • Udvalgte metoder inden for familieterapeutisk og relationel praksis (5 ECTS)

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om valg af relevante moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx som socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog eller psykolog
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Ved flere ansøgere end der er plads til, kan der blive lagt vægt på, om du har behandlingspraksis.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis kan du som fx socialrådgiver, lærer eller sygeplejerske arbejde med dialogbaserede terapeutiske metoder i din egen praksis og med de målgrupper, der er relevante for dit professionelle virke.

Læs mere om arbejde inden for socialrådgivning.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje