Pige med familie i baggrunden, der skændes
Diplomuddannelse

Familieterapi og relationel praksis

På uddannelsen lærer du at undersøge og arbejde med problemer, der relaterer til familiens indbyrdes forhold og deres forhold til omgivelserne.

Fakta

Navn:
Familieterapi og relationel praksis
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 100.000 - 128.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du bliver præsenteret for teorier, modeller og metoder, du kan anvende i det dialogbaserede arbejde med familier og netværket omkring dem.

Uddannelsen henvender sig ansatte, som beskæftiger sig med familieterapeutisk arbejde, fx socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, lærere og psykologer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at undersøge og behandle problemer i familien og dens samspil med omgivelserne.

Du bliver præsenteret for familieterapeutiske teorier og metoder, og lærer at reflektere over egne værdier og holdninger i relation til dit arbejde. Du lærer også at lede samtaler med par, familier og andre, som familien er i kontakt med.

Gennem samtaletræning får du redskaber til de svære samtaler, og du får kendskab til, hvordan du kan bruge det private og det professionelle netværk omkring børn, unge og deres familier.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • valgfri moduler (15 ECTS)
 • et afgangsprojekt (15 ECTS)

I løbet af uddannelsen skal du gennemføre 100 timers familiesamtaler, modtage 120 timers supervision og gennemføre 30 timers personligt udviklingsarbejde.

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem gennemgang af teori, litteraturlæsning, samtaletræning og supervision.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Tager du hele uddannelsen giver det ret til titlen Diplom i Familieterapi og relationel praksis.

Den engelske betegnelse er Diploma in Family therapy and relationel practice.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Grundlæggende modeller med udgangspunkt i systemisk tænkning og praksis 10 ECTS)
 • Reflekterende processer, samarbejdende og dialogisk tilgang til samtalepraksis (10 ECTS)
 • Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Børn i familieterapi og relationel praksis (5 ECTS)
 • Dialogbaseret familieterapi og relationel praksis (10 ECTS)
 • Evidens og evalueringsmetoder i familieterapi og relationel praksis (5 ECTS)
 • Løsningsfokuseret terapi og narrativ praksis (10 ECTS)
 • Personlig og professionel udvikling (5 ECTS)
 • Supervision i systemisk/narrativ/dialogbaseret praksis (5 ECTS)
 • Udvalgt familieterapeutisk metode målrettet en udvalgt gruppe (5 ECTS)

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om valg af relevante moduler.

Afgangsprokekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx som socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog eller psykolog
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Ved flere ansøgere end der er plads til, kan der blive lagt vægt på, om du har behandlingspraksis.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 100 - 128.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis kan du som fx socialrådgiver, lærer eller sygeplejerske arbejde med dialogbaserede terapeutiske metoder i din egen praksis og med de målgrupper, der er relevante for dit professionelle virke.

Læs fx om arbejde inden for Socialrådgivning mv. samt om job som Psykoterapeut.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Læs om uddannelsen på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Læs om uddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles hjemmeside.

 

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. februar 2023
30. maj 2023
Fam. AfgangsprojektF23 Dagundervisning 5230 Odense M

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje