HD 2. del Innovation Management
Diplomuddannelse

HD 2. del, Innovation Management

Målet er, at du ud fra et forretningsperspektiv kan facilitere innovation på flere niveauer i din organisation eller virksomhed.

Fakta

Navn:
HD 2. del, Innovation Management
Andre betegnelser:
HD 2. del, innovationsledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 63-66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at forholde dig til virksomhedens behov for innovation – uanset om fokus er på processer for udvikling af produkter og services, på nye tilgange til at bringe viden i spil eller andre måder at organisere arbejde og samarbejde på.

Uddannelsen henvender sig til en bred gruppe af medarbejdere - på tværs af brancher og fra både private og offentlige virksomheder, der i deres arbejde har fokus på at Initiere, lede og implementere innovation.  Det kan være specialister som ingeniører, forskere og konsulenter, men også ledere eller mellemledere.

I København foregår uddannelsen på engelsk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig forståelse af kompleksiteten i innovationsprocesser. Du får forudsætninger for at igangsætte og lede innovation i din egen organisation - og i processen adressere udfordringer af meget forskellig karakter.

Først og fremmest får du redskaber og metoder til innovationsledelse i en kommerciel kontekst. Du kommer blandt andet til at beskæftige dig med forholdet mellem viden og innovation og lærer at se innovation på flere niveauer samt forskellige kilder til og typer af innovation. 

Du får også indsigt i udvikling af virksomhedens innovationsstrategi og i, hvordan implementeringen af strategien kan underbygges af en ledelsesmæssig indsats, der coacher medarbejdere og teams til at have blik for innovationsmuligheder inden for rammerne af strategien.

Uddannelsen giver desuden viden og færdigheder til at lede og se løsningsmuligheder i hele innovationsprocesen – fra ideudvikling til implementering i organisationen.

Endelig beskæftiger du dig med teknikker til kontrol og finansiering af innovationsprojekter.

Forløbet har som helhed fokus på netværksaktiviteter.

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag, to valgfrie moduler samt en afsluttende HD-afhandling.

HD-afhandlingen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling i relation til dit arbejdsområde.

Undervisningen foregår på weekend workshops og som online undervisning, typisk en aften om ugen.

Uddannelsen kan udbydes af

På CBS udbydes uddannelsen alene på engelsk.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

  • Core lecture in management of economics and innovation/Innovationsledelse og økonomi (10 ECTS)
  • Strategy and leadership for innovation/Innovationsstrategi og lederskab (5 ECTS)
  • Management, organization and marketing of innovation/Intraprenørskab/ (10 ECTS)
  • Management, control and financing of innovation/Innovationsledelse, -styring og finansiering (5 ECTS)
  • Innovation, people and network/Innovation, mennesker og netværk (5 ECTS)

Du følger desuden valgmoduler svarende til i alt 10 ECTS.

Udbuddet af valgfag varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted. Se på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du afslutter uddannelsen med en HD-afhandling, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • HD 1. del
  • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller, markedsføringsøkonom eller jordbrugsteknolog *)
  • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning *)
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans *)

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på baggrund af en konkret vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Har du erhvervserfaring, giver HD 1. del direkte adgang til HD 2. del uden supplering. Det samme gælder en række andre økonomiske uddannelser.

*) Vær dog opmærksom på, at det kan være et krav, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Det er i alle tilfælde det enkelte uddannelsessted, der afgør, om din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring er relevante.

Se det enkelte uddannelsessteds retningslinjer for optagelse og for, hvilke fag du evt. skal have bestået eller bør supplere med:

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål om dine forudsætninger for optagelse på HD 2. del.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. En samlet uddannelse koster 63-66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Uddannelsens veje