HD 2. del, finansiering
Diplomuddannelse

HD 2. del, finansiering

På uddannelsen får du teoretiske og metodiske kompetencer i finansiel analyse og beslutningstagen.

Fakta

Navn:
HD 2. del, finansiering
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60-66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du vil i undervisningen kunne benytte tidligere job- og uddannelseserfaring. Specialet giver en teoretisk uddannelse med henblik på ansættelse i den finansielle sektor.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i både finansielle virksomheder og i større erhvervsvirksomheders finans- og økonomifunktioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

HD-specialiseringen i finansiering giver en anvendelsesorienteret teoretisk baseret uddannelse, der skærper evnen til at analysere og løse finansielle problemer på en kompetent måde.

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag og valgfag samt en afsluttende HD-afhandling.

HD-afhandlingen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling med relation til dit arbejdsområde.

Undervisningen foregår som forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og opgaveskrivning. Der kan også være mulighed for weekendundervisning samt for virtuelle forløb med begrænset fremmøde.

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

På uddannelsen kan du, afhængigt af uddannelsesinstitution, få fag som fx:

 • Fixed income
 • Portfolio analysis
 • Derivatives
 • Corporate finance
 • Risk management
 • Business analysis and valuation
 • Skat og regnskabsanalyse

Derudover er der et bredt udvalg af valgfag, fx Risikostyring i finansielle virksomheder. Se uddannelsesstedernes hjemmesider.

Fagene har hver et omfang af 5 ECTS. Den afsluttende HD-afhandling har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller, markedsføringsøkonom eller jordbrugsteknolog *)
 • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning *)
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans *)

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på baggrund af en konkret vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Har du erhvervserfaring, giver HD 1. del direkte adgang til HD 2. del uden supplering. Det samme gælder en række andre økonomiske uddannelser.

*) Vær dog opmærksom på, at det kan være et krav, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Det er i alle tilfælde det enkelte uddannelsessted, der afgør, om din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring er relevante.

Se det enkelte uddannelsessteds retningslinjer for optagelse og for, hvilke fag du evt. skal have bestået eller bør supplere med:

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål om dine forudsætninger for optagelse på HD 2. del.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Uddannelsen koster ca. 60-66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt den største del af de nyuddannede er beskæftiget i Pengeinstitutter. Kreditforeninger mv. og Ejendomsmæglere samt Finansiel service beskæftiger et mindre anta.

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2020
30. juni 2022
HD 2.del Finansiering Weekendundervisning 8210 Aarhus V

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje