HD 2. del, finansiering
Diplomuddannelse

HD 2. del, finansiering

På uddannelsen får du teoretiske og metodiske kompetencer i finansiel analyse og beslutningstagen.

Fakta

Navn:
HD 2. del, finansiering
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du vil i undervisningen kunne benytte tidligere job- og uddannelseserfaring. Specialet giver en teoretisk uddannelse med henblik på ansættelse i den finansielle sektor.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i både finansielle virksomheder og i større erhvervsvirksomheders finans- og økonomifunktioner.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

HD-specialiseringen i finansiering giver en anvendelsesorienteret teoretisk baseret uddannelse, der skærper evnen til at analysere og løse finansielle problemer på en kompetent måde.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • obligatoriske fag
 • valgfag
 • en afgangsprojekt

Undervisningen

Undervisningen foregår som forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og opgaveskrivning. Der kan også være mulighed for weekendundervisning eller virtuelle forløb.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af obligatoriske fag, valgfag og et afgangsprojekt.

Obligatoriske og valgfri fag

Både obligatoriske fag og valgfag varierer fra universitet til universitet. Undersøg derfor udbuddet af fag på uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Obligatoriske fag - eksempler:

 • Fixed Income (5 ECTS)                           
 • Derivatives og Risk Management (5 ECTS)
 • Portfolio Analysis (5 ECTS)
 • Corporate Finance (5 ECTS)
 • Selskabsskat og Regnskabsanalyse (5 ECTS)
 • Seminarrække i Corporate Finance (5 ECTS)

Valgfri fag - eksempler:

 • Avanceret Porteføljeteori
 • Behavioural Finance
 • Boligøkonomi og -finansiering
 • Ledelse af finansiel virksomhed
 • Mergers & Acquisitions and Valuation
 • Private Equity
 • Risikostyring i finansielle virksomheder
 • Sustainable Finance

Afgangsprojekt

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD 1. del
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Uddannelsen koster ca. 66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje