HD 2. del, finansiering
Diplomuddannelse

HD 2. del, finansiering

På uddannelsen får du teoretiske og metodiske kompetencer i finansiel analyse og beslutningstagen.

Fakta

Navn:
HD 2. del, finansiering
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60-66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du vil i undervisningen kunne benytte tidligere job- og uddannelseserfaring. Specialet giver en teoretisk uddannelse med henblik på ansættelse i den finansielle sektor.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i både finansielle virksomheder og i større erhvervsvirksomheders finans- og økonomifunktioner.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

HD-specialiseringen i finansiering giver en anvendelsesorienteret teoretisk baseret uddannelse, der skærper evnen til at analysere og løse finansielle problemer på en kompetent måde.

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag og valgfag samt en afsluttende HD-afhandling.

HD-afhandlingen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling med relation til dit arbejdsområde.

Undervisningen foregår som forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og opgaveskrivning. Der kan også være mulighed for weekendundervisning samt for virtuelle forløb med begrænset fremmøde.

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

På uddannelsen kan du, afhængigt af uddannelsesinstitution, få fag som:

 • Fixed income
 • Portfolio analysis
 • Derivatives og Risk Management
 • Corporate finance
 • Risk management
 • Business analysis and valuation
 • Selskabsskat og regnskabsanalyse

Derudover er der et bredt udvalg af valgfag, fx Risikostyring i finansielle virksomheder. Se uddannelsesstedernes hjemmesider.

Fagene har hver et omfang af 5 ECTS. Den afsluttende HD-afhandling har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller, markedsføringsøkonom eller jordbrugsteknolog
 • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans.

Vær opmærksom på, at der kan være krav om, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med din adgangsgivende uddannelse, tæller med, når du søger om optagelse på HD 2. del.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Uddannelsen koster ca. 60-66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. august 2022
16. december 2022
HD2 Boligøkonomi og finansiering Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
29. august 2022
23. december 2022
Fixed Income Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
29. august 2022
16. december 2022
Sustainable Finance Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
30. august 2022
16. december 2022
hd2 Mergers & Acquisitions and Valuation Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
30. august 2022
16. december 2022
Selskabsskat og Regnskabsanalyse Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
31. august 2022
18. november 2022
HD2 Private Equity Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
31. august 2022
23. december 2022
Portfolio Analysis Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
1. september 2022
9. december 2022
HD2 Risikostyring I finansielle virksomheder Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
3. september 2022
2. december 2022
HD2 Avanceret Fixed Income og Derivater Weekendundervisning 2000 Frederiksberg
*
10. september 2022
16. december 2022
Hd2 Avanceret porteføljeteori Weekendundervisning 2000 Frederiksberg

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje