HD 2. del, Supply Chain Management
Diplomuddannelse

HD 2. del, Supply Chain Management

Supply Chain Management handler om logistik i forbindelse med køb og salg af varer. Der er fokus på kundeorientering og forsyningsnetværk.

Fakta

Navn:
HD 2. del, Supply Chain Management
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til de forretningsprocesser, som går på tværs af de traditionelle virksomhedsfunktioner inden for og mellem virksomheder.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere inden for logistik- og indkøbsområdet og kvalificerer til tværgående planlægnings- og udviklingsopgaver.

Supply Chain Management kan udbydes på engelsk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden om, hvordan en virksomhed arbejder tværfunktionelt og effektivt med sine in- og eksterne relationer.

Du lærer at analysere materiale- og servicestrømme, herunder at kunne udvikle og styre forsyningskæder i organisationen og på tværs af virksomhedens grænser, og du får redskaber til at lægge strategier for og implementere logistisk tankegang i en virksomhed.

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag og valgfag samt en afsluttende HD-afhandling.

HD-afhandlingen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling med relation til dit arbejdsområde.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og en del opgaveskrivning. Der kan også være mulighed for weekendundervisning samt for virtuelle forløb med begrænset fremmøde.

Uddannelsen kan udbydes af

Fra efteråret 2017 udbyder Copenhagen Business School uddannelsen på engelsk.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

På uddannelsen får du bl.a. undervisning i fagene:

 • Operations-og Supply Chain Management (15 ECTS)
 • Strategic Supply Chain Management (5 ECTS)
 • Økonomistyring (5 ECTS)
 • Business projekt (5 ECTS)
 • Et af de valgte specialiseringsmoduler (10 ECTS)
 • Et valgfag blandt de udbudte (5 ECTS)

Udvalget af valgfag afhænger af antallet af tilmeldte. Se uddannelsesstedets hjemmeside.

På CBS kan du specialisere dig i:

 • Strategisk indkøb og sourcing
 • International shipping og logistik
 • Procesudvikling

Du afslutter uddannelsen med en HD-afhandling, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller, markedsføringsøkonom eller jordbrugsteknolog *)
 • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning *)
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans *)

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på baggrund af en konkret vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Har du erhvervserfaring, giver HD 1. del direkte adgang til HD 2. del uden supplering. Det samme gælder en række andre økonomiske uddannelser.

*) Vær dog opmærksom på, at det kan være et krav, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Det er i alle tilfælde det enkelte uddannelsessted, der afgør, om din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring er relevante.

Se det enkelte uddannelsessteds retningslinjer for optagelse og for, hvilke fag du evt. skal have bestået eller bør supplere med:

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål om dine forudsætninger for optagelse på HD 2. del.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Prisen er ca. 66.000 kr. for en samlet uddannelse.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Uddannelsens veje