HD 2. del, Supply Chain Management
Diplomuddannelse

HD 2. del, Supply Chain Management

På uddannelsen arbejder du med forsyningskæder, og hvordan de kan bidrage til at styrke virksomhedens konkurrencekraft.

Fakta

Navn:
HD 2. del, Supply Chain Management
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får viden om, hvordan effektiv styring og ledelse i alle forsyningsled, både i den enkelte virksomhed og mellem virksomheder, kan øge virksomhedens omsætning.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere inden for logistik- og indkøbsområdet og kvalificerer til tværgående planlægnings- og udviklingsopgaver.

Supply Chain Management udbydes på engelsk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver viden og forståelse for begrebet forsyningskæder og den vigtige rolle de udgør som forbindelse mellem leverandører, producenter, detailhandlere, service udbydere og forbrugere.

Du lærer at analysere materiale- og servicestrømme, herunder at udvikle og styre forsyningskæder inden for organisationen og på tværs af virksomheder, og dermed optimere den samlede forsyningskæde.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag
 • Valgfag
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og en del opgaveskrivning. Der kan også være mulighed for weekendundervisning og for virtuelle forløb.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen HD (Supply Chain Management).

Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af obligatoriske fag, valgfag og et afgangsprojekt. 

Obligatoriske og valgfri fag 

Både obligatoriske fag og valgfag kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Se udbuddet af fag/moduler på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Obligatoriske fag - eksempler:

 • Circular Economy (5 ECTS)
 • Global Supply Chain Strategy (5 ECTS)
 • Negotiation & Relationship Management (5 ECTS)
 • Operations & Logistics Planning (5 ECTS)
 • Operations and Supply Chain Management (10 ECTS )
 • Sales and Operations Planning (5 ECTS)
 • Supply Chain Finance and Process (5 ECTS)
 • Supply Design og innovation (5 ECTS)
 • The Digital Supply Chain (5 ECTS)

Valgfri fag - eksempler:

 • Business Intelligence & Data Analytics (5 ECTS)
 • International Sourcing & Strategic Procurement (5 ECTS)

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD 1. del
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Hele uddannelsen koster ca. 66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
18. januar 2023
25. februar 2023
HD2 Supply Chain Management - Negotiation & Relationship Management Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
7. februar 2023
25. februar 2023
HD2 Supply Chain Management - Negotiation & Relationship Management Weekendundervisning 2000 Frederiksberg
*
8. februar 2023
19. april 2023
HD2 Supply Chain Management - The Digital Supply Chain Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
15. februar 2023
2. marts 2023
HD2 Supply Chain Management - Business Project SCM Aftenundervisning 2000 Frederiksberg

Uddannelsens veje