HD 2. del, Supply Chain Management
Diplomuddannelse

HD 2. del, Supply Chain Management

Supply Chain Management handler om logistik i forbindelse med køb og salg af varer. Der er fokus på kundeorientering og forsyningsnetværk.

Fakta

Navn:
HD 2. del, Supply Chain Management
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til de forretningsprocesser, som går på tværs af de traditionelle virksomhedsfunktioner inden for og mellem virksomheder.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere inden for logistik- og indkøbsområdet og kvalificerer til tværgående planlægnings- og udviklingsopgaver.

Supply Chain Management kan udbydes på engelsk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden om, hvordan en virksomhed arbejder tværfunktionelt og effektivt med både interne og eksterne relationer.

Du lærer at analysere materiale- og servicestrømme, herunder at kunne udvikle og styre forsyningskæder i organisationen og på tværs af virksomhedens grænser, og du får redskaber til at lægge strategier for og implementere logistisk tankegang i en virksomhed.

Opbygning

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag, valgfag og afsluttes med en HD-afhandling.

HD-afhandlingen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling med relation til dit arbejdsområde.

Undervisning

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og en del opgaveskrivning. Der kan også være mulighed for weekendundervisning samt for virtuelle forløb med begrænset fremmøde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

På uddannelsen får du bl.a. undervisning i fag som:

 • Operations and Supply Chain Management (15 ECTS)
 • Global Supply Chain Strategy  (5 ECTS)
 • The Digital Supply Chain (5 ECTS)
 • Supply Chain Costing (5 ECTS)
 • Supply Chain Design & Innovation (5 ECTS)
 • Supply Chain Analytics (5 ECTS)
 • Praktisk seminar (5 ECTS)
 • Valgfag 1 (5 ECTS)
 • Valgfag 2 (5 ECTS)

Udvalget af valgfag afhænger af antallet af tilmeldte. Se uddannelsesstedets hjemmeside.

På CBS kan du specialisere dig i:

 • Strategisk indkøb og sourcing
 • International shipping og logistik
 • Procesudvikling

Du afslutter uddannelsen med en HD-afhandling, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller, markedsføringsøkonom eller jordbrugsteknolog
 • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans

Vær opmærksom på, at der kan være krav om, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med din adgangsgivende uddannelse, tæller med, når du søger om optagelse på HD 2. del.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Prisen er ca. 66.000 kr. for en samlet uddannelse.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
17. august 2022
9. september 2022
HD2 Global Supply Chain Strategy Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
3. september 2022
7. oktober 2022
HD2. International Sourcing & Strategic Procurement Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
5. september 2022
4. november 2022
HD2 Operations and Logistics Planning Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
6. oktober 2022
18. november 2022
HD2 Business Intelligence & Data Analytics Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
6. oktober 2022
2. december 2022
HD2 Circular Economy Aftenundervisning 2000 Frederiksberg

Uddannelsens veje