Operations og supply chain management (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

Operations og supply chain management (TD)

Uddannelsen giver kvalifikationer inden for teknologiforståelse, innovation og logistik.

Fakta

Navn:
Operations og supply chain management (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får en teoretisk og metodisk viden, som bl.a. gør dig i stand til at formulere problemstillinger og projektmål i relation til udviklingstag i forbindelse med en virksomheds driftsopgaver.

Uddannelsen henvender sig til erfarne teknikere eller tekniske undervisere, men kan også benyttes af økonomer og andre ikke-teknikere, som har behov for indsigt i ingeniørmæssige forhold.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en teknisk indsigt for ikke-teknikere til at kunne sparre og diskutere med ingeniører og andre teknikere. Den hed tidligere Teknologisk diplomuddannelse.

Du lærer bl.a. at planlægge og effektivisere konkrete arbejdsopgaver i forhold til optimering af en virksomheds produktion- og forsyningsmæsige kapacitet under hensyntagen til de tekniske og teknologiske faktorer.

Du får herunder træning i at benytte de relevante modeller og teorier i forhold til at analysere konkrete problemstillinger og finde løsningsmodeller.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser, præsentationer og projektarbejde. Som hovedregel vil undervisningsproget være engelsk.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Kvalitetsstyring (5 ECTS)
 • Operations management (10 ECTS)
 • Produktions og forsyningskæder (5 ECTS)
 • Teknologi, produkter og markeder (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Interne værdi- og forsyningskæder
 • Kvalitetsledelse og styring
 • Projektledelse
 • Supply chain it og teknologi
 • Teknisk projektarbejde

Hvert af de valgfrie moduler har et omfang af 5 ECTS, og du skal vælge valgfag svarende til i alt 15 ECTS.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 5 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje