Operations og supply chain management (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

Operations og supply chain management (TD)

Uddannelsen giver kvalifikationer inden for udvikling, optimering og drift af processer, flows og systemer.

Fakta

Navn:
Operations og supply chain management (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer og ny viden inden for operations og supply chain management, som bl.a. gør dig i stand til at beskrive problemstillinger og formulere projektmål for udviklingstiltag i forbindelse med virksomhedens driftsopgaver.

Uddannelsen er relevant for dig, der arbejder med ledelse, udvikling, optimering og drift af processer og flows inden for blandt andet indkøb, produktion, logistik, distribution eller service.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i operations og supply chain management giver teknisk indsigt for ikke-teknikere til at kunne sparre og diskutere med ingeniører og andre teknikere.

Du får såvel praktisk som teoretisk funderet indsigt i de teknologiske, organisatoriske, markedsmæssige og økonomiske perspektiver, som påvirker operations og supply chain. Du får også indsigt i de komplekse relationer mellem de forskellige perspektiver.

Desuden får du værktøjer til at analysere og håndtere komplekse problemstillinger - både på strategisk og operationelt plan.

Opbygning

Uddannelsen består af

 • Fire obligatoriske moduler
 • To - tre valgfrie moduler
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser, præsentationer og projektarbejde. Som hovedregel vil undervisningsproget være engelsk.

Du kan bruge din erfaring i undervisningen, og det, du lærer, kan du bruge i praksis på jobbet.

Uddannelsessted

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i operations og supply chain management giver titlen TD Operations og Supply Chain Management.

Den engelske betegnelse er Diploma of Technology in Operations and Supply Chain Management.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Operations management (10 ECTS)
 • Teknologi, produkter og markeder (10 ECTS)
 • Kvalitetsstyring (5 ECTS)
 • Produktions- og forsyningskæder (5 ECTS)

Valgfrie moduler

Uddannelsens valgfrie modul er:

 • Supply chain it og teknologi (5 ECTS)

Derudover er det muligt at vælge valgfrie moduler fra beslægtede diplomuddannelser, fx:

 • Agil projektledelse (5 ECTS) (Diplom i projektledelse)
 • Leanledelse (5 ECTS) (Ingeniørernes lederuddannelse)
 • Forandringsledelse (5 ECTS) (Diplom i ledelse)

Du skal vælge valgfag svarende til i alt 15 ECTS. Det er muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 5 ECTS.

Tal med uddannelsesstedet, hvis du har brug for vejledning om valg af relevante valgmoduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplomuddannelse i operations og supply chain management kan du arbejde med planlægning og optimering af driftsprocesser i alle virksomheder og inden for alle industrier.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, se fx

Vær opmærksom på, at der kan være specifikke adgangskrav til den enkelte masteruddannelse. 

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
30. januar 2023
1. maj 2023
Teknologi produkter og markeder - DTU - F23 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
8. februar 2023
8. marts 2023
Afgangsprojekt SCM - F23 Aftenundervisning 2750 Ballerup

Uddannelsens veje