HD 2. del, Supply Chain Management
Diplomuddannelse

HD2, Supply Chain Management

På uddannelsen arbejder du med forsyningskæder, og hvordan de kan bidrage til at styrke virksomhedens konkurrencekraft.

Fakta

Navn:
HD2, Supply Chain Management
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD1 eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om, hvordan effektiv styring og ledelse i alle forsyningsled, både i den enkelte virksomhed og mellem virksomheder, kan øge virksomhedens omsætning.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere inden for logistik- og indkøbsområdet og kvalificerer til tværgående planlægnings- og udviklingsopgaver.

Supply Chain Management udbydes på engelsk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver viden og forståelse for begrebet forsyningskæder og den vigtige rolle, de udgør, som forbindelse mellem leverandører, producenter, detailhandlere, service udbydere og forbrugere.

Du lærer at analysere materiale- og servicestrømme, herunder at udvikle og styre forsyningskæder inden for organisationen og på tværs af virksomheder, og dermed optimere den samlede forsyningskæde.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag
 • Valgfag
 • Afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og en del opgaveskrivning. Der kan også være mulighed for weekendundervisning og for virtuelle forløb.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen HD (Supply Chain Management).

Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration.

Fagoversigt

Obligatoriske fag og valgfag

Både obligatoriske fag og valgfag kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Se udbuddet af moduler på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Obligatoriske fag - eksempler:

 • Circular Economy (5 ECTS)
 • Global Supply Chain Strategy (5 ECTS)
 • Negotiation & Relationship Management (5 ECTS)
 • Operations & Logistics Planning (5 ECTS)
 • Operations and Supply Chain Management (10 ECTS )
 • Sales and Operations Planning (5 ECTS)
 • Supply Chain Finance and Process (5 ECTS)
 • Supply Design og innovation (5 ECTS)
 • The Digital Supply Chain (5 ECTS)

Valgfag - eksempler:

 • Business Intelligence & Data Analytics (5 ECTS)
 • International Sourcing & Strategic Procurement (5 ECTS)

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD2 hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD1
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje