Turistfører
Diplomuddannelse

Turistfører

Uddannelsen til turistfører giver dig forudsætninger for at arbejde som guide for danske og udenlandske turister.

Fakta

Navn:
Turistfører
Andre betegnelser:
Turistføreruddannelsen, Turistfører med diplom
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid, 1 år på heltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 62.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at skabe oplevelser og formidle din viden om dansk historie, danske samfundsforhold og kunst og kultur, og du får redskaber til at arbejde innovativt med oplevelsesdesign.

Uddannelsen henvender sig til personer, der allerede arbejder med kultur og turisme og gerne vil have flere kompetencer til at formidle og tilrettelægge oplevelser for andre. Du kan være selvstændig eller ansat i en virksomhed.

Bemærk: Næste studiestart er august 2023.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at guide grupper af udenlandske gæster, der kommer til Danmark via rejse- og bookingbureauer, fx krydstogtturister eller erhvervsturister, der besøger Danmark i forbindelse med konferencer, møder og events.

Du får værktøjer til at håndtere den administrative side af erhvervet, og øver dig i praksis på at præsentere og fortælle foran andre mennesker.

Du lærer også at designe oplevelseskoncepter, der tager udgangspunkt i egen viden eller fagligt ståsted. Du kan sammensætte ture on demand og får metoder til at formidle viden om dit eget felt, så din fortælling bliver tilgængelig og interessant for udenlandske gæster. Endelig kan du lære om nye trends som bæredygtig turisme, fx urban økoturisme.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 5 obligatoriske moduler (40 ECTS)
 • et valgfrit modul (5 ECTS)
 • et afgangsprojekt (15 ECTS)

Modulerne er fordelt på fire forløb med hvert sit tema: A) Viden og forståelse, B) Kommunikation og praksis, C) Turdesign og kulturformidling, D) Profession, refleksion og udvikling.

Undervisningen

Undervisningen kombinerer holdundervisning, forelæsninger, workshops, værkstedsøvelser 'on location' og større projektarbejder.

Du deltager på studieture med fortælle- og mikrofonøvelser. Halvdelen af undervisningen foregår på universitetet, den anden halvdel på kulturinstitutioner, virksomhedsbesøg og mobile studieture med praksisøvelser i bus, båd, til fods og på kulturinstitutioner.

Øvelserne kan inddrage it- og mediebaseret undervisning. Fx kan du optage en fortælleøvelse på video/mobil, sende optagelsen til underviseren og få feedback bagefter.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet.

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Turistfører med diplom.

Uddannelsens engelske betegnelse er Tourist Guide Diploma.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske og valgfri moduler

Forløb A: Viden og forståelse

 • Ob1: Danmark frem til 1800 - historie, kunst og kultur (5 ECTS)
 • Ob2: Det moderne Danmark - historie, samfund, kunst og kultur (10 ECTS)

Forløb B: Kommunikation og design

 • Ob3: Turdesign, oplevelser og rumlig forandring (10 ECTS) - obligatorisk
 • Valgfrit modul (5 ECTS), vælg et af følgende:
  • Regional og fagspecifik kulturformidling (5 ECTS)
  • Innovativt tur- og oplevelsesdesign (5 ECTS)
  • Entreprenørskab inden for tur- og oplevelsesdesign (5 ECTS)

​Det er muligt at vælge valgfag uden for uddannelsens faglige område, dog højst 5 ECTS. Kontakt uddannelsesstedet, hvis det har din interesse. 

Forløb C: Turdesign og kulturformidling

 • Ob4: Inter- og intrakulturel kommunikation (5 ECTS) - obligatorisk
 • OB5: Kulturformidling i teori og praksis (10 ECTS) - obligatorisk

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for det faglige område.

Det afsluttende forløb kaldes:

 • Forløb D: Profession, refleksion og udvikling

 

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år eller som fuldtidsuddannelse over 1 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du skal have gode sproglige kompetencer og kunne dokumentere dem, når du søger optagelse. Kravene til sproglige kompetencer skal være opfyldt inden studiestart.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Sproglige kompetencer

Ud over uddannelsesbaggrund er kompetencer i et eller flere sprog et krav. Fra 2018 tæller dansk som et adgangsgivende arbejdssprog.

Ansøgere, der søger ind på deres modersmål eller har en kandidat med det adgangsgivende sprog som hovedfag, opfylder umiddelbart optagelseskravet til et guidesprog.

Ansøgerne, der søger ind med et andet guidesprog end sit modersmål, skal opfylde bestemte krav i forhold til Den Europæiske Sprogportfolio.

Læs mere om de sproglige optagelseskrav på RUC’s hjemmeside.

Det forventes desuden, at du kan læse engelske tekster på minimum niveau B2 i Den Europæiske Sprogportfolio.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 62.000 kr.

Et semester koster ca. 15.500 kr. for deltidsstuderende og ca. 31.000 kr. for heltidsstuderende.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som turistfører kan du arbejde fast eller freelance for rejsebureauer, hoteller og kulturinstitutioner. Du kan også være iværksætter og sammensætte dine egne produkter, som du markedsfører direkte til turister eller til rejsebranchen.

En del guidevirksomhed er sæsonarbejde, så turistførere må evt. supplere deres arbejde som guide med anden beskæftigelse.

Se eksempler på, hvordan turistførere bruger deres uddannelse på RUCs hjemmeside.

Læs mere om job inden for Rejser og turisme.

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig med en relevant masteruddannelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Læs mere om Diplomuddannelsen til turistfører på RUCs hjemmeside.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsens veje