Diplomuddannelse

Vurdering og ejendomsinvestering

Uddannelsen giver nye redskaber til arbejdet med forskellige typer af ejendomsvurderinger.

Fakta

Navn:
Vurdering og ejendomsinvestering
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får undervisning i lejevurdering, salgsvurdering og investeringsteorier og lærer om ejendommenes handels- og belåningsværdier.

Uddannelsen henvender sig til ejendomsmæglere, bank- og kreditrådgivere, rådgivere i pantebrevsselskaber og bygningsingeniører og -konstruktører, der arbejder med ejendomsvurdering. Du kan også være advokat eller investor og have interesse for vurdering.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering handler om vurdering og rådgivning i forbindelse med salg, belåning og udlejning af kommercielle ejendomme og virksomheder.

Du lærer også at vurdere andelsboligforeninger og almene boliger i henhold til andelsboligloven og boligstøtteloven.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 5 obligatoriske moduler (35 ECTS)
 • 1 valgfrit modul (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i vurdering og ejendomsinvestering.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Valuation.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret (10 ECTS)
 • Investeringsteori og økonomisk metode (5 ECTS)
 • Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger (5 ECTS)
 • Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme (5 ECTS)
 • Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper (10 ECTS)

Valgfrit modul

 • Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner (10 ECTS) 

Modulet Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner kan erstattes af et andet relevant modul, fx fra den merkantile diplomuddannelse eller diplom i ledelse.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for det faglige område.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En erhvervsakademiuddannelse som finansøkonom eller markedsføringsøkonom
 • En professionsbacheloruddannelse i international handel og markedsføring eller finans
 • En HA
 • En HD1
 • En relevant akademiuddannelse, fx i finansiel rådgivning
 • En relevant kandidatuddannelse, fx cand.jur., cand.merc., cand.polit. eller cand.oecon.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Fremtidsmuligheder

Med en diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering kan du varetage opgaver inden for ejendomsvurdering, fx i relation til erhvervsejendomme, andelsboligforeninger og almennyttige boliger.

Er du uddannet ejendomsmægler og gennemfører en diplom i vurdering og ejendomsinvestering, opfylder du Erhvervsstyrelsens uddannelseskrav til vurdering af andelsboligejendomme.

Læs mere om jobbet som ejendomsmægler

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du kan videreuddanne dig på deltid med en relevant masteruddannelse.

Læs mere om masteruddannelser.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. august 2024
18. december 2024
Afgangsprojekt diplom i vurdering og ejendomsinv Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2024
18. december 2024
Afgangsprojekt diplom i vurdering og ejendomsinv Dagundervisning 8260 Viby J

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje