Diplomuddannelsen i vurdering
Diplomuddannelse

Vurdering og ejendomsinvestering

Uddannelsen giver nye redskaber til arbejdet med forskellige typer af ejendomsvurderinger.

Fakta

Navn:
Vurdering og ejendomsinvestering
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 65.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Man får undervisning i både lejevurdering, salgsvurdering og investeringsteorier og lærer om ejendommenes handels- og belåningsværdier.

Uddannelsen henvender sig til ejendomsmæglere og andre, der vil beskæftige sig med erhvervsejendomsmægling. Det kan være bank- og kreditrådgivere, rådgivere i pantebrevsselskaber samt bygningsingeniører og -konstruktører, som arbejder med ejendomsvurdering. Du kan arbejde i vurderingsafdelingen i et pengeinstitut eller en realkreditforening. Du kan også være advokat eller investor og have interesse for vurdering.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering handler om vurdering og rådgivning i forbindelse med salg, belåning og udlejning af kommercielle ejendomme og virksomheder.

Man lærer også at vurdere andelsboligforeninger og almennyttige boliger i henhold til andelsboligloven og boligstøtteloven.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

 

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i vurdering og ejendomsinvestering.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of valuation and property investment.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Uddannelsen ændrede fra september 2019 titel fra Vurdering til Vurdering og ejendomsinvestering.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

 • Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret (10 ECTS)
 • Investeringsteori og økonomisk metode (5 ECTS)
 • Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger (5 ECTS)
 • Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme (5 ECTS)
 • Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie modul er:

 • Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner (10 ECTS) 

Modulet Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner kan erstattes af et andet relevant modul, fx fra den merkantile diplomuddannelse eller diplom i ledelse.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for det faglige område.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En erhvervsakademiuddannelse som finansøkonom eller markedsføringsøkonom
 • En professionsbacheloruddannelse i international handel og markedsføring eller finans
 • En HA
 • En HD, 1. del
 • En relevant akademiuddannelse, fx i finansiel rådgivning
 • En relevant kandidatuddannelse, fx cand.jur., cand.merc., cand.polit. eller cand.oecon.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 65.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering kan du varetage opgaver inden for ejendomsvurdering, fx i relation til erhvervsejendomme, andelsboligforeninger og almennyttige boliger.

Er du uddannet ejendomsmægler og gennemfører en diplom i vurdering, opfylder du Erhvervsstyrelsens uddannelseskrav til vurdering af andelsboligejendomme.

Læs mere om branchen Ejendomsmæglere mv. og om job som Ejendomsmægler.

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig på deltid med en relevant masteruddannelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Læs om erhvervsmægler/DiplomValuar på Dansk Ejendomsmæglerforenings hjemmeside.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
29. august 2022
1. november 2022
Vurdering af erhvervsejd og int vurderingsmetoder Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. august 2022
31. december 2022
Afgangsprojekt diplom i vurdering og ejendomsinves Dagundervisning 8260 Viby J
*
14. november 2022
13. december 2022
Særlige vurderinger, byggeteknik- og omkostninger Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. januar 2023
23. februar 2023
Vurdering af ejd selskaber og ejd transaktioner Dagundervisning 8260 Viby J

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje