Projektledelse (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

Projektledelse (TD)

På uddannelsen i projektledelse får du nogle værktøjer til at håndtere deadlines, økonomi og teamledelse samt sikre kvalitet og resultater i projekter.

Fakta

Navn:
Projektledelse (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 72 - 81.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at planlægge, styre og gennemføre projekter samt at reflektere over din egen rolle som projektleder. Uddannelsen går på tværs af brancher samtidig med, at den giver mulighed for at specialisere sig i branchespecifikke problemstillinger.

Uddannelsen henvender sig til dig, der er beskæftiget med projektbaserede aktiviteter inden for blandt andet industri, byggeri, it-virksomheder eller i offentlige og politisk styrede organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden om teorier og metoder inden for projektledelse samt om samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder.

Du får også en praktisk indsigt i udvælgelsen og brugen af værktøjer til projektledelse og lærer at formidle ledelsesfaglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere.

Der fokuseres desuden på at udvikle dine forudsætninger for at kunne analysere og lede et projekt i en organisation og håndtere de problemstillinger, der måtte opstå.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen er problemorienteret og veksler mellem forelæsninger, selvstudium, gruppearbejde og projektarbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder tre obligatoriske moduler:

 • Projektledelse - metoder og værktøjer, der giver teoretisk og praktisk grundlag for at beherske metoder og systematiske arbejdsformer inden for projektarbejdsformen
 • Kommunikation og teamrelationer, der giver teoretisk og praktisk indsigt i at arbejde med processer inden for projektgruppers udvikling og indbyrdes relationer
 • Projektstrategi og -organisation, der lærer dig at vurdere projektets betingelser i organisationen og at analysere og forstå organisationens projektstrategi

Hvert af de obligatoriske moduler har et omfang af 10 ECTS.

Du skal desuden vælge valgfrie moduler for op til 15 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie moduler:

 • Agile projekter (5 ECTS)
 • Coaching - læring og udvikling (10 ECTS)
 • Cross Cultural Communication (5 ECTS)
 • Den professionelle mentor (5 ECTS)
 • Den professionelle proceskonsulent (10 ECTS)
 • Design for change (5 ECTS)
 • Det digitale byggeri (10 ECTS)
 • Dynamisk projektledelse (10 ECTS)
 • Facilitering af innovative processer og kreativ problemløsning (5 ECTS)
 • Fundraising (5 ECTS)
 • Innovation - fra strategi til praksis (10 ECTS)
 • Innovation - metoder og værktøjer (5 ECTS)
 • Innovation og cirkulær økonomi (5 ECTS)
 • Konsulentkompetencer - organisation, økonomi og strategi (10 ECTS)
 • Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau (10 ECTS)
 • Kunder, kontakt og kontrakt (5 ECTS)
 • Ledelse af forandringsprojekter (5 ECTS)
 • Ledelse af programmer og portefølje (5 ECTS)
 • Lederens personlige udvikling (5 ECTS)
 • Projektledelse af cirkulært byggeri (10 ECTS)
 • Procesledelse inden for bygge- og anlægsbranchen (5 ECTS)
 • Projektledelse i offentlige og politisk styrede organisationer (5 ECTS)
 • Scrum i projektledelse (5 ECTS)
 • Six Sigma (5 ECTS)
 • Strategisk risikostyring (5 ECTS)

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst for 15 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Selve uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 72 - 81.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De nyuddannede er spredt i næsten 50 brancher. Den største gruppe af de forholdsvis få nyuddannede (under 200) beskæftiges i ingeniørvirksomheder samt arkitektfirmaer.

Andre er ansat inden for Forsvar, politi og retsvæsen, Offentlig administration, It-konsulenter, Medicinalindustri eller Virksomhedskonsulenter.

Andre igen inden for Vindmølleindustrien, Gymnasier og erhvervsfaglige skoler, Maskinindustrien, på Radio- og tv-stationer, Elektronikindustrien, Forskning og udvikling eller Fremstilling af medicinske instrumenter mv.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. august 2020
8. september 2020
Projektledelse - metoder og værktøjer Blended Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
11. august 2020
23. november 2020
Ledelse af forandringsprojekter Dagundervisning 6100 Haderslev
*
11. august 2020
14. december 2020
Projektledelse - metoder og værktøjer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
12. august 2020
24. september 2020
Innovation - metoder og værktøjer, online Fjernundervisning 8700 Horsens
*
12. august 2020
22. september 2020
Projektledelse - metoder og værktøjer Online Fjernundervisning 8700 Horsens
*
13. august 2020
16. november 2020
Agile projekter Dagundervisning 6100 Haderslev
*
17. august 2020
18. december 2020
Kommunikation og teamrelationer Dagundervisning 8800 Viborg
*
17. august 2020
18. december 2020
Projektledelse - metoder og værktøjer Dagundervisning 8800 Viborg
*
18. august 2020
18. december 2020
Den professionelle proceskonsulent Internat 8660 Skanderborg
*
19. august 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt - Diplom i Projektledelse Aftenundervisning 8700 Horsens
*
24. august 2020
11. december 2020
Projektledelse - metoder og værktøjer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. august 2020
4. december 2020
Projektledelse - metoder og værktøjer Dagundervisning 8700 Horsens
*
27. august 2020
18. december 2020
Projektstrategi og -organisation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2020
22. december 2020
Kommunikation og teamrelationer Dagundervisning 8700 Horsens
*
3. september 2020
15. december 2020
Coaching - læring og udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
9. september 2020
8. januar 2021
Den professionelle proceskonsulent Internat 7400 Herning
*
11. september 2020
28. oktober 2020
Innovation - metoder og værktøjer, online Fjernundervisning 8700 Horsens
*
15. september 2020
30. oktober 2020
Lederens personlige udvikling Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
19. oktober 2020
12. januar 2021
Scrum i projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2020
14. december 2020
Scrum i projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. oktober 2020
22. december 2020
Facilitering af innovative processer Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
22. oktober 2020
15. december 2020
Ledelse af programmer og portefølje Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
26. oktober 2020
14. januar 2021
Ledelse af programmer og portefølje Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. november 2020
11. januar 2021
Projektledelse - metoder og værktøjer Blended Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
18. januar 2021
25. juni 2021
Afgangsprojekt - Diplom i Projektledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
25. januar 2021
17. juni 2021
Den professionelle proceskonsulent Internat 8660 Skanderborg
*
25. januar 2021
17. juni 2021
Kommunikation og teamrelationer Dagundervisning 8800 Viborg
*
25. januar 2021
17. juni 2021
Kommunikation og teamrelationer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
9. april 2021
Lederens personlige udvikling Internat 8660 Skanderborg
*
25. januar 2021
17. juni 2021
Projektledelse - metoder og værktøjer Dagundervisning 8800 Viborg
*
25. januar 2021
17. juni 2021
Projektledelse - metoder og værktøjer Dagundervisning 8700 Horsens
*
25. januar 2021
17. juni 2021
Projektledelse - metoder og værktøjer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
17. juni 2021
Projektstrategi og -organisation Dagundervisning 8800 Viborg
*
25. januar 2021
17. juni 2021
Projektstrategi og -organisation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. februar 2021
9. april 2021
Innovation - metoder og værktøjer Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. april 2021
17. juni 2021
Ledelse af forandringsprojekter Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. april 2021
17. juni 2021
Ledelse af programmer og portefølje - blended Fleksibel undervisning 8200 Aarhus N
*
6. april 2021
17. juni 2021
Scrum i projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje