Projektledelse (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

Projektledelse (TD)

På uddannelsen i projektledelse får du praktiske værktøjer til at håndtere deadlines, økonomi og teamledelse samt sikre kvalitet og resultater i projekter.

Fakta

Navn:
Projektledelse (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 72 - 81.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at planlægge, styre og gennemføre projekter samt at reflektere over din egen rolle som projektleder. Uddannelsen går på tværs af brancher samtidig med, at den giver mulighed for at specialisere sig i branchespecifikke problemstillinger.

Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget med projektbaserede aktiviteter inden for blandt andet industri, byggeri, it-virksomheder eller i offentlige og politisk styrede organisationer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden om teorier og metoder inden for projektledelse samt om samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder.

Du får også en praktisk indsigt i udvælgelsen og brugen af værktøjer til projektledelse og lærer at formidle ledelsesfaglige problemstillinger.

Der er desuden fokus på at udvikle dine forudsætninger for at kunne analysere og lede et projekt i en organisation og håndtere de problemstillinger, der måtte opstå.

Opbygning

Uddannelsen består af

 • Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • To til tre valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisning er problemorienteret og veksler mellem forelæsninger, selvstudium, gruppearbejde og projektarbejde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsen indeholder tre obligatoriske moduler:

 • Projektledelse - metoder og værktøjer, der giver teoretisk og praktisk grundlag for at beherske metoder og systematiske arbejdsformer inden for projektarbejdsformen
 • Kommunikation og teamrelationer, der giver teoretisk og praktisk indsigt i at arbejde med processer inden for projektgruppers udvikling og indbyrdes relationer
 • Projektstrategi og -organisation, der lærer dig at vurdere projektets betingelser i organisationen og at analysere og forstå organisationens projektstrategi

Hvert af de obligatoriske moduler har et omfang af 10 ECTS.

Valgfrie moduler

Du skal desuden vælge valgfrie moduler svarende til 15 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie moduler:

 • Agile projekter (5 ECTS)
 • Coaching - læring og udvikling (10 ECTS)
 • Cross Cultural Communication (5 ECTS)
 • Den professionelle mentor (5 ECTS)
 • Den professionelle proceskonsulent (10 ECTS)
 • Design for change (5 ECTS)
 • Det digitale byggeri (10 ECTS)
 • Dynamisk projektledelse (10 ECTS)
 • Facilitering af innovative processer og kreativ problemløsning (5 ECTS)
 • Fundraising (5 ECTS)
 • Innovation - fra strategi til praksis (10 ECTS)
 • Innovation - metoder og værktøjer (5 ECTS)
 • Innovation og cirkulær økonomi (5 ECTS)
 • Konsulentkompetencer - organisation, økonomi og strategi (10 ECTS)
 • Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau (10 ECTS)
 • Kunder, kontakt og kontrakt (5 ECTS)
 • Ledelse af forandringsprojekter (5 ECTS)
 • Ledelse af forsknings- og udviklingsprojekter (10 ECTS)
 • Ledelse af praksisnære forskningsprojekter (10 ECTS)
 • Ledelse af programmer og portefølje (5 ECTS)
 • Lederens personlige udvikling (5 ECTS)
 • Projektkompleksitet og effektiv risikostyring (5 ECTS)
 • Projektledelse af cirkulært byggeri (10 ECTS)
 • Procesledelse inden for bygge- og anlægsbranchen (5 ECTS)
 • Projektledelse i offentlige og politisk styrede organisationer (5 ECTS)
 • Scrum i projektledelse (5 ECTS)
 • Six Sigma (5 ECTS)

Det er også muligt at vælge moduler fra en anden diplomuddannelse, dog højst 15 ECTS.

Tal med uddannelsesstedet, hvis du har brug for vejledning om valg af relevante valgmoduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 72 - 81.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
30. januar 2023
1. maj 2023
Kommunikation og teamrelationer - DTU - F23 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
30. januar 2023
1. maj 2023
Projektledelse: Metoder og værktøjer - aften - F23 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
8. februar 2023
8. marts 2023
Afgangsprojekt Diplomuddannelsen i Projektledelse - DTU - F23 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
3. marts 2023
17. marts 2023
Agile Projekter - F23 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
13. marts 2023
17. april 2023
Projektledelse: Metoder og værktøjer - dag Dagundervisning 2750 Ballerup
*
13. marts 2023
17. april 2023
Projektlstrategi og organisation - F23 Dagundervisning 2750 Ballerup

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje