Projektleder giver instrukser til teamet
Teknologisk diplomuddannelse

Projektledelse (TD)

På uddannelsen i projektledelse får du praktiske værktøjer til at håndtere deadlines, økonomi og teamledelse samt sikre kvalitet og resultater i projekter.

Fakta

Navn:
Projektledelse (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at planlægge, styre og gennemføre projekter samt at reflektere over din egen rolle som projektleder. Uddannelsen går på tværs af brancher, samtidig med at den giver mulighed for at specialisere sig i branchespecifikke problemstillinger.

Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget med projektbaserede aktiviteter inden for blandt andet industri, byggeri, it-virksomheder eller i offentlige og politisk styrede organisationer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen giver dig viden om teorier og metoder inden for projektledelse samt om samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder.

Du får også praktisk indsigt i udvælgelsen og brugen af værktøjer til projektledelse og lærer at formidle ledelsesfaglige problemstillinger.

Der er desuden fokus på at udvikle dine forudsætninger for at kunne analysere og lede et projekt i en organisation og håndtere de problemstillinger, der måtte opstå.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • 2-3 valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisning er problemorienteret og veksler mellem forelæsninger, selvstudium, gruppearbejde og projektarbejde.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i projektledelse (TD) giver ret til titlen TD i Projektledelse.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Technology in Project Management.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Projektledelse - metoder og værktøjer (10 ECTS)
 • Kommunikation og teamrelationer (10 ECTS)
 • Projektstrategi og -organisation (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Agile projekter (5 ECTS)
 • Coaching - læring og udvikling (10 ECTS)
 • Cross Cultural Communication (5 ECTS)
 • Den professionelle mentor (5 ECTS)
 • Den professionelle proceskonsulent (10 ECTS)
 • Design for change (5 ECTS)
 • Det digitale byggeri (10 ECTS)
 • Dynamisk projektledelse (10 ECTS)
 • Facilitering af innovative processer og kreativ problemløsning (5 ECTS)
 • Fundraising (5 ECTS)
 • Innovation - fra strategi til praksis (10 ECTS)
 • Innovation - metoder og værktøjer (5 ECTS)
 • Innovation og cirkulær økonomi (5 ECTS)
 • Konsulentkompetencer - organisation, økonomi og strategi (10 ECTS)
 • Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau (10 ECTS)
 • Kunder, kontakt og kontrakt (5 ECTS)
 • Ledelse af forandringsprojekter (5 ECTS)
 • Ledelse af forsknings- og udviklingsprojekter (10 ECTS)
 • Ledelse af praksisnære forskningsprojekter (10 ECTS)
 • Ledelse af programmer og portefølje (5 ECTS)
 • Lederens personlige udvikling (5 ECTS)
 • Projektkompleksitet og effektiv risikostyring (5 ECTS)
 • Projektledelse af cirkulært byggeri (10 ECTS)
 • Procesledelse inden for bygge- og anlægsbranchen (5 ECTS)
 • Projektledelse i offentlige og politisk styrede organisationer (5 ECTS)
 • Scrum i projektledelse (5 ECTS)
 • Six Sigma (5 ECTS)

Du skal vælge valgfrie moduler svarende til 15 ECTS. Det er også muligt at vælge moduler fra en anden diplomuddannelse, dog højst 15 ECTS.

Tal med uddannelsesstedet, hvis du har brug for vejledning om valg af relevante valgmoduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. august 2024
2. december 2024
Projektledelse - metode og værktøjer - E24 aften Dagundervisning 2750 Ballerup
*
27. august 2024
10. december 2024
Projektstrategi og -organisation - E24 aften Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
30. august 2024
26. november 2024
Projektledelse - metode og værktøjer - E24 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
30. september 2024
26. november 2024
Kommunikation og teamrelationer - E24 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
24. oktober 2024
28. november 2024
Agile projekter - E24 online Aftenundervisning 2750 Ballerup

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje