It og teknik

Her finder du dels diplomuddannelser inden for it-området med undervisningsemner inden for fx softwareudvikling, webkommunikation eller multimediedesign.

Dels finder du teknologiske diplomuddannnelser, som bl.a. indeholder emner i relation til stærkstrøm, miljø, procesteknologi, produktudvikling og projektledelse.

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.