It og teknik

Her finder du dels diplomuddannelser inden for it-området med undervisningsemner inden for fx softwareudvikling, webkommunikation eller multimediedesign.

Dels finder du teknologiske diplomuddannnelser, som bl.a. indeholder emner i relation til stærkstrøm, miljø, procesteknologi, produktudvikling og projektledelse.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser