Akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

Styring og regulering (akademiuddannelsen i automation og drift)

Modulet introducerer til arbejdsprocesser, du skal kende, når virksomheden anvender PLC-systemer (Programmable Logic Controllers) på automatiske anlæg.

Fakta

Navn:
Styring og regulering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer fx om programmerings- og styringsdesign til automationsanlæg, og du får kendskab til reguleringsprincipper og industriel kommunikation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver kompetencer til at analysere udviklingsbehov, ændre styringen af en maskine og afprøve, om det fungerer. Du får desuden færdigheder til at samarbejde på tværs i organisationen om udvikling af maskinstyringer og automatiske anlæg.

På modulet lærer du at:

 • anvende standarder og normer til udvikling af styringer og regulering til mindre maskiner og automatisering af anlæg
 • programmere automationsanlæg i forskellige PLC-sprog
 • anvende simuleringssoftware til test og indkøring
 • vælge et reguleringsprincip, der egner sig til opgaven
 • udforme dokumentation for mindre automatiske anlæg
 • konfigurere og designe HMI (Human Machine Interface) til automationsanlæg
 • anvende netværk til kommunikation i automationsanlæg

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse