akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

Drift og vedligehold (akademiuddannelsen i automation og drift)

På modulet lærer du at stå for igangsætning, drift og vedligeholdelse af automatiske anlæg.

Fakta

Navn:
Drift og vedligehold
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 4.000 - 7.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får indsigt i procedurer for idriftssættelse og indkøring af automatiske anlæg, løbende vedligehold samt brug af diagrammer og manualer.

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i automation og drift.

 

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Kurset giver dig viden om gældende normer og standarder for systematisk vedligehold af automatiske anlæg. Du beskæftiger dig desuden med kvalitetssikring og dokumentation - herunder håndtering og ajourføring af vedligeholdelsesmanualer. 

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 4.000 - 7.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
28. august 2019
11. oktober 2019
Drift og vedligehold Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
6. september 2019
11. oktober 2019
Drift og vedligehold Dagundervisning 2600 Glostrup
*
19. november 2019
16. december 2019
Drift og vedligehold Dagundervisning 7100 Vejle
*
19. november 2019
16. december 2019
Drift og Vedligehold (Hold 5) Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
19. november 2019
16. december 2019
Drift og Vedligehold (Hold 5) Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
19. november 2019
16. december 2019
Drift og vedligehold - Intensivt forløb Dagundervisning 7400 Herning
*
9. november 2020
7. december 2020
Drift og vedligehold Dagundervisning 7100 Vejle