Vedligehold (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

Vedligehold (TD)

På uddannelsen i vedligehold får du teoretisk og praktisk viden til at organisere vedligeholdelsen af en virksomheds anlæg og bygninger.

Fakta

Navn:
Vedligehold (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at udvælge og benytte de nødvendige metoder og redskaber inden for ledelse af vedligehold og at opstille politikker og strategier for virksomheden.

Uddannelsen er rettet mod maskinmestre, byggeteknikere, produktionsteknologer og installatører, der beskæftiger sig med vedligehold i job som fx ejendomsforvalter, driftsleder af et forbrændingsanlæg eller leder af vedligehold i industrielle produktionsanlæg.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen giver dig forståelse for de faktorer, der kan have indflydelse på driftssikkerhed, vedligeholdsevne og forsyningssikkerhed i en virksomhed. Uddannelsen giver dig kompetencer til at kunne vedligeholde virksomheder inden for industrien, bygge- og anlægsbranchen, søfart og offshore, proces-, energi- og miljøanlæg samt transportsektoren.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • Valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde. En del af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret arbejde.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i vedligehold giver ret til titlen TD i Vedligehold.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Technology in Maintenance.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Vedligehold 1: Pålidelighed, teknik og metoder (10 ECTS)
 • Vedligehold 2: Ledelse, organisation, økonomi og information (10 ECTS)
 • Ledelse, kommunikation og teamrelationer (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Energioptimering og vedligehold (5 ECTS)
 • Asset Management (10 ECTS)
 • Vedligeholdsøkonomi (5 ECTS)
 • Energi og forsyning (10 ECTS)

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS. Tal eventuelt med uddannelsesstedet om valg af relevante moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje