Vedligehold (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

Vedligehold (TD)

På uddannelsen i vedligehold får du teoretisk og praktisk viden til at organisere vedligeholdelsen af en virksomheds anlæg og bygninger.

Fakta

Navn:
Vedligehold (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 81.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at udvælge og benytte de nødvendige metoder og redskaber inden for vedligeholdsledelse og at opstille politikker og strategier for organisationen.

Uddannelsen er rettet mod maskinmestre, byggeteknikere, produktionsteknologer og installatører, der beskæftiger sig med vedligehold i job som fx ejendomsforvalter, driftsleder af et forbrændingsanlæg eller leder af vedligehold i industrielle produktionsanlæg.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen giver dig forståelse for de faktorer, der kan have indflydelse på driftssikkerhed, vedligeholdsevne og forsyningssikkerhed i en vedholdsorganisation.

Du får også indsigt i organisationens opbygning og betydning i samspillet med virksomhedens andre organisationer. Vedligeholdsorganisationen kan være inden for industrien, bygge- og anlæg, søfart og offshore, proces-, energi- og miljøanlæg samt transportsektoren.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde. En del af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret arbejde.

Uddannelsen udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, modulet Asset management fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)
 • Økonomisk ledelse (5 ECTS)
 • Asset management (TD i vedligehold) (10 ECTS)
 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder tre obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS:

 • Vedligehold I - pålidelighed, teknik og metoder, som giver forståelse for de faktorer, der har indflydelse på driftssikkerhed, vedligeholdsevne, forsyningssikkerhed og tilgængelighed.
 • Vedligehold II - ledelse, organisation, økonomi og information, som giver dig forudsætninger for at fastlægge mission og vision for vedligehold.
 • Ledelse, kommunikation og teamrelationer, som giver indsigt og træning i brugen af værktøjer til kommunikation, samarbejde og projektledelse. Modulet er fælles med diplomuddannelsen i energi og miljø, se holdinformation i artiklen Energi og miljø (TD).

Du skal desuden vælge valgfrie moduler for op til 15 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie moduler:

 • Asset Management (10 ECTS)
 • Energi og forsyning (10 ECTS)
 • Energioptimering og vedligehold (5 ECTS)
 • Ledelseskoncepter og styringsværktøjer til optimering af vedligehold (5 ECTS)
 • Vedligeholdsøkonomi (5 ECTS)

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse inden for fagområderne maskin, el, produktion eller bygge- og anlægsteknik
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 81.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje