Akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

Offshore produktion og teknologi (akademiuddannelsen i automation og drift)

Modulet giver teoretisk viden og praktisk forståelse for teknik og drift af forskellige platformstyper.

Fakta

Navn:
Offshore produktion og teknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at komme med forslag til, hvordan maskintekniske anlæg kan optimeres ud fra driftsmæssige, vedligeholdsmæssige og arbejdsmiljømæssige hensyn.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om, hvordan maskintekniske anlæg er opbygget - herunder komponenter og gældende regler og normer inden for området.

Du lærer at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger, og du bliver fortrolig med praktiske teknikker til analyse, vurdering, redesign og simulering af industrianlæg med henblik på driftsikkerhed og energioptimering.

På modulet arbejder du med:

  • Teknik og drift af forskellige typer platforme
  • Opstilling af løsningsforslag til optimering af maskintekniske anlæg
  • Olie- og gasudvindingsteknikker
  • Olie- og gasdistribution, raffinering og lagring
  • Arbejdsorganisering og sikkerhed på platforme

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse