Akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

Offshore produktion og teknologi (akademiuddannelsen i automation og drift)

Modulet giver teoretisk viden og praktisk forståelse for teknik og drift af forskellige platformstyper.

Fakta

Navn:
Offshore produktion og teknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at komme med forslag til, hvordan maskintekniske anlæg kan optimeres ud fra driftsmæssige, vedligeholdsmæssige og arbejdsmiljømæssige hensyn.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om, hvordan maskintekniske anlæg er opbygget - herunder anvendte komponenter og gældende regler og normer inden for området.

Du lærer at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger, og du bliver fortrolig med praktiske teknikker til analyse, vurdering, redesign og simulering af industrianlæg med henblik på driftsikkerhed og energioptimering.

På modulet arbejder du med:

  • teknik og drift af forskellige typer platforme
  • opstilling af løsningsforslag til optimering af maskintekniske anlæg
  • olie- og gasudvindingsteknikker
  • olie- og gasdistribution, raffinering og lagring
  • arbejdsorganisering og sikkerhed på platforme

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

 

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Specifikke krav

Du skal have gennemført og bestået uddannelsens obligatoriske moduler.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 7.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.