Automatiktekniker undersøger robot i produktionsanlæg
Job

Automatiktekniker (job)

En automatiktekniker arbejder med robotteknologi og automatiserede maskiner og anlæg, typisk i industrien.

Fakta

Arbejdssteder:
Industrivirksomheder, Kraftværker, Hospitaler, Servicevirksomheder, Byggepladser, Forsvaret
Stillingsbetegnelser:
Automatiktekniker, Elevatortekniker, Elektrotekniker, Portmontør, Automatikfagtekniker, Servicetekniker

Du kan fx være specialiseret i elektriske motorer, elevatorer og automatiske porte eller store, fuldautomatiske anlæg.

Som automatiktekniker har du særlig viden om bl.a. elektricitet, elektronik, teknik, programmering og robotteknologi.

Automatikteknikere har typisk job i virksomheder, der benytter automatiserede anlæg og robotter i produktionen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Automatikteknikere opstiller, programmerer og indkører automatiserede maskiner og anlæg i industrien. Det kan både være en elevator i et storcenter eller et produktionsanlæg på en chokoladefabrik.

Fejlfinding og reparation

Du står også for at vedligeholde, reparere og forbedre anlæg, så de fungerer bedst muligt. Det gør du fx ved at lodde, rense, smøre og justere de enkelte dele på anlæggene og foretage kontrolmålinger.

Når en robot eller et anlæg går i stykker, bruger du diagrammer, måleinstrumenter og evt. testprogrammer til at finde fejlen.

Bagefter bruger du din viden, fx om styringsteknik, programmering, computerstyring og reparation af motorer, til at udbedre den. 

Dokumentation og undervisning

Som automatiktekniker skal du løbende dokumentere, hvordan anlæg er konstrueret og virker, ligesom du også underviser kolleger i at betjene dem.

Nogle automatikteknikere kører ud til kunder og løser fx service- og reparationsopgaver.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en automatiktekniker er at:

 • Sætte automatiserede maskiner og anlæg op
 • Programmere computerstyrede maskiner og anlæg
 • Føre tilsyn med maskiner og anlæg
 • Indstille og regulere maskiner og anlæg
 • Fejlsøge og fejlrette på elektroniske moduler i maskiner og anlæg
 • Vedligeholde dokumentation af, hvordan maskiner og anlæg er bygget og virker
 • Instruere brugere af maskiner og anlæg

Karriereveje

Du kan specialisere dig i:

 • Elektriske motorer og kredsløb baseret på væske- og lufttryk (hydrauliske og pneumatiske kredsløb) 
 • Fuldautomatiske anlæg i industrien
 • Elektromekaniske anlæg fx elektromotorer, generatorer og transformatorer
 • Robotteknologi
 • Elevatorer, rullebånd og rullefortove
 • Automatiske dørsystemer

Arbejdssteder

De typiske arbejdssteder for automatikteknikere er:

 • Produktionsvirksomheder i industrien
 • Virksomheder, der fremstiller, installerer og servicerer elevatorer, rulletrapper og automatiske dørsystemer
 • Virksomheder, der fremstiller, installerer og servicerer produktionsanlæg
 • Kraftværker
 • Vindindustrien
 • Hospitaler
 • Forsvarets vedligeholdelsestjeneste eller på et af Søværnets skibe

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Automatikmekaniker - elektronik34.719 kr.--
Automatmekaniker, Automatmontør33.206 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede automatikteknikere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til automatiktekniker er en erhvervsuddannelse, der tager op til fire år og seks måneder.

Læs om uddannelsen til automatiktekniker

Du kan også uddanne dig til automatiktekniker i Forsvaret

Læs om erhvervsuddannelser i Forsvaret

Mere uddannelse

Som automatiktekniker har du mulighed for at videreuddanne dig. 

Videregående uddannelse

Med automatik- og procesuddannelsen har du adgang til mange videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet. Har du taget eux, skal du markerer det.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Bemærk: Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til bygningsingeniør. En uddannelse til maskinmester kan også være relevant, hvis du opfylder adgangskravene.

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som automatiktekniker tage AMU-kurser inden for dit område.

Se en oversigt over:

Er du faglært og har mindst to års erhvervserfaring, kan du videreuddanne dig på deltid med en akademiuddannelse. Se fx akademiuddannelser inden for teknik, produktion, service mv.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.