Elektronikfagtekniker arbejder
Job

Elektronikfagtekniker (job)

En elektronikfagtekniker arbejder med at installere, finde fejl på og reparere elektronisk udstyr.

Fakta

Arbejdssteder:
Servicevirksomheder, Videnskabelige forskningsinstitutter, Radio, Tv, Hospitaler, Laboratorier, Forsvaret
Stillingsbetegnelser:
Elektronikfagtekniker, Elektronikmekaniker, Elektroniktekniker, Servicetekniker, Medicotekniker, Kalibreringstekniker, Tekniker

Du kan fx være specialiseret i kommunikations- og underholdningselektronik (fx computere, telefoner og radioer), i hospitalsudstyr eller i udvikling af ny elektronik.

Som elektronikfagtekniker har du særlig viden om teknologi, it og de byggeklodser, der bruges i elektroniske kredsløb.

Elektronikfagteknikere kan fx arbejde i produktionsvirksomheder, på hospitaler, i Forsvaret eller i lufthavne.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

En elektronikfagtekniker arbejder med de indre dele af apparater, systemer og anlæg, der fx bruges til at måle, kontrollere, styre eller registrere.

Forskellig elektronik

Du kan arbejde med alle former for elektronik. Fx kommunikations- og navigationsudstyr på skibe og fly, overvågningsanlæg og måleinstrumenter på hospitaler eller apparater, der kan bruges i forskning.

Det kan også være computere, tv- og lydanlæg eller elektronik, der fjernstyrer maskiner i industrien.

Fejlfinding

Arbejdsopgaverne består typisk i at finde og rette fejl. Fx ved at teste, afprøve og udskifte de dele og kredsløb, der får et elektronisk apparat eller system til at virke. 

Du kan også arbejde med at kalibrere eller bygge ny elektronik. Når du kalibrerer et instrument, sørger du for, at det måler eller registrerer korrekt.  

Service

Nogle elektronikfagteknikere kører ud som serviceteknikere og hjælper med at vedligeholde eller installere elektronisk udstyr.

Arbejdsopgaver

De typiske opgaver for en elektronikfagtekniker er at: 

 • Fejlsøge og reparere elektroniske apparater, systemer og anlæg
 • Bruge computere og testprogrammer til at finde fejl
 • Efterse og vedligeholde elektroniske apparater, systemer og anlæg
 • Udvikle og teste nye elektroniske produkter
 • Bygge prototyper (testudgaver) på nye elektroniske produkter
 • Udarbejde teknisk dokumentation, så andre også kan forstå, hvordan udstyret virker

Karriereveje

Du kan specialisere dig inden for:

 • Medicoteknik: Du arbejder i sundhedsvæsnet, hvor du reparerer, finder fejl, udvikler, konstruerer og vejleder i brug af al slags elektronisk udstyr til sundhedsopgaver. Fx dialyse-, måle- og røntgenapparater. Du har viden om anatomi og fysiologi og om, hvordan et sygehus fungerer
 • Kommunikations- og underholdningselektronik: Du arbejder med at finde og rette fejl i computere, radio- og tv-apparater og forstærker-, højtaler- og samtaleanlæg
 • Udvikling af ny elektronik: Du er med til at konstruere og udvikle elektronik, fx produktions- og testudstyr. Ofte sammen med ingeniører og andre kolleger med en teknisk baggrund

Arbejdssteder

De typiske arbejdssteder for en elektronikfagtekniker er:

 • Produktionsvirksomheder, fx i maskinindustrien
 • Udviklingsafdelinger i virksomheder, der producerer elektronik
 • Hospitaler og laboratorier
 • Forsvaret
 • Lufthavne
 • Vindmølleindustrien
 • Tv- og radiostationer


Nogle elektronikfagteknikere er ansat i Forsvaret.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Elektroniktekniker, Radartekniker, Svagstrømstekniker31.114 kr.32.369 kr.-
Elektronikmekanikerarbejde, Elektronikreparatør33.206 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede elektronikfagteknikere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til elektronikfagtekniker er en erhvervsuddannelse, der tager op til fire år og seks måneder. Hvis du vælger at specialisere dig kan uddannelsen vare op til fem år og seks måneder. 

Læs om uddannelsen til elektronikfagtekniker

Du kan også uddanne dig til elektronikfagtekniker i Forsvaret

Læs om erhvervsuddannelser i Forsvaret

Mere uddannelse

Som elektronikfagtekniker har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Med elektronik- og svagstrømsuddannelsen har du adgang til mange videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet. Har du taget eux, skal du markerer det.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet


Voksen- og efteruddannelse

Du kan som elektronikfagtekniker tage AMU-kurser inden for dit område.

Se en oversigt over: 


Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid med en akademiuddannelse. Se fx: 

Akademiuddannelser inden for teknik, produktion, service mv. 

Få mere at vide

Mød Jakob, der er elektronikfagtekniker og arbejder med informationssystemet i tog. Han bruger sine detektivevner til at spore fejl, reparere dem og få togene tilbage på skinnerne: 

Video fra Dansk Metal med elektronikfagteknikeren Jakob (youtube.com)

Hør også om arbejdet som elektronikfagtekniker i Søværnet:

Video fra Forsvarets Uddannelser om jobbet som elektronikfagtekniker (youtube.com)

 

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.