erhvervsuddannelser i forsvaret
Erhvervsuddannelse (EUD)

Erhvervsuddannelser i Forsvaret

En række erhvervsfaglige uddannelser kan tages inden for forsvaret. Uddannelserne svarer til de civile erhvervsfaglige uddannelser, mens praktikperioderne adskiller sig ved at foregå inden for militæret.

Fakta

Navn:
Erhvervsfaglig uddannelse i Forsvaret
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
4 år 4 måneder
Adgangskrav:
Minimum 9. klasse med tilfredsstillende karakterer samt relevant grundforløb (EUD)
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Uddannelsernes opbygning svarer til de civile uddannelser, men praktikken foregår på de militære tjenestesteder. Uddannelserne giver mulighed for ansættelse i forsvaret, herunder at blive udsendt til tjeneste i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Forsvaret tilbyder praktikpladser og uddannelsesforløb på en række erhvervsuddannelser (eud). Fælles for dem er, at de i indhold og struktur følger de civile udgaver af uddannelserne. Uddannelserne afsluttes med et svendebrev svarende til den civile udgave.

Fælles for alle uddannelserne er, at de foregår i en vekslen mellem teoretisk undervisning på skole og praktik på et militært tjenestested.

Undervisningen foregår på en teknisk skole (hvor det passer i forhold til din bopæl og dit tjenestested) og praktik på dit tjenestested, hvor du tilegner dig de praktiske færdigheder og den faglige kompetence.

Der udbydes uddannelser inden for en række erhvervsfaglige retninger, fx Flymekaniker, Automatiktekniker, Elektronikfagtekniker, Industritekniker, Datatekniker, It-supporter, Personvognsmekaniker, Lastvognsmekaniker, Smed, Skibsmontør, Maler samt Skov- og naturtekniker.

Tre af uddannelserne er særligt målrettet tjeneste i Forsvaret: Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i Søværnet samt Flymekaniker i Flyvevåbnet.

Du kan søge en elevplads i Forsvaret fuldstændig som i andre private og offentlige virksomheder. Forsvaret er dog anderledes end andre arbejdspladser i Danmark, fordi der er tale om en militær organisation med jagerfly, fregatter, kampvogne og soldater. Ud af Forsvarets ca. 19.500 medarbejdere bærer de omkring 4.800 ikke uniform.

Se en liste over de aktuelle muligheder for praktikpladser i Forsvaret.

Adgangskrav

De fælles adgangskrav er følgende:

 • Du skal have gennemført grundforløbet inden for det pågældende fagområde med tilfredsstillende resultat.
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og regning/matematik, eller en højere eksamen.
 • Du skal have normalt syn: synsstyrke skal være mindst 6/12 binokulært med egen korrektion (briller eller kontaktlinser). Ved blindhed (mindre end 6/180) på ét øje, da mindst 6/9 på seende øje med korrektion.
 • Du skal have normal farvesans og mørkesyn.
 • Du skal have tilfredsstillende helbred og fysik
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes
 • Du skal bestå en optagelsesprøve.

Endelig er det i forbindelse med visse uddannelser ønskeligt, at du har gode engelsk kundskaber

Optagelsesprøve

For at blive ansat som enten flymekaniker, automatiktekniker eller elektronikfagtekniker, skal du bestå en optagelsesprøve, der består af:

 • Skriftlige prøver
 • Styrketest (Coretest, niveau 2) læs mere om styrke- og løbetest
 • Løbetest minimum 2.400 meter på 12 minutter eller Bip test (udholdenhedstest)
 • Interview med psykolog
 • Helbredsundersøgelse

Se mere om optagelsesprøven.

Sikkerhedsgodkendelse

For at blive ansat i forsvaret skal du godkendes til at få adgang til klassificerede oplysninger.

Godkendelsen hviler bl.a. på en vurdering af den betydning, det vil have for din ansættelse, hvis du tidligere er blevet dømt for vold, voldtægt, berigelsesforbrydelser, overtrædelser af våbenlovgivningen, overtrædelser af lov om euforiserende stoffer eller lignende alvorlige overtrædelser.

For at gennemføre godkendelsesproceduren er det nødvendigt, at du giver dit samtykke til, at forsvaret indhenter oplysninger om private forhold hos politiet, andre myndigheder, private institutioner, firmaer og privatpersoner mv.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Startlønnen er mellem 8.800 kr. - 9.000 kr. om måneden. Efterfølgende stiger den løbende til ca. 13.000 kr. - 14.000 kr. om måneden.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du fortsætte som ansat, se mere om Professionel soldat i Forsvaret.

Som professionel soldat kan du søge videre på sergentuddannelser i de tre værn.

Du har også mulighed for at blive sendt ud til et krigsramt land, hvor du skal hjælpe til med at opretholde ro og orden, overvåge og ikke mindst formidle nødhjælp til civilbefolkningen.

Få mere at vide

Se mere om de enkelte uddannelser samt ansøgningsfrister mv. på
www.forsvaret.dk

Uddannelsens veje