erhvervsuddannelser i forsvaret
Erhvervsuddannelse (EUD)

Erhvervsuddannelser i Forsvaret

En række erhvervsuddannelser kan tages inden for Forsvaret.

Fakta

Navn:
Erhvervsuddannelser i Forsvaret
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
Ca. 2-4 år afhængigt af den valgte erhvervsuddannelse
Adgangskrav:
Minimum 9. klasse med tilfredsstillende karakterer samt relevant grundforløb (EUD)
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Uddannelsernes opbygning svarer til de civile uddannelser, men praktikken adskiller sig ved at foregå på de militære tjenestesteder. Uddannelserne giver dig mulighed for at blive ansat i Forsvaret, herunder at blive udsendt til tjeneste i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Forsvaret tilbyder praktikpladser og uddannelsesforløb på en række erhvervsuddannelser (eud). Fælles for dem er, at de i indhold og struktur følger de civile udgaver af uddannelserne. Uddannelserne afsluttes med et svendebrev svarende til den civile udgave.

Fælles for alle uddannelserne er, at de foregår i en vekslen mellem teoretisk undervisning på skole og praktik på et militært tjenestested.

Undervisningen foregår på en teknisk skole, som det passer i forhold til din bopæl og dit tjenestested. Praktikken foregår på dit tjenestested, hvor du tilegner dig de praktiske færdigheder og den faglige kompetence.

Forsvaret udbyder elevpladser på en række erhvervsuddannelser. Se Forsvarets beskrivelser af de otte mest almindelige:

Tre af uddannelserne er særligt målrettet tjeneste i Forsvaret: automatiktekniker og elektronikfagtekniker i Søværnet samt flymekaniker i Flyvevåbnet.

På Forsvarets hjemmeside kan du se de aktuelle elevpladser:

Optagelse og adgang

Fælles for alle uddannelserne er, at du skal følgende:

  • Have bestået folkeskolens afgangsprøve med minimumskarakteren 02 i fagene dansk, engelsk og matematik eller have bestået en højere eksamen
  • Kunne sikkerhedsgodkendes
  • Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav

Se mere om adgangskrav og optagelse under Forsvarets beskrivelse af hver enkelt uddannelse.

Optagelsesprøve

For at blive ansat som enten flymekaniker, automatiktekniker eller elektronikfagtekniker, skal du bestå en optagelsesprøve, der består af:

  • Skriftlige prøver
  • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest)
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse

Se Forsvarets beskrivelse af optagelsesprøven til:

Økonomi

Uddannelsen er gratis at gennemføre, og du får elevløn undervejs, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Startlønnen er mellem 8.800 - 9.000 kr. om måneden. Efterfølgende stiger den løbende til ca. 13.000 - 14.000 kr. om måneden.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du få ansættelse i Forsvaret. Læs mere om karrieremuligheder og aktuelle job på Forsvarets hjemmeside

Som professionel soldat kan du søge videre på sergentuddannelser inden for Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. 

Uddannelsens veje