erhvervsuddannelser i forsvaret
Erhvervsuddannelse (EUD)

Erhvervsuddannelser i Forsvaret

En række erhvervsuddannelser kan tages inden for Forsvaret.

Fakta

Navn:
Erhvervsuddannelser i Forsvaret
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
Ca. to-fire år afhængigt af den valgte erhvervsuddannelse
Adgangskrav:
Minimum 9. klasse med tilfredsstillende karakterer samt relevant grundforløb (EUD)
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Uddannelsernes opbygning svarer til de civile uddannelser, men oplæringen adskiller sig ved at foregå på de militære tjenestesteder. Uddannelserne giver dig mulighed for at blive ansat i Forsvaret, herunder at blive udsendt til tjeneste i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Forsvaret tilbyder lærepladser og uddannelsesforløb på en række erhvervsuddannelser (eud). 

Fælles for dem er, at de i indhold og struktur følger de civile udgaver af uddannelserne.

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere om de ni mest almindelige erhvervsuddannelser

Militære elevuddannelser

På de militære elevuddannelser kombinerer du elevuddannelsen med militære færdigheder.

Følgende uddannelser er særligt målrettet tjeneste i Flyvevåbnet:

Følgende uddannelser er særligt målrettet tjeneste i Søværnet:

Civile elevuddannelser

 

Undervisning

Alle uddannelserne veksler mellem teoretisk undervisning på skole og oplæring i dit fag på et militært tjenestested.

Uddannelserne afsluttes med et svendebrev svarende til den civile udgave.

Læs mere

Om hverdagen i Forsvaret som elev

Adgangskrav

Fælles for alle uddannelserne er, at du skal følgende:

  • Have bestået folkeskolens afgangsprøve med minimumskarakteren 02 i fagene dansk, engelsk og matematik eller have bestået en højere eksamen
  • Kunne sikkerhedsgodkendes
  • Opfylde Forsvarets basale helbredskrav

Læs mere

Læs også mere om specifikke adgangskrav og information om ansøgning/optagelse for uddannelserne på siderne:

Optagelse

For at blive ansat som enten A-flymekaniker, B1-flymekaniker, automatiktekniker eller elektronikfagtekniker, skal du bestå en optagelsesprøve, der består af:

  • Skriftlige prøver
  • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest)
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere: 

Uddannelsessteder

Undervisningen foregår på en teknisk skole eller en erhvervsskole, som det passer i forhold til din bopæl og dit tjenestested.

Oplæringen foregår på dit tjenestested, hvor du tilegner dig de praktiske færdigheder og den faglige kompetence.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. 

Læs mere

Læs mere om lønvilkår for de forskellige elevuddannelser i Forsvaret på siderne:

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du få ansættelse i Forsvaret, hvor der er muligheder for videreuddannelser inden for alle fag. 

Som militær professionel soldat kan du søge videre på sergentuddannelser inden for Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. 

Læs mere

Om karriereveje i Forsvaret

Uddannelsens veje