Foto af Konstabel i forsvaret
Job

Professionel soldat i Forsvaret

Som professionel soldat i Forsvaret har du fået en specialuddannelse.

Fakta

Ansættelsessteder:
Forsvarets kaserner, flyvestationer og søværnets skibe samt Forsvarskommandoen
Stillingsbetegnelser:
Konstabel, overkonstabel, sergent, oversergent, seniorsergent, samt en række faglige betegnelser.

Du er specialist, både når det gælder kamphandlinger, og når materiel og udstyr skal holdes parat og i orden.

Konstablernes arbejdsopgaver afhænger af, hvor i forsvaret de gør tjeneste. Både hæren, flyveåbnet og søværnet har ansat konstabler.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af konstabler
Soldat - Alle professionelle soldater starter med at aftjene deres værnepligt, her i hæren.

Alle professionelle soldater i forsvaret udfører såkaldt almindelig tjeneste på deres tjenestesteder. De er med til at vedligeholde våben og materiel, udføre forskelligt administrativt arbejde og have vagttjeneste. De deltager også jævnligt i kortere og længere øvelser.

En professionel soldat kaldtes tidligere for konstabel.

Der arbejder professionelle soldater i forsvaret i alle tre værn:

Hæren

Professionelle soldater indgår i hærens forskellige enheder:

 • Kamptropperne, hvis opgave er at afværge angreb eller selv at angribe.
 • Føringsstøttetropperne, der opstiller mobile feltmæssige hovedkvarterer og sørger for at etablere al kommunikation mellem de forskellige enheder.
 • Ildstøttetropperne, som leverer artilleristøtte og betjener højteknologiske varslingssystemer.
 • Ingeniørtropperne, der baner vejen for de andre troppers bevægelser med sprængning af hindringer, brobygning, rydning af miner og etablering af lejre.
 • Logistiktropperne, der sørger for forsyninger af enhver art, samt opgaver som sygehjælper og ambulancetjeneste.
 • Opklaringsbataljonen (i kamptropperne), der indgår i hærens hurtige reaktionsstyrker.

Flyvevåbnet

Professionelle soldater i flyvevåbnet arbejder først og fremmest på jorden med at holde fly og raketter i luften. Mulighederne for tjeneste er:

 • Flyvevåbnets Reaktionsstyrke, hvor man arbejde som sanitetsassistent, cargoassistent, militær politiassistent (MP), F-16 våbenassistent, Security Force-assistent, operationsassistent og signaloperatør.
 • Efterretningsassistenter, der arbejder med trussels- og våbenbriefing samt briefing af piloter.
 • Brand- og redningstjenesten, som bl.a. bekæmper skader ved flystyrt g bygningsbrande og rydder op efter ulykker.
 • Surveillance Operator, der arbejder med kontrol- og varsling i luftrummet ved hjælp af radar og kommunikationsudstyr.
 • Signaltjenesten, der tager sig af den interne radio- og telefonkommunikation.
 • Flymekaniker arbejder med eftersyn af fly, motorer, instrumenter og våbensystemer.
 • Elektronikfagteknikere arbejder med vedligeholdelse af det elektroniske udstyr i fly og på kontrol- og varslingsstationer.
 • Elkraftmekanikere betjener og vedligeholder udstyr ved de flyoperative enheder.
 • Forsyningsassistenter fremskaffer materiel, så flyvevåbnet kan fungere i enhver situation.
 • It-supportere opbygger, konfigurerer og vedligeholde Forsvarets pc'er, servere og netværk.
 • Enkelte flyverkonstabler arbejder som fotograf.
 • Inden for de administrative områder som forsyningstjenesten og administrationstjenesten arbejder flyverkonstabler med blandt andet lagerstyring og kontorarbejde.

Professionelle soldater bliver ansat på en kontrakt, der løber, indtil man er fyldt 35 år. Nogle får i 25-års-alderen tilbudt langtidstjeneste, der for et fåtal betyder ansættelse til de fylder 60 år.

Andre udfører administrative opgaver i de tre værn som kontorassistent eller administrationsassistent

Arbejdstiden er skiftende, og man deltager ofte i dag- og ugelange militære øvelser. Det giver mulighed for at opspare en længere, samlet frihedsperiode.

Søværnet

I søværnet indgår professionelle soldater som del af det fastansatte personale, dvs. stambesætningen på flådens skibe.

 • De betjener varslings- og navigationsmateriel og skyder med missiler, kanoner og håndvåben. De betjener også kommunikations- og signaludstyr.
 • De med en uddannelse inden for jern- og metalområdet eller som elektriker arbejder i maskintjenesten med vedligeholdelse af skibenes maskineri, ankerspil, køle- og fryseanlæg osv.
 • Militærpolitiet løser opgaver som fx trafikkontrol, operationer med krigsfanger og sikkerhedsoperationer, herunder eskorteopgaver og VIP-beskyttelse.

Som professionel soldat kan du blive udsendt i international tjeneste. En udsendelse varer typisk 6 måneder. Derefter skal du forvente udsendelse med 3-4 års mellemrum, alt efter speciale.

Arbejdstiden er skiftende. Udsendelser samt visse opgaver og døgn- og ugelange militære øvelser kan betyde lang tids fravær fra hjemmet.

Arbejdssteder

Professionelle soldater arbejder i hæren ved hærens kaserner, afhængig af det ønskede speciale. Der er mulighed for at gøre tjeneste i hærens reaktionsstyrke og udføre opgaver under NATO, FN og OSCE.

Professionelle soldater i flyvevåbnet er ansat på flyvestationer over hele landet. Som professionel soldat har man pligt til at gøre tjeneste uden for landets grænser, fx i forbindelse med FN-aktioner.

Professionelle soldater i søværnet arbejder på skibe, ved flådestationer, depoter og stabe. Som marinekonstabel har man pligt til at gøre tjeneste på skibe, der kan udkommanderes til fx FN-aktioner.

Se mere om Forsvaret i Offentlig administration.

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for professionelle soldater i Forsvaret.

Fremtidsmuligheder

De fleste bliver fastansat som professionel soldat i Forsvaret. Du har mulighed for at søge videre på sergentuddannelsen. Her får du meritoverført din konstabeluddannelse og får afkortet uddannelsen på sergentskolen.

Professionelle soldater bliver ansat på en kontrakt, der løber, indtil man er fyldt 35 år. Nogle konstabler får i 25-års-alderen tilbudt langtidstjeneste. Det betyder for et fåtal, at de kan blive i forsvaret, indtil de fylder 60 år.

Du kan også vælge at fortsætte din karriere uden for Forsvaret i det civile uddannelsessystem.

Mere uddannelse

Forsvaret har et omfattende system af efteruddannelser. Når man deltager i efteruddannelse, giver det mulighed for at avancere.

Vælger du at blive i Forsvaret, kan du fx søge ind på forsvarets lederuddannelser, se officersuddannelser under Politi og forsvar.

Få mere at vide

Centralforeningen for Stampersonel (CS)
www.cs.dk

Hærens Konstabel- og Korporalforening
www.hkkf.dk

Forsvarets Rekruttering
www.forsvaretsuddannelser.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.