uddannelser inden for politiet og forsvaret

Politi og forsvar

Den grundlæggende opgave for ansatte i politiet, Forsvaret og Beredskabsstyrelsen er at passe på folket og på landet.

Forsvaret løser militære opgaver såvel i fredstid som i tilfælde af krig. Politiet sørger for ro og orden og skrider ind, hvis lovene overtrædes. Beredskabsstyrelsen forebygger og afhjælper ulykker og katastrofer.

Uddannelserne inden for politi og forsvar er på forskelligt niveau. Nogle kræver folkeskolens afgangsprøve, andre kræver en gennemført erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller bacheloruddannelse.