uddannelsen til frømand i søværnet
Politi og forsvar

Frømand ved Frømandskorpset

Uddannelsen til frømand er en militær specialuddannelse, der gør dig i stand til at løse fysisk og psykisk krævende opklarings- og kampopgaver.

Fakta

Navn:
Frømand ved Frømandskorpset
Andre betegnelser:
Operatør ved Frømandskorpset
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
ca. 10 måneder
Adgangskrav:
9. klasse afgangsprøve + minimumskarakter i dansk, engelsk og matematik. Fyldt 21 år. Egnet til session
Økonomi:
Løn under uddannelsen

For at blive frømand skal du ansættes i Forsvaret. Du aftjener, hvis du ikke har gjort det forinden, din værnepligt i forbindelse med prøvetiden. På uddannelsen bliver du undervist i blandt andet våbenlære og skydning, sanitetstjeneste, kampsvømning, dykning og faldskærmsudspring.

Efter endt uddannelse har du pligt til - efter Forsvarets behov - at gøre tjeneste uden for landets grænser, fx ved fredsbevarende og fredsskabende opgaver under NATO, FN og OSCE.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til frømand er en militær specialuddannelse, der består af en række korte uddannelser og kurser. På uddannelsen lærer du at løse krævende opklarings- og kampopgaver i nær-maritime områder, både nationalt og internationalt.

Temaer

Under grunduddannelsen bliver du bl.a. uddannet inden for emner som:

 • Orientering
 • Militærkommunikation
 • Avanceret førstehjælp
 • Skydning
 • Kampsvømning
 • Fartøjstjeneste inkl. speedbådsbevis
 • Patruljetjeneste
 • Dykning
 • Faldskærm
 • Entring og boarding
 • Sprængning

Særlige krav

Uddannelsen kræver et særdeles godt helbred, god fysik, selvtillid og udholdenhed under ekstreme forhold. Tjenesten kræver endvidere god moral, selvkritik og gode evner til at samarbejde.

Frømandskorpset

Som frømand indgår du i Frømandskorpset, der består af frivilligt og særligt udvalgt personel. Frømandskorpset er en af Forsvarets specialenheder, der løser opgaver i både freds- og krigstid.

Læs mere 

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til frømand kan du læse mere:

Om uddannelsens indhold og opbygning

Undervisning

Undervisningen er praktisk betonet og omfatter forskellige korte uddannelser. 

Adgangskrav

For at blive optaget på frømandsuddannelsen skal du:

 • Have folkeskolens afgangsprøve med minimumkarakteren 02 eller tilsvarende i fagene dansk, engelsk og matematik
 • Være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse 
 • Kunne erhverve kørekort

Du skal være mindst 21 år ved uddannelsesstart. Forsvaret foretrækker, at du er under 31 år.

Andre krav

Du skal desuden: 

 • Bestå en optagelsesprøve
 • Opnå sikkerhedsgodkendelse til "yderst hemmeligt"
 • Opfylde basale og særlige helbredskrav

Læs mere

Du kan læse mere om optagelsesprøven i afsnittet herunder.

Optagelse

For at blive optaget på frømandsuddannelsen skal du igennem et optagelsesforløb, der omfatter fem udvælgelsesprøver (selektioner):

 1. En fysisk test 
 2. En udholdenheds- og styrketest
 3. En udvidet optagelsesprøver over fem dage 
 4. Interview med psykolog og vurdering af egnethed
 5. Helbreds- og dykkermedicinske undersøgelser

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om optagelsesprøven til frømand 

Uddannelsessteder

Frømandskorpset holder til i Frederikshavn og i Nykøbing Sjælland (Kongsøre), men er ofte udsendt på øvelse for at træne i ind- og udland.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. 

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til frømand kan du læse mere:

Om lønvilkår

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse løser du opgaver i Frømandskorpsets operative patruljer med yderligere uddannelse og træning i ind- og udland.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig til sergent eller officer.

Civil karriere

Frømænd, der forlader aktiv tjeneste i Forsvaret, kan finde mange forskellige slags beskæftigelse, der bygger på erfaringerne fra tjenesten.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til frømand kan du læse mere:

Om dine karrieremuligheder som frømand

Uddannelser der ligner

Mulige job