uddannelsen til frømand i søværnet
Politi og forsvar

Frømand ved Frømandskorpset

Uddannelsen til frømand er en militær specialuddannelse, der gør dig i stand til at løse fysisk og psykisk krævende opklarings- og kampopgaver.

Fakta

Navn:
Frømand ved Frømandskorpset
Andre betegnelser:
Operatør ved Frømandskorpset
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
ca. 10 måneder
Adgangskrav:
9. klasse afgangsprøve + minimumskarakter i dansk, engelsk og matematik. Fyldt 21 år. Egnet til session
Økonomi:
Løn under uddannelsen

For at blive frømand skal du ansættes i Forsvaret. Du aftjener, hvis du ikke har gjort det forinden, din værnepligt i forbindelse med prøvetiden. På uddannelsen bliver du undervist i blandt andet våbenlære og skydning, sanitetstjeneste, kampsvømning, dykning og faldskærmsudspring.

Efter endt uddannelse har du pligt til eventuelt at gøre tjeneste uden for landets grænser, fx ved fredsbevarende og fredsskabende opgaver under NATO, FN og OSCE.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til frømand er en militær specialuddannelse, der består af en række korte uddannelser og kurser. På uddannelsen lærer du at løse krævende opklarings- og kampopgaver i nær-maritime områder, både nationalt og internationalt.

Som frømand er du en del af en enhed, der består af frivilligt og særligt udvalgt personel. Frømandskorpset er en af Forsvarets specialenheder, der løser opgaver i både freds- og krigstid. I fredstid deltager frømænd bl.a. i eftersøgninger og krævende dykkeropgaver. I krigstid arbejder du med opklarings- og kampopgaver samt med trusselsvurdering og rekognoscering i ukendte områder.

Uddannelsen kræver et særdeles godt helbred, god fysik, selvtillid og udholdenhed under ekstreme forhold. Tjenesten kræver endvidere god moral, selvkritik og gode evner til at samarbejde. Du ansættes til uddannelsen og indgår i Forsvaret med henblik på tjeneste ved Frømandskorpset.

Uddannelsen varer i alt ca. 10 måneder og omfatter ud over fysisk og mental træning følgende elementer:

 • Orientering
 • Militærkommunikation
 • Skydning
 • Kampsvømning
 • Fartøjstjeneste
 • Patruljetjeneste
 • Dykning
 • Faldskærm
 • Entring og boarding
 • Sprængning

Uddannelsesforløbet er følgende:

 • Basisuddannelse
 • Selektionsmodul
 • Grunduddannelse
 • Frømands specialuddannelse
 • Udnævnelse til Frømand
 • Qualification training

Frømandskorpset holder til i Frederikshavn og i Nykøbing Sjælland (Kongsøre), men er ofte udsendt på øvelse for at træne i ind- og udland. Vær opmærksom på, at arbejdstid, udsendelsesperioder og varighed kan variere meget.

Efter endt uddannelse løser du opgaver i Frømandskorpsets operative patruljer med yderligere uddannelse og træning i ind- og udland.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

 • Have folkeskolens afgangsprøve med minimumkarakteren 02 eller tilsvarende i fagene dansk, engelsk og matematik
 • Være minimum 21 år ved uddannelsesstart (under 31 år foretrækkes)
 • Kunne erhverve kørekort (du må ikke være fradømt kørekort ved mødetidspunkt)

Du skal desuden opfylde følgende krav:

Ansættelse i Forsvaret er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes. Det sker på baggrund af indhentning af oplysninger om private forhold hos politiet, andre myndigheder, private institutioner mv.

Ud over at opfylde adgangskravene skal du have selvtillid, viljestyrke og udholdenhed for at blive optaget på uddannelsen.

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesforløb, som omfatter:

Optagelsesforløbet foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Du kan søge om optagelse på karriere.forsvaret.dk. Her kan du også læse om forberedelse til optagelsesforløbet, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen er ca. 18.500–25.000 kr. om måneden afhængigt af din militære grad.

Hertil kommer et specialstyrketillæg på ca. 1.500–7.500 kr. om måneden afhængigt af dine ansættelsesforhold.

Fremtidsmuligheder

Som frømand i Søværnet har du mulighed for at videreuddanne dig til sergent (mellemleder) eller officer (leder).

Frømænd, der forlader aktiv tjeneste i Forsvaret, finder mange forskellige slags beskæftigelse, der bygger på erfaringerne fra tjenesten.

Du kan også videreuddanne dig i forskellige discipliner, fx frit fald i faldskærm, navigation eller radiokommunikation, eller tage en dykkeruddannelse på Søværnets Dykkerskole og opnå erhvervsdykkerbevis, se erhvervsdykker.

Få mere at vide

Forsvarets uddannelser:
karriere.forsvaret.dk

Uddannelser der ligner

Mulige job