uddannelsen til jæger i hæren
Politi og forsvar

Jæger i Hæren

Uddannelsen til jægersoldat er en militær specialuddannelse, der gør dig i stand til at udføre en række fysisk og psykisk krævende patrulje- og kampopgaver.

Fakta

Navn:
Jæger i Hæren (jægersoldat)
Andre betegnelser:
Operatør ved Jægerkorpset
Varighed:
Ca. 1½ år
Adgangskrav:
Gennemført reaktionsstyrke- eller sergentuddannelse + særlige krav til fysik og psyke
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Som jæger indgår du i Jægerkorpset, der kan indsættes fra luften, til vands eller over land. Uddannelsen omfatter forskellige kurser og uddannelser, der giver dig kompetencer til at overleve under svære vilkår. Du lærer bl.a.  overlevelsesteknik, kampsvømning samt faldskærmsudspring - både i dagslys og i mørke.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til jæger er en militær specialuddannelse, der består af en række korte uddannelser og kurser samt fysisk og mental træning.

Uddannelsen varer ca. halvandet år, afhængig af dine forudsætninger og tidligere uddannelse. Forsvaret ansætter dig til uddannelsen, og du indgår i Forsvaret med henblik på tjeneste ved Jægerkorpset.

Temaer

Under uddannelsen får du bl.a. kurser i: 

 • Svømning
 • Patruljetjeneste
 • Sprængningstjeneste
 • Helikoptertjeneste
 • Gummibådstjeneste
 • Faldskærmsuddannelse
 • Kampsvømmerkursus
 • Nærkampsuddannelse
 • Avanceret førstehjælp

Læs mere 

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til jægersoldat kan du læse mere:

Om uddannelsens indhold og opbygning

Undervisning

Undervisningen er praktisk betonet og omfatter forskellige korte uddannelser i de færdigheder, som er nødvendige for, at du kan løse opgaverne.

Adgangskrav

Optagelse på patrulje- og aspirantkurset kræver militær baggrund. Du kan søge det, hvis du er både aktiv og hjemsendt ansatte i et af de tre værn:

 • Ansøgere fra Hæren skal som minimum have gennemført Hærens mobiliseringsværnepligt (MBU), Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) eller en sergentuddannelse
 • Ansøgere fra Søværnet eller Flyvevåbnet skal som minimum have gennemført en sergentuddannelse
 • Ansøgere fra Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen skal som minimum også have gennemført ovenstående tjeneste ved enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet

Derudover skal du:

 • Have folkeskolens afgangsprøve med minimumkarakteren 02 eller tilsvarende i fagene dansk, engelsk og matematik
 • Være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse 
 • Kunne erhverve kørekort

Du skal være mindst 21 år ved uddannelsesstart. Forsvaret foretrækker, at du er under 31 år.

Andre krav

Du skal desuden: 

 • Bestå en optagelsesprøve
 • Opnå sikkerhedsgodkendelse til "yderst hemmeligt"
 • Opfylde basale og særlige helbredskrav

Læs mere

Du kan læse mere om optagelsesprøven i afsnittet herunder.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen til jægersoldat skal du igennem et optagelsesforløb, der omfatter tre udvælgelsesprøver (selektioner):

 1. En fysisk test samt en række online test
 2. En udvidet optagelsesprøve på fem dage, inklusive forskellige fysiske test og samarbejdsøvelser
 3. Helbredsundersøgelse, interview med psykolog og vurdering af egnethed

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om optagelsesprøven til jægersoldat

Uddannelsessteder

Jægerkorpset holder til på Flyvestation Aalborg, men er ofte på øvelse i ind- og udland.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. 

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til jægersoldat kan du læse mere:

Om lønvilkår

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse løser du opgaver i Jægerkorpsets operative patruljer med yderligere uddannelse og træning i ind- og udland.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig til oversergent, seniorsergent eller chefsergent.

Civil karriere

Jægersoldater, der forlader aktiv tjeneste i Forsvaret, kan finde mange forskellige slags beskæftigelse, der bygger på erfaringerne fra tjenesten.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til jægersoldat kan du læse mere:

Om dine karrieremuligheder som jægersoldat

Uddannelser der ligner