uddannelsen til jæger i hæren
Politi og forsvar

Jæger i Hæren

Uddannelsen til jægersoldat er en militær specialuddannelse, der gør dig i stand til at udføre en række fysisk og psykisk krævende patrulje- og kampopgaver.

Fakta

Navn:
Jæger i Hæren (jægersoldat)
Andre betegnelser:
Operatør ved Jægerkorpset
Varighed:
Ca. 41 uger
Adgangskrav:
Gennemført reaktionsstyrke- eller sergentuddannelse + særlige krav til fysik og psyke
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Som jæger indgår du i Jægerkorpset, der kan indsættes fra luften, til vands eller over land. Uddannelsen omfatter forskellige kurser og uddannelser, der giver dig kompetencer til at overleve under svære vilkår. Du undervises bl.a. i overlevelsesteknik, kampsvømning samt faldskærmsudspring - både i dagslys og i mørke.

Efter endt uddannelse har du pligt til at gøre tjeneste uden for landets grænser, fx ved fredsbevarende og fredsskabende opgaver under NATO, FN og OSCE.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til jæger er en militær specialuddannelse, der består af en række korte uddannelser og kurser.

Som jægersoldat indgår du i Jægerkorpset, der består af frivilligt og særligt udvalgt personel. Jægerkorpset er en af Hærens specialenheder, der løser opgaver i både freds- og krigstid. Jægerkorpset kan med meget kort varsel blive indsat i operationer i såvel nationalt som internationalt regi.

Uddannelsen kræver et særdeles godt helbred, god fysik, selvtillid og udholdenhed under ekstreme forhold. Tjenesten kræver endvidere god moral, selvkritik og gode evner til at samarbejde. Du ansættes til uddannelsen og indgår i Forsvaret med henblik på tjeneste ved Jægerkorpset.

Uddannelsen varer ca. 41 uge, men ændres løbende. Ud over fysisk og mental træning omfatter uddannelsen følgende elementer:

 • Orientering
 • Militærkommunikation
 • Skydning
 • Kampsvømning
 • Fartøjstjeneste
 • Patruljetjeneste
 • Dykning
 • Faldskærm
 • Sprængning

Uddannelsesforløbet er følgende:

 • Udvidet optagelsesprøver (1 uge)
 • SOF basisuddannelse (6 uger)
 • Selektionsmodul (5-7 uger)
 • SOF grunduddannelse (13-15 uger)
 • Jægeruddannelsen (15 uger)

Jægerkorpset holder til på Flyvestation Aalborg, men er ofte udsendt på øvelse for at træne i ind- og udland. Vær opmærksom på, at arbejdstid, udsendelsesperioder og varighed kan være svære at fastlægge.

Efter endt uddannelse løser du opgaver i Jægerkorpsets operative patruljer med yderligere uddannelse og træning i ind- og udland.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

 • Have folkeskolens afgangsprøve med minimumkarakteren 02 eller tilsvarende i fagene dansk, engelsk og matematik
 • Være minimum 21 år ved uddannelsesstart (under 31 år foretrækkes)
 • Kunne erhverve kørekort (du må ikke være fradømt kørekort ved mødetidspunkt)

Du skal desuden opfylde følgende krav:

Ansættelse i Forsvaret er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes. Det sker på baggrund af indhentning af oplysninger om private forhold hos politiet, andre myndigheder, private institutioner mv.

Ud over at opfylde adgangskravene skal du have selvtillid, viljestyrke og udholdenhed for at blive optaget på uddannelsen.

Optagelse

Afhængigt af din baggrund og eventuelle militære grad er der to forskellige måder, du skal søge på:

 • Har du ingen eller kun begrænset militærerfaring, eller er du tjenestegørende konstabel, skal du booke plads til afprøvning
 • Er du fast tjenestegørende befalingsmand af sergent- eller officersgruppen, kan du søge direkte om start på tredje selektion

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesforløb, som omfatter:

 • Fysiske test
 • Interview med psykolog
 • Vurdering af egnethed til uddannelsen​

Optagelsesforløbet foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Du kan søge om optagelse på karriere.forsvaret.dk. Her kan du også læse om forberedelse til optagelsesforløbet, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen er ca. 18.500–25.000 kr. om måneden afhængigt af din militære grad.

Hertil kommer et specialstyrketillæg på ca. 1.500–7.500 kr. om måneden afhængigt af dine ansættelsesforhold

Fremtidsmuligheder

Som jæger i Hæren har du mulighed for at videreuddanne dig til oversergent, seniorsergent eller chefsergent.

Jægersoldater, der forlader aktiv tjeneste i Forsvaret, finder mange forskellige slags beskæftigelse, der bygger på erfaringerne fra tjenesten.

Få mere at vide

Forsvarets uddannelser:
karriere.forsvaret.dk

Uddannelser der ligner