uddannelsen til jæger i hæren
Politi og forsvar

Jæger i Hæren

Uddannelsen til jægersoldat er en militær specialuddannelse, der gør dig i stand til at udføre en række fysisk og psykisk krævende patrulje- og kampopgaver.

Fakta

Navn:
Jæger i Hæren (jægersoldat)
Varighed:
Ca. 1 år og 3 måneder
Adgangskrav:
Gennemført reaktionsstyrke- eller sergentuddannelse + særlige krav til fysik og psyke
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Som jæger indgår du i Jægerkorpset, der kan indsættes fra luften, til vands eller over land. Uddannelsen omfatter forskellige kurser og uddannelser, der giver dig kompetencer til at overleve under svære vilkår. Du undervises bl.a. i overlevelsesteknik, kampsvømning samt faldskærmsudspring - både i dagslys og i mørke.

Efter endt uddannelse har du pligt til at gøre tjeneste uden for landets grænser, fx ved fredsbevarende og fredsskabende opgaver under NATO, FN og OSCE.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til jæger er en militær specialuddannelse, der består af en række korte uddannelser og kurser.

Som jæger indgår du i Jægerkorpset, der udelukkende består af frivilligt og særligt udvalgt personel. Jægerkorpset er en af Hærens specialenheder, der med meget kort varsel kan blive indsat i operationer i såvel nationalt som internationalt regi.

Jægersoldaten er meget væk hjemmefra, og forhold som arbejdstid og udsendelsesperioder kan ofte ikke fastlægges.

En jægersoldat skal have et særdeles godt helbred, god fysik, selvdisciplin, selvtillid og viljen til at arbejde under ekstreme forhold. Tjenesten kræver endvidere god moral, selvkritik og udholdenhed samt gode evner til at samarbejde.

Du ansættes til uddannelsen og indgår i Forsvaret med henblik på tjeneste ved Jægerkorpset.

Uddannelsen varer i alt ca. 1 år og 3 måneder, men ændres løbende. Den består typisk af kurser som fx:

 • Forkursus 1-3
 • Patruljekursus
 • Aspirantkursus
 • Faldskærmsuddannelse
 • Kampsvømmerkursus
 • Jægerbasisuddannelse

Under hele uddannelsen bliver du løbende vurderet, og der bliver taget stilling til, om du kan fortsætte.

Forkursus 1-3. Forkurset er obligatorisk, og hvert modul varer 1 uge og 2 weekender. På forkurserne introduceres du til uddannelsens fag og indhold, og orientering og svømning er en central del. Formålet med kurserne er at skabe forudsætninger hos kursisterne for uddannelsen, og man kan blive valgt fra.

Patruljekursus. Kurset varer 42 dage og omfatter ud over fysisk uddannelse og træning blandt andet: patruljetjeneste, skydning, kortlære/orientering, sprængningstjeneste, pionertjeneste, feltkundskab og selvtillidsprøver.

Aspirantkursus. Kurset varer 27 dage og omfatter stort set samme emner som patruljekursus, men på et højere niveau. På kurset testes, om den enkelte kursist har vilje, udholdenhed og evner til at blive jæger.

Faldskærmsuddannelse. Uddannelsen varer 2 uger. Her lærer du faldskærmsudspring med automatisk udløsning i dagslys og i mørke - både med og uden udrustning.

Kampsvømmeruddannelse. Uddannelsen omfatter overfladesvømning, kampsvømning, undervandssvømning og dykning samt uddannelse i forskellige bådtyper.

Jægerbasisuddannelse. Uddannelsen varer ca. 1 år og er en bred indføring i Jægerkorpsets funktioner og opgaver. Efter tilfredsstillende gennemførelse af kernekompetencekurset opnår du status som jæger.

Uddannelsen foregår på forskellige tjenestesteder i Danmark, bl.a. på Flyvestation Aalborg.

Uddannelsen følges normalt op af videregående uddannelse i løbet af 2. og 3. tjenesteår. Der er forskellige muligheder for uddannelse, fx funktionsuddannelse som patruljefører, spejder, sprængningsmand eller radiomand. Der kan også være tale om videreuddannelse i faldskærmsudspring eller kampsvømning. Desuden er der mulighed for videre træning og uddannelse i udlandet.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du bl.a. opfylde følgende krav:

 • Have gennemført en reaktionsstyrkeuddannelse eller en sergentuddannelse eller være uddannet officer
 • Have normal hørelse
 • Have fuldt syn uden korrektion (der er særlige krav til synsstyrke)
 • Have normalt farvesyn
 • Have velholdte tænder
 • Kunne erhverve kørekort
 • Kunne sikkerhedsgodkendes
 • Kunne bestå optagelsesprøven

Uddannelsen er åben for ansøgere fra alle værn, uanset om du er hjemsendt eller ansat som konstabel, sergent eller officer. Du må dog ikke have en højere grad end kaptajn.

Sikkerhedsgodkendelse

Ansættelse i Forsvaret er betinget af, at du efter en særlig procedure godkendes til at få adgang til fortrolige oplysninger, samt at du har tilfredsstillende forhold.

Det kan have betydning for din ansættelse, hvis du tidligere er blevet dømt for alvorlige lovovertrædelser.

For at kunne godkendes skal du desuden give din tilladelse til indhentning af oplysninger om private forhold hos politiet, andre myndigheder, private institutioner mv.

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå en optagelsesprøve, som varer op til 2 dage og omfatter:

 • Skriftlige prøver
 • Styrketest
 • Løbetest
 • Interview med psykolog
 • Helbredsundersøgelse

Prøverne foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Du kan søge om optagelse på www.forsvaret.dk. Her kan du også læse om ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Økonomi

Under uddannelsen aflønnes du med ca. 18.000-25.000 kr. pr. måned afhængig af din militære grad. Hertil kommer et specialstyrketillæg på ca. 1.900 og ca. 7.200 kr. om måneden afhængig af ansættelsesforhold, når du har afsluttet uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som jæger i Hæren har du mulighed for at videreuddanne dig til oversergent, seniorsergent eller chefsergent.

Jægersoldater, der forlader aktiv tjeneste i Forsvaret, finder mange forskellige slags beskæftigelse, der bygger på erfaringerne fra tjenesten.

Få mere at vide

Uddannelse og karriere i Forsvaret:
www.forsvaret.dk

Uddannelser der ligner